Lijsttrekkers, ken uw stress en vermijd dark sides in het debat!

GITP |

Stressbestendige, energieke, intelligente en visionaire politici trekken stemmen.
De kranten staan vol over de hardheid van het debat en het moddergooien van lijsttrekkers. Tegelijkertijd is er de opvallende opmars van PvdA-lijsttrekker Diederik Samsom, hij doet het goed, hij wint enorm. Dat is voor de PvdA, en voor Samsom in het bijzonder, verheugend. Maar wat is nu zijn succesformule, waarom wint hij in het debat?

Door: Anthon van der Horst

Details voeden wantrouwen
Wat overduidelijk is, is dat Samson vooral een visie weet te communiceren en zich niet laat verleiden tot allerlei concrete detaillering. Teveel details zijn niet te begrijpen. Iedereen weet bovendien dat politici nog moeten onderhandelen en dus die concreetheid niet kunnen waarmaken. Hoe concreter, hoe groter de kans op woordbreuk. Details voeden wantrouwen.

Daarnaast weet Samsom razendsnel wat er gebeurt te ordenen en een eigen standpunt in te nemen. Hij kan dat zó snel, dat het voor een ander heel lastig wordt op hetzelfde niveau te reageren. In de BNN IQ-test van enkele jaren geleden scoorde hij een IQ van 136. Het bewijst maar weer eens dat succes en intelligentie veel met elkaar te maken hebben.

Zelfbeheersing
Ik ben echter van mening dat het IQ van Diederik Samsom hem zeker helpt, maar niet de énige reden is van zijn succes.  Een element dat tot nu toe onderbelicht is, maar zeker van belang, is dat Samsom zijn zogenaamde dark sides in vergelijking met de overige lijsttrekkers het beste weet te verbergen. Of beter gezegd: hij weet te vermijden dat hij ze activeert!

Dark sides komen naar voren onder persoonlijk bijzonder stressvolle momenten. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor u en mij. Van elkaar weten we het vaak wel, het zijn slechte eigenschappen waar je het niet makkelijk over hebt. Dark side-gedrag bestaat o.a. uit manipulatie, liegen, sterk aarzelen, angst, onzekerheid, extreem cynisme, achterdocht, arrogantie, afhankelijkheid, gebrek aan durf, etc.  In de huiskamer laten we uitingen van dit soort gedrag vaak voor wat het is, ook omdat we daarnaast veel positieve eigenschappen bij de betreffende persoon zien. Maar als een lijsttrekker ermee op de buis verschijnt, is het niet handig voor het doel waar hij of zij voor gaat.  Uitingen van dark-side gedrag zijn over het algemeen niet vertrouwenwekkend en leiden dus  niet tot meer stemmen.

Ken je dark sides!
En we hebben nogal wat dark sides zien langskomen de afgelopen dagen… Zonder deze naar personen te vertalen, is het opvallend dat Samsom ze tot nu toe het minst laat zien en zijn performance er het minst door laat vervuilen. Het lukt hem dus om de debatten niet als zeer stresserend te ervaren, hij blijft er boven hangen, behoudt zijn zelfregie en kan daardoor maximaal gebruik maken van zijn kwaliteiten.
Mijn advies aan alle lijsttrekkers: ken uw stress en vemijd uw dark sides, zéker in het debat!

Over Anthon van der Horst
Anthon van der Horst is senior-adviseur/psycholoog en regio-directeur bij GITP. Hij publiceert regelmatig: is mede-auteur van het Groot Psychologisch Modellenboek en heeft zijn eigen blog (www.actualiteitspsychologie.nl). In 2008 leidde hij namens GITP in samenwerking met VK Banen een groot landelijk onderzoek naar adequaat lijsttrekkersgedrag.

Relevante links
Lees hier het nieuwsbericht ‘Toezicht op publieke sector faalt’: “De focus richt zich te vaak op de bright side van de persoonlijkheid, de dark side wordt niet of te laat herkend.”
Lees meer over het Talent Development Assessment van GITP, dat inzicht geeft in de dark sides van de deelnemer.


 

Geef uw reactie op "Lijsttrekkers, ken uw stress en vermijd dark sides in het debat!" geschreven door GITP