Competenties middenmanagement zijn beslissend

Eagerly Internet |

Tom HamersWat zijn de succesfactoren van performance management?
Door: Tom Hamers

De gemiddelde organisatie laat 40 tot 60 procent aan strategisch potentieel liggen door gebrekkig performance management. Een permanent strategisch proces in de organisatie, de juiste bedrijfscultuur en competent middenmanagement zijn cruciaal. Als bij die laatste de nodige competenties ontbreken, wordt strategie nooit vertaald naar de juiste targets.

Het percentage komt van een gezaghebbend onderzoek, gepubliceerd in de Harvard Business Review. Daarin werd geconcludeerd dat de meeste organisaties het maar niet voor elkaar krijgen om hun strategie tot in de onderste lagen van de organisatie te laten doordringen. Hoe dat komt? Vaak ligt er te veel nadruk op financiële targets. En de link tussen de strategievertaling op organisatieniveau en op individueel niveau ontbreekt. Daarmee bereid je het bedrijf niet voor op een strategisch sterke toekomst. GITP hanteert zijn eigen geïntegreerd performance management model; een continu proces dat zorgt voor een strategische focus in alle lagen van het bedrijf.

Performance Management

Vertaling
Bedrijven die strategisch sterk staan en dus duurzaam zijn, slagen erin de strategie aan de top via het middenmanagement te vertalen naar individuele objectieven. Dat middenmanagement is cruciaal in deze vertaalslag. Als managers niet de juiste competenties hebben, wordt de strategie simpelweg niet vertaald naar de juiste acties. En komt die strategie, kortom, niet van de grond. Als in een boot met zes roeiers iedereen zijn gang gaat, kom je nooit aan op je bestemming. Erger nog: concurrenten roeien voorbij. Bij een organisatie als bierbrouwer AB InBev lukt dit wel. Daar zie je dat er een natuurlijke performance management cultuur is gegroeid. Trouwens niet vanzelf. Er is ruime aandacht voor een performance gedreven cultuur. Iedereen kent de doelstellingen van de organisatie en kan zijn eigen doelstelling daarmee in verband brengen. Werknemers willen hun targets halen. De CEO en CFO dragen het proces door de juiste KPI’s te benoemen en op te volgen. Daarom staat AB InBev strategisch bijzonder sterk.

Survey
Momenteel werk ik mee aan een internationale survey van GITP. We gaan kijken wat de stand van zaken is wat betreft performance management. We vragen CXO’s en managers hoe ze investeren in performance management en wat ze belangrijk vinden. Vervolgens berekenen we hun BMI. De grote vraag zal zijn: is performance management erop vooruit gegaan sinds ons onderzoek uit 2006?

Tom Hamers
Tom Hamers is Management Consultant bij GITP Belgium en helpt internationale bedrijven om hun strategie om te zetten in duurzame resultaten.

Meer over Performance Management

  • Geïnteresseerd in de performance management BMI van uw bedrijf? Neem dan deel aan de survery.
  • Of bekijk de video met dr. David Norton, autoriteit op het gebied van Performance Management:


 

Geef uw reactie op "Competenties middenmanagement zijn beslissend" geschreven door Eagerly Internet