OR-verkiezingen: op naar voldoende kandidaten en een hoge opkomst

GITP |

Veel vragen over het organiseren van OR-verkiezingen zijn aan de hand van een simpele checklist een paar maanden van tevoren te tackelen. Het organiseren van succesvolle OR-verkiezingen op basis van voldoende kandidaten en een hoge opkomst is echter meer een kwestie van de lange adem.

Door: Wanne van den Bijllaardt

Door vanaf dag één na de installatie van een nieuwe OR ervoor te zorgen dat je als OR in de organisatie leeft, representeert de volgende verkiezingsuitslag het draagvlak waar een bestuurder serieus rekening mee houdt. En dat is toch het doel van medezeggenschap!>

Net als het Europarlement
Laten we de OR eens vergelijken met het Europarlement. Alhoewel Europarlementariërs over belangrijke zaken gaan, was de opkomst bij Europese Parlementsverkiezingen tot op heden bedroevend laag. Veel Europeanen voelden zich niet geroepen om te gaan stemmen, laat staan zich erin te verdiepen. We hadden tot voor kort eigenlijk geen idee wat het Europarlement deed. Om diezelfde reden zien veel medewerkers het nut er niet van in om naar de OR-stembus te gaan. De animo onder medewerkers om zich kandidaat te stellen voor de OR, is daarbij in veel organisaties tot een nulpunt gedaald.

Communicatie met de achterban
Nu de Eurocrisis elke dag het nieuws bepaalt, en de impact van beslissingen op Europees niveau zichtbaar en voelbaar worden in onze dagelijkse praktijk, zou de opkomst van de aankomende Europese Parlementsverkiezingen weleens een stuk hoger kunnen uitvallen. Vertaald naar de dagelijkse praktijk van de OR, is het dus zaak om onderwerpen op de agenda te zetten die medewerkers raken en om onderwerpen beter voor de achterban te ‘vertalen’. Daarnaast is het van belang om over die onderwerpen duidelijk te communiceren met de achterban. Als de OR vanaf dag 1 laat zien welke concrete zaken hij oppakt en daarbij de achterban actief betrekt en serieus neemt, worden medewerkers vanzelf geïnteresseerd. Velen zullen dan wél de gang naar de stembus maken. Sommigen zullen zich zelfs geroepen voelen actief mee te denken en plaats te nemen in werkgroepen of commissies. En als een aantal van hen gevraagd wordt om zich kandidaat te stellen voor de volgende OR-verkiezingen, zou het antwoord zo maar eens ‘ja’ kunnen zijn.

Een hogere opkomst met digitale OR-verkiezingen
Naast een heldere achterbancommunicatie kan het organiseren van digitale OR-verkiezingen opkomstverhogend werken. Zeker wanneer de communicatie van de OR al digitaal is en alle medewerkers beschikken over en bekend zijn met een computer. De voordelen zijn:

• De achterban is meestal per mail veel makkelijker bereikbaar.
• Er kan ook buiten werktijd om gestemd worden.
• De drempel om te gaan stemmen is lager. Het kost slechts een minuutje.
• Makkelijker te sturen op een hoge opkomst.
• Het stemgedrag per afdeling geeft inzicht in op welke plekken in de organisatie de OR het meeste leeft.
• Na het sluiten van de stembus is de uitslag direct bekend.

Daarnaast is een digitale verkiezingstool ook te gebruiken voor achterbanonderzoek. Bijvoorbeeld over een onderwerp dat leeft of voor een enquête over welke zaken de OR prioriteit moet geven. Als de OR vervolgens met de uitslag van dit achterbanonderzoek daadwerkelijk iets doet en daarover helder communiceert met de achterban, is de cirkel rond.

GITP biedt organisaties ondersteuning bij het organiseren van (digitale) OR verkiezingen.

Over Wanne van den Bijllaardt
Wanne van den Bijllaardt is sinds 2008 betrokken bij GITP als manager open trainingen. Hij ontwikkelt open trainingen, studiedagen en seminars voor werknemers en OR-leden. Daarnaast is hij medeauteur van de boeken ‘De OR in 153 vragen en antwoorden’, ‘Handvatten voor medezeggenschap’ en ‘Het praktische checklistboek voor de OR’. en ‘Meer handvatten voor de OR‘ dat in november 2012 is uitgekomen.


 

Geef uw reactie op "OR-verkiezingen: op naar voldoende kandidaten en een hoge opkomst" geschreven door GITP