Miljoenennota: langer doorwerken onvermijdelijk

Eagerly Internet |

Hans van der Molen

Het begint met waardering voor oudere werknemer
Door: Hans van der Molen

Op tientallen manieren heeft de inhoud van de Miljoenennota invloed op HR. Het voornemen de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen naar 67 jaar is er een van. Werk aan de winkel voor zowel werkgever, werknemer als de HR-verantwoordelijke.

Het verlagen van de pensioenleeftijd was decennialang een maatschappelijk geaccepteerd streven. In de loop der jaren is de leeftijd dan ook flink gedaald. Ooit werkten we door tot we zeventig waren, tot voor kort was de pensioengerechtigde leeftijd bij financiële instellingen zestig jaar. Sparen voor een vervroegd pensioen was jarenlang de norm; de naderende vergrijzing en de stijgende leeftijdsverwachting hebben we collectief genegeerd. Zolang er olie is, blijven we op benzine rijden.

Van 62 naar 67
Pas nu duidelijk wordt dat ons pensioenstelsel binnen afzienbare tijd onbetaalbaar wordt, komt het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd ter sprake. Financieel en technisch gezien is duidelijk dat dit onvermijdelijk is. Maar er moet nog heel wat gebeuren voordat het de normaalste zaak van de wereld is om samen te werken met 66-jarige collega’s. Zeker omdat de gemiddelde pensioenleeftijd op dit moment 62 jaar is.

Anders beoordelen
Eerste vereiste is dat we de meerwaarde van oudere collega’s inzien. Want terwijl ouderen in Japan en de Verenigde Staten eigenschappen als wijsheid en ervaring krijgen toegedicht, noemen wij ze eerder uitgerangeerd en uit de tijd. Volgende stap is het vertalen van de meerwaarde naar de organisatie. Hoe kan de organisatie gebruikmaken van deze (levens)ervaring en wijsheid? En hoe waardeer je deze factoren in een beoordeling? Andere beoordelingssystemen zijn hiervoor nodig.

Flexibel belonen
Uiteraard is niet ieder senior hetzelfde. Terwijl de een je alle hoeken van de tennisbaan laat zien, heeft de ander veel fysieke klachten en veel minder energie. Door deze verschillen is maatwerk onmisbaar. Daarbij hoort ook flexibileit in het beloningssysteem. Zo hoeft de top in het inkomen van een werknemer niet aan het einde van zijn loopbaan te liggen, zoals nu het geval is. Wie op hogere leeftijd een stapje terug doet, krijgt dan ook een iets lager salaris. Helemaal geen ramp en goed voor het onderlinge begrip in de organisatie. Opmerkingen als ‘Hij verdient het dubbele en doet de helft zijn daarmee te voorkomen.

Alertheid
Uiteraard vraagt deze verandering ook de nodige inzet van de (oudere) werknemer zelf. Een leven lang leren is een voorwaarde om interessant te blijven voor werkgevers. Sowieso zou iedere werknemer zich zeer regelmatig af moeten vragen wat hij kan doen om aantrekkelijk te blijven, bij voorkeur voor meerdere werkgevers. De werkgever moet daarin faciliteren, zonder het bedrijfsbelang uit het oog te verliezen. Dat vraagt alertheid van beide partijen. En levert gelukkige werkgevers en werknemers (in alle leeftijden) op.

Voorwaarden voor succesvolle 60-plusssers op de werkvloer

  • Een andere houding ten opzichte van oudere werknemers (meer waardering voor ervaring en wijsheid);
  • Een aangepast beoordelingssysteem;
  • Een flexibel beloningsmodel
  • Maatwerk (iedere 60-plusser is anders);
  • Alertheid (zowel van werkgever als werknemer);
  • Focus op continue ontwikkeling.

Hans van der Molen
Hans van der Molen is directievoorzitter bij GITP. Daarnaast is hij bestuurslid van de Vetron, Vereniging van Trainings- en Opleidingsbureau’s in Nederland en bestuurslid van NRTO, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.


 

Geef uw reactie op "Miljoenennota: langer doorwerken onvermijdelijk" geschreven door Eagerly Internet