Wat maakt een bedrijfstransformatie succesvol?

GITP |

In de ideale wereld beweegt elke organisatie flexibel mee met haar omgeving. In de echte wereld moeten organisaties rigoureuzere maatregelen nemen om in de pas te lopen met de huidige economische crisis. Bedrijfstransformaties zijn aan de orde van de dag. 40% is echter niet succesvol. En de 60% die wel succesvol is, krijgt een 6,5 als rapportcijfer. Waar gaat het fout?

Door: Jan Bernard Koolen

Uit onderzoek van GITP naar succesfactoren van bedrijfstransformaties blijkt dat organisaties veel energie steken in een slim plan (hoofd), maar dat het vaak schort aan overtuiging (hart) en uitvoering (handen). Anders gezegd: de overgrote meerderheid van mislukte bedrijfstransformaties is te wijten aan een gebrek aan overeenstemming tussen de strategische noodzaak en de daarbij passende gedragsverandering en cultuur. ‘Culture eats strategy for breakfast… every day!’

Hoofd, hart en handen
Een vrachtwagenchauffeur die 35 jaar voor de gemeentelijke reiniging heeft gewerkt, stapt naar de vakbond als hij te horen krijgt dat hij vanwege bezuinigingen voor de laatste 7 jaar van zijn loopbaan wordt overgeplaatst naar een commerciële organisatie. Hij moet een aantal gunstige arbeidsvoorwaarden inleveren. Natuurlijk is zijn stap naar de vakbond zijn goed recht. Maar, in zijn dagelijkse werkpraktijk heeft ook hij allang gemerkt dat er de laatste jaren veel minder afval is te verwerken. Zijn teamleider had in een eerder stadium in dialoog (hart) met zijn medewerkers de te verwachten impact op zijn dagelijkse werk moeten verkennen (handen) en gezamenlijk oplossingen moeten bedenken (hoofd). Daar heeft zowel de teamleider als ook de chauffeur moed (hart) en ook vaardigheid (handen) voor nodig!

Continue wisselwerking
Wanneer er op het niveau van hoofd, hart en handen een continue wisselwerking is tussen medewerkers, teamleiders en bedrijfsleiding én andersom, dan worden er elke dag maatregelen genomen die ervoor zorgen dat de organisatie soepel meebeweegt met de externe omstandigheden. De cultuur loopt in de pas met de fase waarin de organisatie verkeert. Dan hebben we het over een mature, zelfregulerende organisatie!

Aan de keukentafel
Het eindresultaat van veel bedrijfstransformaties laat te wensen over, omdat organisaties vooral met het hoofd veranderen en hart en handen verwaarlozen. Organisaties zouden zich, net als de meeste familiebedrijven op zondagochtend aan de keukentafel doen, regelmatig moeten afvragen: Wat heb ik gisteren gedaan om vandaag succesvol te zijn? En wat moet ik vandaag doen om morgen succesvol te blijven? Dan worden continu de juiste kwaliteiten aangeboord voor wat er op dat moment nodig is. Zo ontstaat organische groei van binnenuit. Een gedicteerde transformatie (reorganisatie of herstructurering) van buitenaf is dan niet nodig. Of in ieder geval veel makkelijker uitvoerbaar omdat de cultuur in de pas loopt met de strategische noodzaak tot gedragsverandering.

Tips voor een succesvolle bedrijfstransformatie 

  • Zorg dat je bent voorbereid. Heb een plan en zorg dat het is geland in de organisatie. Want voordat je het weet, is het plan al in de uitvoeringsfase beland.
  • Verandertrajecten worden vaak groot aangepakt. Test de verandering eerst in een pilot. Beschikken de huidige managers wel over de juiste vaardigheden?
  • Sluit aan bij de organisatiecultuur, ook al is die taai. Kijk wat er vanuit de cultuur mogelijk is en laat die voor je werken.
  • Een transformatieproces wordt doorgaans als niet leuk bestempeld. Zorg dat het een beetje leuk is en blijft. Een conflict is nooit makkelijk maar levert uiteindelijk groei op voor iedereen.
  • Een transformatie gaat vaak met emotie gepaard. Geef die emotie een plek en een functie en laat de emotie voor je werken. Door er tegen te strijden, maak je de emotie alleen maar groter.

Over Jan Bernard Koolen
Jan Bernard Koolen is als senior adviseur verbonden aan de adviesgroep GITP Consulting. Hij is gespecialiseerd in veranderkundige vraagstukken binnen organisaties, doorlichtingen, reorganisaties, fusies, het begeleiden van (management-)teams bij strategische kwesties en samenwerkingsvraagstukken.
Tijdens het GITP-congres ‘HR-evolutie… tijd voor revolutie?’ op 29 november 2012, laat hij congresdeelnemers aan den lijve ervaren wat een bedrijfstransformatie succesvol maakt.


 

Geef uw reactie op "Wat maakt een bedrijfstransformatie succesvol?" geschreven door GITP