Coaching: organisatieontwikkeling 2.0

Eagerly Internet |

Hanno MeyerCoaching maakt de medewerker even wendbaar als de onderneming
Door: Hanno Meyer

Bij ongeveer 90% van de reorganisaties worden de gestelde doelen niet bereikt. Het probleem zit hem vaak in communicatie en sturing. Coaching is bij uitstek een instrument om een reorganisatie te laten slagen.

De voortrazende individualisering van onze maatschappij vraagt om nog veel meer zelfbewustzijn en zelfontwikkeling. Het Nieuwe Werken vraagt ook om nieuwe vormen van organisatieontwikkeling. Daar komt nog eens bij dat veel organisaties vanwege het economische tij gaan reorganiseren. Hoe hou je in dergelijke omstandigheden je organisatie bij elkaar en hoe stuur je je mensen in hun ontwikkeling?

Flexibeler
Organisaties moeten nog flexibeler worden. Het vereist dat medewerkers flexibel meebewegen. De nieuwe medewerker is in deze tijd gebaat bij het vergroten van het zelfbewustzijn en leervermogen. Het gaat er steeds meer om hoe je het doet en niet wat je doet. Vooral tijdens een reorganisatie is zelfbewustzijn van groot belang. Veel reorganisaties verzanden in chaotische taferelen omdat de bestaande structuren worden gebroken.

Organisatieontwikkelingsinstrument
Het maakt van coaching een onmisbaar instrument. Het is bij uitstek gericht op het vergroten van leervermogen en zelfbewustzijn. Willen we soepel en flexibel werken dan zullen we nog vaker dan nu coaching in moeten zetten om onze organisaties blijvend en duurzaam te ontwikkelen. Coaching is het organisatieontwikkelinstrument van nu en de nabije toekomst.

Hanno Meyer
Hanno Meyer is senior adviseur bij GITP, vestiging Den Haag. Hij ontwikkelde de onlangs erkende de Leergang Coaching, die komende februari van start gaat.


 

Geef uw reactie op "Coaching: organisatieontwikkeling 2.0" geschreven door Eagerly Internet