‘Talentontwikkeling en loopbaanonderhoud – hoe doe je dat?’

GITP |

Loopbaanonderhoud vraagt vleugels om te vliegen en wortels om te aarden. Actief bezig zijn met je loopbaan werkt als je een drive hebt, er gepassioneerd mee bezig bent. Maar het vergt ook – heel aards – stappen zetten en voortgang boeken.

Door: Arjan Broere

Je droombaan benoemen kan inspirerend werken, maar wordt pas concreet zodra je het realiseren van die droom aanpakt als een project, dus te zetten stappen definieert.
Dit motto is gebaseerd op het boek ‘Rework’ van Jason Fried. Toen ik er een recensie over schreef, trof me de nuchtere en aardse toon (“Stuur medewerkers om vijf uur naar huis”) gecombineerd met de aansporing vooral gepassioneerd te werken (“Make a dent in the universe”).

DEEL I
Meer ratio (wortels)
Loopbaanonderhoud is voor een deel gewoon werk. Je wilt iets en moet dat realiseren door stappen te bedenken, die te zetten en koers te houden. Soms met een ‘stip op de horizon’ waar je naar toe koerst en soms gewoon stap-voor-stap het werk interessanter, zinniger, leuker maken. Kortom, aan de slag!

1. Roer om versus onderhoud
Loopbaanonderhoud hoeft niet alleen aan de orde te zijn als er een crisis is of er allerlei grote vragen zijn, zoals “Moet ik in loondienst blijven of zelfstandig worden?” of “Wil ik wel leidinggeven?” Zie ook het boek ‘Loopbaanonderhoud’ van Ester de Bruine en Yolanda Buchel, waarin met metaforen wordt aangegeven wat voor soort loopbaanonderhoud er voor diverse types is.
Doe zowel periodiek als preventief aan loopbaanonderhoud. Dus kijk terug op een werkdag of werkweek en zet plussen en minnen bij activiteiten, afspraken, taken. Ga na wat je graag doet en wat niet. Stel vast wat je uitstelt en waarom.

2. Opwaarts versus beweging
In het boek ‘Help, ik zoek mijn passie’ van Els Ackerman wordt aandacht besteed aan mythen rond loopbanen. Een ervan is het idee dat je per se een droombaan moet hebben waar je naar streeft. Loopbanen gaan niet alleen over opwaarts en meer. Up or out kan een loopbaanrichting zijn maar verbreding, verdieping en projecten zijn interessante stappen. Zie ook het onderzoek ‘Zeven patronen in loopbaanbewegingen’. Door op meerdere manieren te denken over de koers die je kunt afleggen, worden diverse opties zichtbaar die meer inhoud aan je loopbaan kunnen geven.

3. Bureaucratie versus duidelijkheid
Te vaak zijn loopbaangesprekken formele sessies, die een- of tweemaal per jaar plaatsvinden. Als je daadwerkelijk iets in je loopbaan wilt, is die frequentie krap. Daarnaast zijn feedback en meningen van derden in die formele gesprekken lastig. Uiteraard bestaan er 360-graden systemen maar die pakken niet altijd de breedte en diepte van wat er te leren is. Ook zit er vaak een arbeidsvoorwaardelijke consequentie aan de formele gesprekken, waardoor deelnemers zich niet altijd volledig uitspreken.
Zorg dat gesprekken echt over jouw loopbaan gaan en dat je voldoende vaak overlegt. Doe dat niet alleen met een leidinggevende; zet hiervoor je netwerk in. Ruim periodiek tijd in voor reflectie; vraag ook om input, bijvoorbeeld na een presentatie of bij de afronding van een project. Zie ook de videoblog van Ester de Bruine hierover.

4. Droom versus koers
Een droombaan kan zeker nut hebben als inspirerend baken. Zaak is wel de koers naar dat baken te bepalen en stappen in de goede richting te zetten. Maak van die droombaan een project met alle concrete stappen van dien: wat is het doel precies, wat is de eerste stap, wat zijn mijlpalen, wat heb je nodig om vooruit te komen? Soms helpt het om doelen en stappen te bespreken met anderen, waardoor ze een wat verplichtender karakter krijgen.

5. Onderhandel
Loopbaanonderhoud bestaat uit wensen en ambities formuleren en die voor elkaar krijgen. Soms betekent dit dat je moet onderhandelen. Stel dat je zwaardere accounts wilt doen, wilt leidinggeven, meer de diepte in wilt of juist minder zou willen werken, dan is het zaak om daarover tot een overeenkomst te komen. Voor een onderhandeling is het nodig iets te willen. Dat is nadrukkelijk iets anders dan een probleem aankaarten bij een leidinggevende of ergens om vragen. Onderhandelen vraagt om gelijkwaardigheid. Raadpleeg ‘Gericht onderhandelen – haal meer uit je loopbaangesprekken’.

Volgende week verschijnt DEEL II van deze blog, waarin de focus op Meer drive (vleugels) ligt.

Meer over Arjan Broere
Arjan Broere is trainer/adviseur bij GITP. Op 24 mei jl. gaf hij een online seminar over Loopbaanonderhoud. Arjan is gespecialiseerd in Slimmer Werken en medezeggenschap.


 

Geef uw reactie op "‘Talentontwikkeling en loopbaanonderhoud – hoe doe je dat?’" geschreven door GITP