Hoe beweeg je lijnmanagers (en dus talent)?

GITP |

Talentontwikkeling moet hoger op de prioriteitenlijst van het lijnmanagement. Anders zal het lastig blijken om over een paar jaar de keyposities te bemensen. 

Door: Jolanda Salari 

Tijdens ons GITP-event Hoe beweegt talent? bleek dat talentontwikkeling bij vrijwel alle organisaties hoog op de prioriteitenlijst prijkt. Toch verandert er weinig als het lijnmanagement minder van de noodzaak is doordrongen dan HR.

Het is een spannende tijd. Het vertrouwen in de economie neemt toe, waardoor bedrijven zich weer op de verre toekomst richten. Waarschijnlijk maakt uw eigen organisatie momenteel de draai van talent behouden naar talent aantrekken en ontwikkelen.

De battle for talent wordt na een driejarig intermezzo weer voortgezet. Kortom, tijd voor een relevant GITP-event voor HR-professionals, afgelopen dinsdag in Maarssen. Titel: Hoe beweegt talent?

Nieuwe ontwikkelmodellen
Hoe beweegt talent? Of: hoe krijg je talent in beweging? Dat wordt de komende jaren een cruciale vraag. Alleen werven en ‘smal’ talent ontwikkelen is geen optie. Door de schaarste zullen organisaties bestaand potentieel breed moeten ontwikkelen en hergebruiken. Daarvoor moeten we diepgewortelde aannames loslaten, bleek uit de presentatie van mijn collega Hans Hoekstra. Zoals de aanname dat medewerkers zich na hun 40ste niet meer kunnen ontwikkelen. Al het wetenschappelijke onderzoek wijst in tegengestelde richting. Alléén: het vereist een andere benadering.

Loopbaanverbreding
One size fits all voor talentontwikkeling is achterhaald. We zullen anders moeten kijken naar talent en naar de rollen die medewerkers kunnen spelen. We moeten nieuwe ontwikkelmodellen aanwenden om te voorkomen dat medewerkers na hun 40ste vastroesten. Hoe kunnen we loopbanen verbreden zodat medewerkers hun potentieel blijven aanspreken? Het was voor ons de motivatie om een loopbaanontwikkelmonitor te ontwikkelen. Het is de eerste monitor die registreert in hoeverre individuen bewegen en waarom (of waarom niet).

Lijnmanagement
HR lijkt zich meer dan ooit bewust van die realiteit. Dat was te merken aan reacties van professionals tijdens ons event en blijkt ook uit de voorlopige resultaten van ons nog steeds lopende onderzoek naar talentontwikkeling (vul de vragenlijst hier in en kom erachter waar uw organisatie staat). De hamvraag is echter: hoe maak je lijnmanagers bewust? Als we medewerkers breder willen ontwikkelen en efficiënter met talent willen omgaan, wordt hun rol belangrijker. Het lijnmanagement is een vooruitgeschoven post en kan helpen om talent te herkennen, inspireren en ontwikkelen. Mijn vraag aan u is dan ook: hoe maakt u het lijnmanagement bewust?

Over Jolanda Salari
Jolanda Salari is senior adviseur en coach bij GITP.

Meer weten?
Lees meer informatie over Talentontwikkeling op de site van GITP.


 

Geef uw reactie op "Hoe beweeg je lijnmanagers (en dus talent)?" geschreven door GITP