Financieel-economisch beleid ondergeschoven kindje bij OR

GITP |

Financieel-economisch beleid is het ondergeschoven kindje bij de ondernemingsraad. Zo blijkt uit het nieuwste onderzoek naar de invloed van de OR in Nederland. Maar liefst 80% van de OR-leden zegt geen invloed te hebben op dit terrein. Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon.

Door: Wanne van den Bijllaardt

OR-leden klagen er al jaren over terwijl toch 39% van hen over een financiële commissie beschikt. In het onderzoek beamen de meeste OR-leden dat scholing de invloed van de OR vergroot. Waarom is het aantal OR-leden dat een financiële cursus volgt dan zo laag?

GITP heeft in samenwerking met het Gemeenschappelijk BegeleidingsInstituut Ondernemingsraden (GBIO) en Vakblad OR Rendement onderzoek gedaan naar de invloed van de OR in Nederland. Uit de resultaten kunnen conclusies getrokken worden over welke strategieën de meeste OR-invloed opleveren en uiteraard is het een barometer voor de invloed van de OR in het algemeen. Met respondenten afkomstig uit alle sectoren, die hun OR-invloed een magere 6,5 geven, kunnen we concluderen dat de invloed van de OR te wensen overlaat. 20% geeft zichzelf zelfs een regelrechte onvoldoende. Als belangrijkste redenen noemen zij te weinig kennis en lastig samenwerken met de bestuurder.

Simpele oplossingen voor handen
Er lijken simpele oplossingen voorhanden om de invloed te vergroten. Ga op training, huur een deskundige in of zet een procesbegeleider in om de samenwerking te verbeteren. In de praktijk blijken echter juist de trainingen op het gebied van financiën, waarop de OR zegt het minste invloed te hebben, niet populair. Hoe anders is dat bij arbo-gerelateerde zaken. Arbo-cursussen zijn veel populairder dan financiële trainingen. De OR vindt bovendien dat hij op dit terrein wel degelijk invloed heeft. Natuurlijk heeft de OR bij arbo meer bevoegdheden en de wet mee. Feit is dat de OR in principe op alle onderwerpen die ter tafel komen, tegenwicht moet kunnen bieden. Dat verwacht de achterban ook.

Hoofdprijs niet altijd haalbaar
Blijft de vraag over waarom de OR al jaren afhaakt op financieel-economisch terrein en zich op met name arbo juist blijft verbeteren. Wil de OR makkelijk scoren? Hebben OR-leden het te druk om zich in alle beleidsterreinen te verdiepen? Is het voor de OR als dwarsdoorsnede van de organisatie simpelweg te hoog gegrepen? Of zijn ze te streng voor zichzelf? Het is uiteraard lastig om overal verstand van te hebben. Soms ook is de OR zich niet bewust van zijn succes of leggen OR-leden de lat te hoog. Ze willen de hoofdprijs en dat is niet altijd haalbaar. Maar als OR-leden ontevreden zijn over hun invloed op financieel-economisch terrein, kunnen zij daar echt wat aan doen.


Over Wanne van den Bijllaardt
Wanne van den Bijllaardt is sinds 2007 betrokken bij GITP als cursusmanager Medezeggenschap en auteur van het boek ‘De OR in 153 vragen en antwoorden’ en medeauteur van de boeken ‘Handvatten voor medezeggenschap’ en ‘Het praktische checklistboek voor de OR’. Van den Bijllaardt ontwikkelt open trainingen, studiedagen en seminars voor werknemers en OR-leden.

Relevante links
Boek Handvatten voor medezeggenschap
Boek Het praktische checklistboek voor de OR
Boek De OR in 153 vragen en antwoorden


 

Geef uw reactie op "Financieel-economisch beleid ondergeschoven kindje bij OR" geschreven door GITP