Coaching wordt toegepaste psychologie

GITP |

Er ontstaat een heel nieuw vakgebied binnen coaching: psychologisch-wetenschappelijk gegrond en resultaatgericht. Dat contrasteert nogal met verschillende traditionele houtje-touwtjesbenaderingen, die nog altijd springlevend zijn.

Door: Alexandra Lindner 

Begrijp me niet verkeerd. Ik vind traditioneel coachen niet per definitie verkeerd. Als het mensen in beweging krijgt, is de waarde bewezen. Zelfs al zijn er tarotkaarten in het spel.

Ikzelf ben echter meer gecharmeerd van methoden die goed onderzocht zijn en die hun effectiviteit hebben bewezen. Dus toen ik me jaren geleden wilde verdiepen, koos ik voor cognitieve- en gedragstherapie. Daar leerde ik beproefde – op de leerpsychologie gestoelde – therapeutische interventies kennen en toepassen. Inzichten die in de coachingspsychologie een grote rol hebben. Intussen blijkt dat coachingspsychologie nu echt oprukt in Nederland. In Amerika is het al langer een geheel nieuw vakgebied.

Crisissituaties
Coachingspsychologie is in wezen toegepaste psychologie. Sterk geaard in de wetenschap en heel methodisch. De meerwaarde zit in de transparantie, kortdurendheid en toetsbaarheid van de interventies en natuurlijk in resultaatgerichtheid. Voor coaches en de organisaties waar zij werken is dat erg prettig.
Momenteel is er nog een extra reden voor de opkomst van coachingspsychologie. De opdracht is namelijk steeds vaker om mensen in crisissituaties overeind te houden. Zoals tijdens reorganisaties en overnames. Om daarin te slagen, heb je meer nodig dan een flinke dosis werkervaring en goede competenties. Zelfs de meest stevige en flexibele werknemers kunnen onder flinke druk in hun valkuilen lopen, getriggerd door de schaduwkanten van hun persoonlijkheid. Een coachingstraject kan dan ondersteunend zijn, maar dan wel onder de voorwaarde van een duidelijk coachingsplan. Ik geloof dat de kans van slagen pas echt groot wordt met enerzijds psychologisch inzicht en anderzijds met het consequent doorlopen van alle relevante processtappen. 

ROI
Zo’n plan begint met een degelijke diagnose van de situatie, een afgebakend werkplan en een duidelijk eindpunt. Iedereen weet waar hij naartoe werkt en er is een duidelijke return on investment. Geen langdurige trajecten; in 6 of 7 sessies moet het gebeuren. De nadruk ligt bovendien niet alleen op gedragsverandering, maar ook op veranderen van betekenisgeving, van denken en emoties. Daarnaast wordt ook de context goed meegenomen: wat houdt valkuilen eigenlijk in stand? Sommige mensen willen zich bijvoorbeeld graag meer profileren in hun werk. Maar ze merken niet dat ze onbewust juist veel ‘winst’ ervaren door juist stil en onzichtbaar te zijn. Ook die minder voor de hand liggende psychologische processen worden in diepgaande coaching meegenomen. 

Volwassen vakgebied
Coachingspsychologie is op weg een volwassen vakgebied te worden. Naarmate organisaties minder budget hebben voor coaching, klinkt de roep om professionaliteit, meetbaarheid en resultaatgerichtheid des te harder. Coaching wordt gedwongen steeds professioneler te worden en psychologische inzichten helpen ons daarbij. 
Ook interessant: het artikel ‘Coachen is een kunst’.

Over Alexandra Lindner-De Mul
Alexandra Lindner-De Mul is sinds 1994 als arbeids- en organisatiepsycholoog verbonden aan GITP. Zij heeft jarenlange ervaring op het gebied van coaching, loopbaanbegeleiding, diagnostiek en training en is met regelmaat betrokken bij projecten omtrent het inzicht geven in de talenten van mensen en hun ontwikkeling in brede zin. Ze is bovendien mede-auteur van het Groot CoachingsModellenboek (uitgave GITP en Van Duuren Management) dat begin december verschijnt. ISBN 9789089650832.


 

Geef uw reactie op "Coaching wordt toegepaste psychologie" geschreven door GITP