Er valt veel te winnen voor de OR

GITP |

Gaan we onderhandelen, betrekken we de achterban, of komen we zelf met een voorstel? De OR heeft tal van beïnvloedingsmogelijkheden om zijn doel te bereiken. Maar maakt de OR daar wel effectief gebruik van? Uit het eerste serieuze onderzoek naar het beïnvloedingsrepertoire van de OR, blijkt van niet.

Door: Wanne van den Bijllaardt

Meer dan de helft van de OR’en heeft van tevoren geen beïnvloedingsstrategie bedacht om de bestuurder op andere gedachten te brengen. Aan de overlegtafel wordt vooral veel vergaderd. Er valt dus nog veel te winnen voor de OR.

Je zou verwachten dat als een OR een bepaald doel wil bereiken, er bewust wordt nagedacht over welke weg het beste bewandeld kan worden om een goed resultaat te boeken. Uit het laatste onderzoek naar de invloed van de OR blijkt dat slechts 42% die route kiest. 15% werkt samen met een externe adviseur om zijn doel te bereiken en maar liefst 21% zegt alleen te reageren op waar de bestuurder mee komt. In het laatste geval sta je als OR natuurlijk direct met 1-0 achter.

Waar is de achterban?
Eenmaal aangeschoven aan de overlegtafel, scoren de beïnvloedingsmethoden onderhandelen en vergaderen met 40% het hoogst. 36% komt zelf met voorstellen, 23% lobbyt en 16% betrekt de achterban. Wat opvalt is dat de achterban er bekaaid vanaf komt, terwijl er in de actualiteit toch tal van succesvolle voorbeelden zijn te vinden. Neem de onderhandelingen rond de eurocrisis. Daarbij vervult de achterban zelfs een hoofdrol. Contact met de achterban levert ten eerste veel nieuwe informatie op. En als blijkt dat er vanuit de achterban totaal geen draagvlak is, kan de bestuurder zijn plannen niet zomaar 1-2-3 doorvoeren.

Effectief initiatief
Het nemen van initiatieven blijkt als opzichzelfstaande beïnvloedingstechniek het meest effectief. De OR kan daarbij gebruik maken van het initiatiefrecht uit de WOR om allerlei voorstellen te doen. Samen met lobbyen en onderhandelen, vormt het nemen van initiatieven  zelfs de gouden combinatie. OR-leden die deze strategie volgen, scoren met een zeer ruime 7 het hoogst op invloed, terwijl het gemiddelde cijfer voor invloed op een magere 6,5  ligt.

1-0 voor de OR
Dus? Bedenk van te voren een beïnvloedingsstrategie waarbij naast onderhandelen, initiatiefrecht, lobbyen en de achterban een voorname rol krijgen toebedeeld. Dan zal de 1-0 aan de overlegtafel gegarandeerd veel vaker uitvallen in het voordeel van de OR.

Over Wanne van den Bijllaardt
Wanne van den Bijllaardt is sinds 2007 betrokken bij GITP als cursusmanager Medezeggenschap en auteur van het boek ‘De OR in 153 vragen en antwoorden’ en medeauteur van de boeken ‘Handvatten voor medezeggenschap’ en ‘Het praktische checklistboek voor de OR’. Van den Bijllaardt ontwikkelt open trainingen, studiedagen en seminars voor werknemers en OR-leden.


 

Geef uw reactie op "Er valt veel te winnen voor de OR" geschreven door GITP