De krimp: van individu denken naar het zelfvoorzienend collectief

GITP |

De oliecrisis van de jaren ’70? Ach, die duurde maar kort. Lubbers had het in de jaren ‘80 over de broekriem aanhalen, maar het uitzicht op betere tijden was al aan de horizon verschenen. De crisis waar we nu in zitten voelt anders. Die voelt aan als een einde aan het tijdperk van de ongebreidelde groei.

Door: Jan Bernard Koolen

Helaas weet niemand wat de juiste manier is om met langdurige krimp om te gaan. Simpelweg, omdat we er geen ervaring mee hebben. Wat we wel weten is dat groei van mensen losse individuen heeft gemaakt. Een individu dat durft toe te geven aan de krimp, zal aangewezen op zijn directe omgeving, weer een collectief gaan vormen. Vertaald naar het antwoord op de krimp voor organisaties betekent dit: talenten bij elkaar brengen die samen zelfvoorzienend aan de slag kunnen! En in deze zelfvoorzienende slag met nieuwe maten gaan meten!.

De samenleving als voorbeeld
Laten we de samenleving als voorbeeld nemen. Juist nu wordt er een beroep gedaan op de sociale cohesie in wijken en gemeentes. Wijkbewoners doen boodschappen voor hun buren op leeftijd, houden samen de wijk leefbaar en ruilen met elkaar de ene dienst voor de andere. Nieuwe inventieve initiatieven borrelen naar boven om er gezamenlijk met de middelen die voorhanden zijn, iets moois van te maken. Om te zorgen dat die sociale cohesie zijn werk optimaal kan doen, is het dus zaak buurt-, sport- en sociaalwerk te blijven ondersteunen en misschien wel het mes te zetten in middelen als infrastructuur en groenonderhoud. Vertaald naar organisaties betekent dit: ruimte geven aan talenten, initiatieven en innovatie en bezuinigen op drukwerk, gebouwen, mobiliteit en ICT. Blijf mensen bij elkaar brengen op centrale plekken, om de toekomst, hoe onzeker ook, te ervaren. Herijk je visie en je middelen, vanuit dit nieuwe perspectief. Wat kan ik weer zelf doen wat ik eerder uit handen heb gegeven? Het is tijd om de zekerheid op groei los te laten.

Durven loslaten
Wat vraagt de huidige krimp van mensen? Welke talenten heeft een organisatie nodig om weerstand om te zetten in voorspoed? Waarbij die voorspoed niet per se groei hoeft te zijn. Misschien betekent het wel op een goede manier afbouwen wat de afgelopen jaren is opgebouwd. Om te veranderen moet je durven loslaten wat je in het verleden hebt opgebouwd. Dan is de kans veel groter dat je behoudt waar je echt waarde aan hecht. Organisaties hebben daarom nu mensen nodig die anticyclisch kunnen denken. Die het lef en de creativiteit hebben om op een andere manier te kijken. Dat vraagt van organisaties een context te creëren waarin innovatie moet. Niet mag.

Sociale cohesie
Net als iedereen heeft GITP ook geen ervaring met krimp en hebben we dus ook geen concreet antwoord op hoe ermee om te gaan. Wat we vanuit wetenschappelijk onderzoek wel weten, is hoe organisaties en mensen reageren op stress door de onzekerheid die de krimp met zich meebrengt en hoe die stress de sociale cohesie van organisaties beïnvloedt. We publiceerden hier al eerder over in het boek De crisis te lijf! Ook de zelf-evaluatie vragenlijst ‘Slim Bezuinigen’ is nog steeds beschikbaar. We kennen ook de doorslaggevende factoren die een bedrijfstransformatie succesvol maken. Graag vormen we een collectief om gezamenlijk het juiste antwoord op de krimp te ontdekken. Zodat u in staat bent enerzijds toe te geven aan noodzakelijke bezuinigen en anderzijds de vitaliteit te behouden voor de fase erna. Want juist de sociale cohesie zal in de fase na de bezuinigingen het verschil maken.

Op zoek naar wat werkt
GITP houdt 31 januari van 15.00 – 18.00 uur een afkijkdag om met elkaar op zoek te gaan naar wat werkt in tijden van krimp. Organisaties in de verzekerings-, bank- en advieswereld industrie en overheid die:

  • krimpen
  • onzekerheid kennen en relatief weinig budget hebben
  • van plan zijn een vlootschouw-achtig proces te starten
  • net een strategische herijking achter de rug hebben

en kennis en ervaring willen uitwisselen  over hun aanpak van de krimp, zijn van harte welkom.  3 aansprekende namen uit de verzekerings-, bank- en advieswereld hebben zich al aangemeld. GITP brengt op de afkijkdag haar expertise op het gebied van gedrag in.

Meld u kosteloos aan
Meld u kosteloos aan voor deze afkijkdag door een email te sturen naar Jan Bernard Koolen.

Over Jan Bernard Koolen
Jan Bernard Koolen is als senior adviseur verbonden aan de adviesgroep GITP Consulting. Hij is gespecialiseerd in veranderkundige vraagstukken binnen organisaties, doorlichtingen, reorganisaties, fusies, het begeleiden van (management-) teams bij strategische kwesties en samenwerkingsvraagstukken.


 

Geef uw reactie op "De krimp: van individu denken naar het zelfvoorzienend collectief" geschreven door GITP