Onderwijs heeft het communicatiestijlenmodel ontdekt

GITP |

Ineffectieve intervisies en projectgroepjes die slecht samenwerken. Het zijn klassieke problemen die je kunt aanpakken met het communicatiestijlenmodel.

Door: Brigitte Heldeweg

Veel hogescholen hebben de laatste jaren stevig geïnvesteerd in vakinhoudelijke kennis. Maar het onderwijsniveau is even afhankelijk van de kracht van communicatie, merken ze nu. Docenten van de Hanzehogeschool maken sinds kort gebruik van ons communicatiestijlenmodel.

Sinds het debacle van Hogeschool InHolland is het hoger beroepsonderwijs meer dan ooit gericht op kwaliteitsverbetering. Een van de lessen was dat niemand er beter van wordt als diploma’s te gemakkelijk worden behaald. Studenten zijn niet klaar voor de markt, de markt heeft minder kwalitatieve keuze en de hogeschool krijgt een brandmerk. Natuurlijke reactie van de branche: eisen aanscherpen en het vakinhoudelijke niveau opkrikken.

Klassieke problemen
Is het genoeg? Nee, want ik merk dat de onderwijsinstellingen onder onze klanten zoeken naar manieren waarop ze de communicatie tussen docent en student kunnen verbeteren, en tussen studenten onderling. En dat pakken ze heel serieus aan. Ze hopen daarmee kwesties aan te pakken waarmee elke school worstelt. Zoals: ineffectieve intervisies en projectgroepjes die slecht samenwerken. En op een nog lager niveau: studenten die hun verantwoordelijkheden niet nemen en plichtsgetrouwe collega’s die dat toelaten. Het zijn klassieke problemen, maar ze hoeven er niet als vanzelf bij te horen. De Hanzehogeschool gebruikt momenteel ons communicatiestijlenmodel om de communicatie tussen docent en student en studenten onderling te stroomlijnen.

Heldere communicatie
Het communicatiestijlenmodel geeft op praktische wijze aanknopingspunten voor de omgang met een communicatiestijl. Iedereen heeft één van de vier basisstijlen en een substijl. Je bent beschouwend, dan wel coöperatief, directief of expressief. Elke stijl heeft kwaliteiten en valkuilen. We leren de docenten van de Hanzehogeschool de communicatiestijlen, en om die kennis over te dragen in de klas. Elkaar feedback geven wordt nu makkelijker, docenten en studenten herkennen de kwaliteiten en valkuilen van de stijlen. Als gevolg daarvan zal de samenwerking verbeteren.

Bekijk de video over de nieuwe online training Communicatieve vaardigheden van GITP:

Over Brigitte Heldeweg
Brigitte Heldeweg is bedrijfskundige en programmamanager/ trainer bij GITP. Ze verzorgt de trainingen ‘CommunicatieStijlen’ ‘Feedback geven en ontvangen’, en trainingen Assertiviteit. Daarnaast verzorgt zij trainingen op het gebied van projectmatig werken, leidinggeven, advisereneffectief beïnvloeden en communiceren.

Ze is co-auteur van het boek ‘Waarom begrijp je me niet; beter samenwerken door het (h)erkennen van communicatiestijlen’. Hier is ook een whitepaper van verschenen.


 

Geef uw reactie op "Onderwijs heeft het communicatiestijlenmodel ontdekt" geschreven door GITP