Wat als je manier van doen niet meer loont?

GITP |

Vaak weet je wel hoe je in elkaar steekt. Maar soms kom je in omstandigheden dat  de vanzelfsprekendheid waarmee je altijd te werk ging niet meer loont. Coaching met de Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) helpt je het stuur van je leven weer in handen te krijgen.

Door: Marion Hoogsteen

Volgens ZKM zijn zelfrealisatie en verbondenheid de 2 grondmotieven van waaruit ieder mens handelt. Met ZKM kom je erachter wat bij jou dat gevoel van kracht en verbondenheid losmaakt en waarom. Dat kan soms confronterend zijn, maar meestal ook bevrijdend. Het is de sleutel tot meer zelfbewustheid en rust.

Wanneer je voor een loopbaanstap staat en hinkt op twee benen, of wanneer angst of onzekerheid je belemmert in je functioneren, kan ZKM uitkomst bieden. Neem Saskia, ze is nu een jaar lid van het MT bij een verzekeringsmaatschappij. Maar ze merkt dat ze in deze functie nog steeds niet lekker in haar vel zit. ‘Hoe kan dat nou’, vraagt ze zich af. ‘Vriendinnen zeggen altijd dat ik zo zeker en krachtig overkom.’ Ze gaat te rade bij een ZKM-coach. Ze wil wel eens weten hoe ze in elkaar steekt, hoe ze zo geworden is, maar vooral ook wat ze er aan kan doen.

Sterk als redder in de nood
In de vorm van een verhaal brengt Saskia de situaties in kaart die nu cruciaal zijn en haar hebben gevormd. Dan geeft ze aan hoe ze die ervaart. Alle gevoelens die naar boven komen bij situaties uit haar verhaal, worden met behulp van een lijst benoemd. Dat helpt haar – als rationeel type – om in contact te komen met haar gevoel. Op dat gevoelsniveau worden verbanden gelegd en zo komt een aantal thema’s boven drijven. Saskia ondekt dat ze zich alleen sterk en succesvol voelt als de anderen om haar heen incapabel zijn. Dan treedt ze op als de redder in nood, een rol die haar van kinds af aan heel vertrouwd is. In haar functie binnen het MT kan ze die rol niet waarmaken. Vandaar haar onzekerheid in veel verschillende werksituaties.

Tijd voor nieuw gedrag
Om grip te krijgen op haar onzekerheid vraagt de coach aan Saskia zichzelf te observeren tijdens situaties waarin ze onzeker is. Daardoor krijgt ze meer inzicht in het patroon. Daarnaast kijkt ze ook naar omstandigheden waarin ze die onzekerheid niet voelt. Die focus zorgt dat Saskia  anders tegen situaties aan gaat kijken. Ze komt tot de conclusie dat haar onzekerheid in de meeste gevallen eigenlijk best meevalt. In kleine stapjes gaat ze experimenteren met nieuw gedrag wat opnieuw inzichten oplevert die haar onzekerheid verkleinen. Door te blijven oefenen zorgt Saskia dat haar nieuwe gedrag een gewoonte wordt.

Over Marion Hoogsteen
Marion Hoogsteen is sinds 1988  als psycholoog verbonden aan GITP en medeauteur van het Groot Coachingsmodellenboek. Als senior adviseur is ze betrokken bij de GITP diensten assessment en loopbaancoaching. Hoogsteen werkt in haar lopbaancoachingspraktijk veel met de Zelfkonfrontatiemethode.

Relevante links
Lees meer over de Zelfkonfrontatiemethode
St!R erkende leergang Coaching


 

Geef uw reactie op "Wat als je manier van doen niet meer loont?" geschreven door GITP