Oudere werknemer heeft evenveel potentie als jong talent

GITP |

Hans HoekstraDurf te investeren in oudere medewerkers
Door: Hans Hoekstra

Zijn oudere werknemers echt minder waard dan jong talent? Welnee. Teveel organisaties staan toe dat ze vastroesten in één functie en zich niet meer ontwikkelen.

Er wordt altijd net gedaan of jong talent een grotere waarde vertegenwoordigt dan oudere werknemers.

Alsof de gevestigde orde na het veertigste levensjaar feitelijk geen vooruitgang meer kan boeken. Dat is aantoonbare onzin: uit onderzoeken blijkt steeds weer dat jong en oud elkaar in potentie niet veel ontlopen. Het is vooral theorie, want in de praktijk blijkt steeds dat veel van de oude garde vastroest in routine.

Lessen trekken
Je kunt het de veertiger of vijftiger niet kwalijk nemen. Die heeft doorgaans kinderen en een hypotheek. Hij zoekt zekerheid. Het probleem ligt dus eerder bij de organisatie zelf. Die staat toe dat zijn medewerker zich steeds verder terugtrekt in zijn eigen deelgebiedje, daagt hem te weinig uit. Het is wat mij betreft dan ook de organisatie die een les moet trekken. Leid medewerkers breed op en school ze voortdurend bij. Durf ze steeds andere posities te geven in de organisatie. Het is cruciaal voor het succes van uw organisatie.

Perceptie
Ons ‘ouderenprobleem’ is eigenlijk slechts een symptoom van een veel omvattender probleem: hoe kunnen we zo flexibel mogelijk inspringen op een weerbarstige toekomst? De oplossing ligt in een verandering van perceptie. Denk niet in afgebakende functies waar medewerkers zich in kunnen terugtrekken. Dat is uit de tijd. Denk in rollen van waaruit medewerkers verschillende functies kunnen vervullen. Als u daar vroeg mee begint, zult u zien dat die oude garde echt geen blok aan uw been hoeft te zijn.


Over Hans Hoekstra
Prof. dr. H.A. (Hans) Hoekstra is senior onderzoeker bij GITP en als hoogleraar Differentiële Psychologie verbonden aan de Faculteit Gedrags- & Maatschappij- wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen.


 

Geef uw reactie op "Oudere werknemer heeft evenveel potentie als jong talent" geschreven door GITP