Als management faalt…

GITP |

Mediaverhalen over falende CEO’s zijn niet meer op één hand te tellen. De vraag rijst dan natuurlijk: is dit falen te voorkomen? Als organisaties op voorhand weten over welke schaduwzijden hun meestal zeer talentvolle topmanagers beschikken, kunnen ze in ieder geval op tijd een tegenkracht organiseren.

Door: Alec Serlie

Alleen de positieve kanten van de persoonlijkheid in beeld brengen, zoals ook bij managers gebruikelijk is in de assessmentpraktijk, is niet genoeg. De voorspelling over welke schaduwzijden van de persoonlijkheid boven komen drijven als iemand onder druk komt te staan, geeft handvatten om op tijd de juiste maatregelen te treffen.

Voorspellende waarde
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat 50% van de managers uiteindelijk een keer de fout in gaat. Op middenmanagementniveau leiden misstappen van een manager natuurlijk niet tot dezelfde drama’s als bij een falende CEO. Maar ook pestgedrag en intimidatie op de werkvloer brengen een organisatie schade toe. Zet daarnaast de uitkomst van recent onderzoek dat te veel van een goede eigenschap in moeilijke werksituaties een schaduwzijde kan laten zien, en het belang van de voorspellende waarde van een risicoprofiel over de schaduwzijde van de persoonlijkheid van managers wordt duidelijk. Tegenwoordig kan met een test, gebaseerd op onderzoek van de Amerikaanse wetenschappers Robert en Joyce Hogan, gescoord worden op 11 profielen die de zogenaamde dark side of personality beschrijven.

Grootheidswaanzin versus charisma
Wanneer een potentieel leidinggevende hoger dan gemiddeld scoort op bepaalde dark sideprofielen, is dat overigens nog geen reden voor een organisatie om zich zorgen te maken. Een dark side heeft onder normale werkomstandigheden ook zijn positieve punten. Neem bijvoorbeeld Charismatisch, een profiel waarop een CEO veel hoger dan gemiddeld moet scoren om stevig leiderschap te kunnen tonen. De CEO’s die de afgelopen jaren de fout in zijn gegaan, scoren ongetwijfeld hoog op dit persoonlijkheidaspect. Daarnaast hebben topmanagers in het algemeen baat bij een meer dan gemiddelde score op de profielen Bevlogen en Kleurrijk. Wanneer je dat als organisatie van je CEO weet, kun je op voorhand anticiperen op de eigenschappen die aan de oppervlakte kunnen komen wanneer deze mensen onder grote druk staan. Denk hierbij aan de eigenschappen grootheidswaanzin als dark side van Charismatisch, woede-uitbarstingen als dark side van Bevlogenheid en dramatisch gedrag als dark side van Kleurrijk.

Countervailing power
Een manier om van de lusten van de dark sides van de CEO te kunnen profiteren, zonder ten onder te gaan aan de lasten, is het installeren van een countervailing power in de vorm van een deskundige en krachtige raad van toezicht of raad van commissarissen die de CEO durft tegen te spreken. Voor een middenmanager zou een jaarlijkse beoordeling door zijn medewerkers kunnen voorkomen dat hij of zij op het verkeerde pad belandt.

Over Alec Serlie
Alec Serlie is director Research & Development bij GITP en als arbeids- en organisatiepsycholoog verbonden aan de Erasmus Universiteit. Hij doet momenteel onderzoek naar de verschillen tussen dark sideprofielen bij managers.

Relevante links
Lees ook de blog ‘Wat als de schaduwkant van uw personeel opspeelt?’  
Lees ook het artikel Zicht op donkere kant van medewerkers voorkomt narigheid
Talent Developement Assessment (productomschrijving)


 

Geef uw reactie op "Als management faalt…" geschreven door GITP