Laat maar eens echt zien hoe integer je bent!

GITP |


In een commerciële omgeving met harde targets en sociale druk is handelen op de grens van het toelaatbare onvermijdelijk. Met alle risico’s van dien. Een deel van de financiële crisis is veroorzaakt door hen die het verschil tussen winst en ordinair graaien niet meer konden maken.

Door: Alec Serlie

 

Is het mogelijk te voorspellen of iemand over de schreef gaat? Uit onderzoek blijkt nu van wel. Met een levensechte game die mensen doet vergeten sociaal wenselijk gedrag te vertonen. De gamebelevenis werkt als katalysator voor een bewustwordingsproces over wat wel en niet mag.


Betrouwbaar meten

Om te kunnen interveniëren op iets ongrijpbaars als integriteit, is het noodzakelijk betrouwbaar te kunnen meten hoe het met de integriteit in een organisatie is gesteld. Het onderzoek naar een betrouwbare meetmethode baseerden we op de stellingen dat:

  • vragenlijsten naar integriteit vaak een te rooskleurig beeld geven omdat mensen geneigd zijn sociaal wenselijke antwoorden te geven;
  • een levensecht spel waarbij mensen worden ondergedompeld in situaties waarin ze onder druk belangen moeten afwegen, de kans op echt gedrag vergroot.


Gehoorzaamheid en manipulatie

In samenwerking met serious game ontwikkelaar RANJ hebben we het integriteitsspel Powerplay@work ontwikkeld. Een levensecht spel dat uitnodigt om te spelen met een cast van echte acteurs en echte situaties op basis van een script dat is aan te passen aan de context van de organisatie. De deelnemer van het spel vervult in de film de rol van zichzelf. Tijdens het spel wordt het gedrag van de speler gescoord op 2 factoren.1: Hoe gehoorzaam is de deelnemer aan zijn manager of klant? Als hem wordt gevraagd iets te ritselen wat niet door de beugel kan, hoe ver gaat hij dan? En 2: Hoe ver gaat de deelnemer in het manipuleren van mensen om zaken voor elkaar te krijgen?


Voorspellen van integriteit

Voor bepaling van de validiteit van het spel, is aan de hand van vragenlijsten voor medewerkers en hun managers onderzocht of het spel daadwerkelijk deze 2 factoren meet en of er inderdaad een relatie is tussen de resultaten van het spel en onwenselijk gedrag in de praktijk. Beide blijken het geval. Geconcludeerd kan worden dat met het spel Powerplay@work is te voorspellens of iemand over de schreef zal gaan.

Bekijk ook de video:


Gemeenschappelijke beleving van verleiding

De discrepantie tussen de resultaten van de in het spel geïntegreerde vragenlijst en het gemeten daadwerkelijke gedrag is vervolgens het aanknopingspunt voor de start van een integriteitontwikkelingstraject. Als van hoog tot laag in een organisatie medewerkers aan den lijve hebben ondervonden hoe groot de verleiding is om onder druk te moeten toegeven, of genoodzaakt te worden mensen onderdruk te zetten, start er een gelijkwaardige en boeiende discussie die een bewustwordingsproces op gang brengt.

Test: Hoe integer ben jij?

 
Over Alec Serlie
Alec Serlie is director Research & Development bij GITP en als arbeids- en organisatiepsycholoog verbonden aan de Erasmus Universiteit. Op het GITP congres HRevolutie… Tijd voor revolutie? op 29 november, laat hij congresdeelnemers aan den lijve ervaren hoe het met hun integriteit gesteld is.


 

Geef uw reactie op "Laat maar eens echt zien hoe integer je bent!" geschreven door GITP