Staar je niet blind op talent

GITP |

Bettie Lutke Schipholt

Of iemand succesvol is in zijn loopbaan is net zo afhankelijk van drijfveren als van talent. Wat verschil maakt, is of je vol overgave energie steekt in datgene wat je drijft.

Door: Betty Lutke Schipholt

Ik vind het te beperkt om bij ontwikkeling alleen uit te gaan van talent. Liever kijk ik naar de dynamiek van persoonlijke kenmerken, kwaliteiten en drijfveren. Als we zicht hebben op persoonlijke motieven, kunnen we een betere inschatting maken hoe iemand zich ontwikkelt in een functie.
Daarnaast krijgen wij door drijfveren in kaart te brengen inzicht in de mate van ontwikkelbaarheid van de persoon op onderscheiden competenties.

Onbalans
In het talent development assessment neemt het achterhalen van persoonlijke drijfveren een belangrijke rol in. Ik ontmoet in het werkveld vaak mensen die over talenten beschikken, maar die kiezen voor een manier van werken die niet past bij hun persoonlijke drijfveren. Leidinggevenden die bijvoorbeeld goed kunnen beïnvloeden en draagkracht creëren, en deze aanpak kiezen voor bijna elke situatie. Zij kunnen meer balans in hun handelen krijgen door regelmatiger te schakelen naar een meer directieve aanpak. Op deze wijze verliest een leidinggevende geen energie door te polderen, wat tegen zijn drijfveren in is.  En in dit geval zijn confronterende interventies net zo passend. Als mensen  zich bewust worden van hun persoonlijke drijfveren en daarnaar gaan handelen, ontstaat er meer evenwicht.

Inzetten van persoonlijke drijfveren
Het is niet vanzelfsprekend dat iemand zijn persoonlijke kwaliteiten ontwikkelt. Persoonlijke drijfveren zijn medebepalend. Het maakt verschil of het krijgen van waardering een dominante drijfveer is, of het zoeken naar zekerheid, of het streven naar persoonlijk succes. Houdt iemand ervan om resultaatgericht bezig te zijn? Vaart hij wel bij veel communiceren om draagvlak te verkrijgen? Organiseert en plant hij graag? Persoonlijke drijfveren zijn niet statisch, ze ontstaan en veranderen in de interactie met de omgeving.
We ontdekken de persoonlijke drijfveren van mensen onder andere met behulp van het instrument management drives. We achterhalen hun motivatie, wat ze leuk vinden en waar ze energie van krijgen. Want wie passie voor zijn werk heeft en er lol in heeft, krijgt er energie van. Maar wie goed is in zijn werk, hoeft het nog niet leuk te vinden. Mensen kiezen door sociale druk soms voor een loopbaanrichting die niet bij hen past. Of ze hebben een bepaald beeld van zichzelf dat na verloop van tijd niet meer past bij hoe zij zich ontwikkeld hebben. Mensen kunnen door de jaren heen nieuwe drijfveren ontdekken, waardoor ze voor een loopbaanrolwisseling kiezen.

Inzicht
De grootste kracht van het destilleren van persoonlijke drijfveren, is dat het meer zelfinzicht geeft. Mensen hebben dan een uitgangspositie van waaruit ze verder kunnen kijken. De keuze of ze iets met deze kennis doen, is aan henzelf. Het hoeft niet slecht te zijn om (tijdelijk) geen rekening met de persoonlijke drijfveren te houden, bijvoorbeeld als een persoon bepaalde ervaring wil opdoen. Dat hoeft zijn ontwikkeling niet in de weg te staan. Voor de lange termijn echter kan het wel kwaad om de persoonlijke drijfveren te verwaarlozen. Dan schieten ze zelfs met talent nog tekort.

Betty Lutke Schipholt
Betty Lutke Schipholt is senior adviseur, coach en trainer bij GITP. Zij verzorgt onder andere Talent Development Programma’s voor individuele managers en ontwikkeltrajecten voor managementteams in het kader van loopbaanverbreding.

Relevante links
Talent Development Assessment (productomschrijving)
Assessments en GITP


 

Geef uw reactie op "Staar je niet blind op talent" geschreven door GITP