De ondernemingsraad nut zijn invloed te weinig uit

Eagerly Internet |

Wanne van den BijlaardtMeer kennis, vaardigheid en tactiek noodzakelijk
Door: Wanne van den Bijlaardt

De OR komt steeds vaker in het nieuws. Pas nog bij de reorganisatie en de ontslagplannen van MSD. De ondernemingsraad heeft toen een proces aangespannen om het besluit van de reorganisatie terug te draaien. Het heeft in ieder geval uitstel opgeleverd. De plannen worden opnieuw bekeken, maar gaan nog niet de ijskast in. Heeft de OR voldoende invloed op het beleid?

Het was bijzonder wat de OR van MSD heeft gedaan, want er wordt weinig geprocedeerd. Heeft deze OR dan zijn stempel op het beleid kunnen drukken? Dat is nu nog niet duidelijk, maar de raad heeft wel zijn tanden laten zien. Dat is bijzonder, want OR’en procederen bijna nooit. Per jaar zijn er nog geen 20 procedures. Zijn de procedures wel nodig? De OR’en hebben het misschien goed voor elkaar om invloed uit te oefenen. De OR kent wel allerlei rechten, maar gebruikt ze vaak onvoldoende. Dat blijkt iedere dag weer. Ik beantwoord dagelijks vragen van OR-leden over reorganisaties, arbeidstijden, bevoegdheden en dergelijke. Daaruit blijkt dat veel OR-leden een kennisachterstand hebben en dat maakt het lastig om het beleid te beïnvloeden. De nieuwe regeling is al ingevoerd en de OR wil nog iets hierover zeggen. Ook laten ze het vaak liggen aan de overlegtafel. Is hier iets aan te doen?

GITP en het vakblad OR informatie denken van wel. Zij organiseren daarom de week van de medezeggenschap. Het centrale thema van deze week is de invloedrijke OR. De activiteiten tijdens deze week van de medezeggenschap hebben tot doel om te bevorderen dat de OR meer invloed kan krijgen op het beleid van de organisatie. De week start daarom met een debat tussen werkgevers en werknemers over de invloed van de OR. OR-leden kunnen verder studiedagen (Beïnvloeden doe je zo en Beïnvloed het financieel beleid) en trainingen volgen om hun kennis en vaardigheden te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u op http://www.weekvandemedezeggenschap.nl/

Onderzoek naar het beïnvloedingsrepertoire
Iedere OR heeft invloed op het beleid, maar toch bereikt de ene OR meer dan de andere. Vaak spelen vaardigheden en een strategie een rol. Om hier meer zicht op te krijgen houden GITP en OR informatie een onderzoek naar het beïnvloedingsrepertoire van de OR. OR-leden kunnen een vragen lijst invullen op http://www.orinformatie.nl/. OR-leden kunnen tot 12 november hun mening geven. De uitkomsten van het onderzoek worden tijdens De week van de medezeggenschap bekend gemaakt. OR-leden krijgen dan meer zicht op wat werkt en wat niet.

Wilt u de resultaten van het onderzoek ontvangen? Mail dan naar: wanne.van.den.bijlaardt@gitp.nl


 

Geef uw reactie op "De ondernemingsraad nut zijn invloed te weinig uit" geschreven door Eagerly Internet