Snel groeien in je loopbaan?

GITP |

Marjan van der MeerMedewerkers in de woningcorporatiesector onderscheiden zich nauwelijks van ambtenaren. En dus liggen er kansen voor ambitieuze professionals.

Door: Marjan van der Meer

Ambitieuze professionals die zich willen onderscheiden, zouden zich moeten richten op de woningcorporatiesector. Uit een analyse van assessmentscores maakten we op dat medewerkers en managers in de sector weinig resultaat- en klantgericht werken.

Medewerkers van woningcorporaties zijn net als ambtenaren niet zo extravert, ambitieus en consciëntieus als medewerkers van bedrijven. Dat kunnen we concluderen uit ons onderzoek naar de verschillen in intellectuele capaciteit, persoonlijkheid, motivatie en loopbaanwaarden tussen medewerkers van woningcorporaties, overheid en bedrijfsleven. De scores uit assessments van de laatste jaren dienden als basis.

Cultuuromslag
We wilden kijken of de woningcorporatiesector klaar is om een cultuuromslag te maken. Corporaties staan onder druk om te veranderen in resultaatgerichte, klantgerichte organisaties met efficiënte processen en innovatiekracht.
De vraag daarbij is: zijn de huidige medewerkers en managers van woningcorporaties daartoe instaat? Het algemene beeld dat uit de vergelijking naar voren komt, is dat management en medewerkers van corporaties minder daadkrachtig, minder zelfverzekerd en minder energiek naar voren komen. In vergelijking met andere branches is er gebrek aan een prestatiegerichte werkhouding, waardoor de noodzakelijke energie, ambitie, en gedrevenheid ontbreken . Een relativerende houding, waarin medewerkers genoegen nemen met een gemiddeld resultaat, overheerst. We zien overigens wel dat medewerkers hechten aan innovatie en autonomie. Grote vraag is echter: zijn ze het ook?

Grote mogelijkheden
Er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Eerst het slechte nieuws: de sector zal het heel moeilijk krijgen om de bakens vlot te verzetten. Met de huidige medewerkers is het lastig voor corporaties om op korte termijn zo’n verandering tot stand te brengen.
Dan het goede nieuws: voor professionals met ambities biedt de sector grote mogelijkheden voor talent dat de drive heeft om innovatie tot stand te brengen en grenzen te verleggen. Met een vitale en energieke houding en initiatief en ambitie is het mogeliijk om je te onderscheiden en snel te groeien in je loopbaan.

Relevante links
Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2010, uitgevoerd door TNO.
Corporaties zullen steeds meer terrein verliezen op de arbeidsmarkt.

Over Marjan van der Meer
Marjan van der Meer is senior-adviseur en loopbaancoach bij GITP.


 

Geef uw reactie op "Snel groeien in je loopbaan?" geschreven door GITP