Hoe denken sollicitanten over het video-CV?

GITP |

AnneMarie HiemstraWe hebben onderzocht hoe sollicitanten aankijken tegen het gebruik van het video-CV. Met verrassende resultaten.

door Annemarie Hiemstra

Heeft het video-cv toegevoegde waarde? Ja, als je het aan werkzoekenden vraagt, zo blijkt uit een onderzoek dat we kortgeleden uitvoerden. Veruit de meeste respondenten vonden een audiovisueel cv rechtvaardiger dan een geprinte versie.

Vorig jaar ben ik gestart met een onderzoek van de Erasmus Universiteit in samenwerking met onder meer GITP naar de toegevoegde waarde van het video-cv. Er wordt namelijk al jaren over gesproken en af en toe door werkgevers gevraagd. Of het ook een toekomst heeft als volwaardig middel, is niet duidelijk. Reden: we weten niet wat werkzoekenden er van vinden. Vandaar ons onderzoek.


Inzicht in kandidaten
Om duidelijkheid te scheppen hebben we als deelonderzoek 200 werkzoekenden ondervraagd. Ongeveer 75 procent van de respondenten ervoer het video-CV als een rechtvaardiger instrument dan het geprinte cv. In theorie zijn er voordelen voor werkgever en werknemer. Je krijgt nog voor de gespreksrondes een aardige indruk inzicht in de kandidaten. Wie al stotterend hoog opgeeft van stalen zenuwen valt genadeloos door de mand en wie een waardeloze brief schreef maar verbaal uitblinkt krijgt terecht een tweede kans. Maar in de praktijk? Gezien de problemen die bijvoorbeeld Marokkaanse jongeren ondervinden met een sollicitatie op eigen naam, zou je verwachten dat werkzoekenden minder enthousiast zijn.

Vlees in de kuip
Een gebrek aan enthousiasme blijkt dus helemaal niet het geval. Een aantal reacties van kandidaten op de vraag of zij verwachten dat het gebruik van het video-CV in hun voordeel zou werken waren: ‘Ja, de werkgever ziet direct wat voor vlees hij in de kuip heeft’, ‘Omdat het toch een redelijk uniek iets is, kan je er daardoor voor een werkgever tussenuit springen’, ‘Ja, omdat dit als toevoeging bij je CV een indruk achterlaat’. Binnenkort komen we met andere deelstudies. We hopen dat de resultaten even verrassend zijn als deze.

Over Annemarie Hiemstra
Annemarie Hiemstra is adviseur R&D bij GITP. Ze doet momenteel onderzoek naar de toegevoegde waarde van het video-cv.  

Hoe het wel moet (video-CV):


Hoe het niet moet (video-CV):


 

Geef uw reactie op "Hoe denken sollicitanten over het video-CV?" geschreven door GITP