Loopbaanontwikkeling 1: versterking zelfregie

GITP |

HR kan helpen om medewerkers regisseur te maken over hun loopbaan. Dat vergroot de kans op duurzame inzetbaarheid

Door: Rixt de Lang

Bij GITP hebben we onderliggende patronen in kaart gebracht die laten zien in welke richting een medewerker zich ontwikkelt. Met die informatie krijgt hij meer inzicht in zichzelf en komt HR in de gelegenheid om een ondersteunende rol te spelen.
Een van de meest duidelijke ontwikkelpatronen bleek de versterking van zelfregie.

Elke medewerker ontwikkelt zich volgens patronen die zijn loopbaan en toekomstige inzetbaarheid bepalen. We zijn vaak geneigd om te kijken naar harde feiten zoals ‘functies’ of ‘opleidingen’ en ‘nevenactiviteiten’. Maar zijn dat echt de enige graadmeters? GITP deed onderzoek onder ruim 700 mensen en kwam tot 7 duidelijke loopbaanontwikkelingpatronen die veel meer over een medewerker vertellen.

Bewuster en doelgerichter
Het patroon versterking van zelfregie komt zeer vaak voor bij werknemers tussen de 45 en 55 jaar. In het meest ideale geval gaan ze steeds bewuster en doelgerichter, maar ook autonomer om met hun eigen talenten, tijd en planning. Het zijn mensen die van een afstand naar zichzelf kunnen kijken en op basis daarvan greep uitoefenen op hun eigen gewoonten en veranderingen aanbrengen in hun functioneren. Hun eerste focus ligt bij de behoeften die zij zelf hebben. Omdat ze hier met aandacht vorm aan geven, kunnen ze hun capaciteiten eveneens plooien naar de veranderende behoeften van de organisatie. Tenminste: wanneer deze hen van het belang weet te overtuigen. Maar zoals het vaak gaat in de realiteit: die balans tussen de eigen en organisatiebehoeften wordt niet altijd gevonden.

Uitersten
Veel medewerkers ontwikkelen zich te weinig of juist te sterk op zelfregie. Zelfregie kan zich richten op emoties, op aandacht en op doelen. Aan de ene kant zien we een groep medewerkers die gewend is om hun doelen bij te stellen als ze minder presteren. Aan de andere kant staan de piekeraars. Zij blijven maar terugkijken op mindere prestaties en leggen zichzelf teveel druk op. De een is een underachiever, de ander hikt aan tegen een burn-out. En er is een categorie die alle regie denkt te zijn kwijtgeraakt. ‘Leuk al die traineeplannen, maar ik ben er te oud voor.’ Als je zo denkt, gaat het natuurlijk allemaal aan je voorbij. En dat is funest voor kansen die voorbij komen. De duurzame inzetbaarheid wordt daarmee kleiner.

Bijsturen
HR kan de balans tussen de eigen en organisatiebehoeften verbeteren door te onderzoeken hoe medewerkers zich ontwikkelen op zelfregie. En bij te sturen wanneer de balans ongunstig dreigt te worden. Door bijvoorbeeld gesprekken te organiseren met medewerkers die zich juist wél goed op zelfregie ontwikkelen. Want als medewerkers de regie over zichzelf verliezen of uit handen geven, hebben ze organisaties steeds minder te bieden. En andersom.

Over Rixt de Lang
Rixt de Lang is senior consultant en programmamanager Talentontwikkeling bij GITP.

Meer weten over wat HR kan bijdragen aan duurzame inzetbaarheid? Neem contact op met drs. R. de Lang, programmamanager Talentontwikkeling via talentontwikkeling@gitp.nl.

Meer weten over het online instrument de Loopbaanontwikkelmonitor? Neem contact op met research@gitp.nl.


 

Geef uw reactie op "Loopbaanontwikkeling 1: versterking zelfregie" geschreven door GITP