Hoe houdt de accountant zijn rug recht?

GITP |

TalentmanagementKlantgericht je werk doen, maar ondertussen de informatie die klanten aanreiken met gezond wantrouwen beoordelen. Voor dit dilemma staan accountants elke dag. Zijn deze twee kwaliteiten wel te verenigen?

Door: GITP

Dat de balans soms de verkeerde kant uitslaat, is sinds de kredietcrisis geen geheim meer.  Maar met de juiste professioneel-kritische instelling zijn klantgerichtheid en klantwantrouwen wel degelijk te combineren.

De Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants, de NBA, heeft de professioneel-kritische instelling  als verplicht onderdeel opgenomen in het programma van Permanente Educatie. 11.000 NBA-leden moeten in 2012 een training Professioneel-kritische Instelling volgen. De bedoeling is dat accountants zich beter bewust worden van de situaties waarin de professioneel-kritsche instelling extra aandacht vraagt, zodat ze daar met het juiste gedrag op kunnen anticiperen.

Een goed begin
Wat is er precies nodig om accountants goed uit te rusten zodat ze hun functie als onafhankelijke en kritische poortwachter in onze huidige maatschappij optimaal kunnen vervullen? Een training Professioneel-kritische houding is een goed begin. Ook GITP heeft zo’n training binnen het programma van eisen van de NBA ontwikkeld. Belangrijke vragen die in de training Professioneel-kritische instelling aan de orde komen zijn:

  • Wanneer is wantrouwen bij de informatieverstrekking van mijn klant gepast en dus gezond?
  • Hoe kan ik dit wantrouwen vanuit de vakinhoudelijke regelgeving onderbouwen en verantwoorden?
  • Hoe kan ik hierover met de klant zo constructief mogelijk communiceren? Dat wil zeggen met een gezond zelfrespect én zoveel mogelijk met behoud van de klantrelatie.

Beoordelen en communiceren
Aan de hand van verschillende praktijkcases gaan de accountants aan de slag. Waar zit het dilemma? Welke strategie moet je toepassen om met dit dilemma om te gaan? En, hoe communiceer je de conclusies met de klant? Door deze klantgesprekken te oefenen, vervolgens bewust in de eigen praktijk toe te passen en op de terugkomdag van de training de resultaten te bespreken, krijgen bewustwording en gedragsverandering voet aan de grond in de dagelijkse accountantpraktijk.

Bedrijfscultuur en persoonlijkheid
Toch zal enkel de training Professioneel-kritische instelling niet altijd voldoende zijn. De vraag is of de getrainde accountants de gelegenheid krijgen het nieuwe gedrag in de praktijk te brengen. Wat gebeurt er op het accountantskantoor als een belangrijke klant toch besluit afscheid te nemen? Ook de bedrijfscultuur zal soms een duwtje in de goede richting nodig hebben. En, hoe zit het met de persoonlijkheidseigenschappen van de accountants zelf? De één zal onder grote druk zijn rug makkelijker recht houden dan de ander. Ook bij werving & selectie van nieuwe medewerkers en partners zal aandacht voor de professioneel-kritische instelling noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld door inzicht in de schaduwzijde van de persoonlijkheid  bij een assessment  te betrekken.


Over Hans Boer
Hans Boer is senior trainer/asviseur bij GITP. In samenwerking met twee ervaren accountants ontwikkelde hij de geaccrediteerde GITP-versie voor de training Professioneel-kritische instelling. Naast deze training voor accountants zijn de belangrijkste aandachtsgebieden van Hans Boer projectmanagement, adviesvaardigheden, leidinggeven aan professionals en persoonlijke effectiviteit.


 

Geef uw reactie op "Hoe houdt de accountant zijn rug recht?" geschreven door GITP