Introductie video CV kan leiden tot onbewuste voorselectie

GITP |

AnneMarie HiemstraWerkgevers die denken zich positief te kunnen onderscheiden door introductie van een video CV bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers, kunnen van een koude kermis thuiskomen. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de beste kandidaten niet zullen solliciteren.

Door: Annemarie Hiemstra

Uit ons onderzoek naar de introductie van het video CV in de eerste stap van het selectieproces, blijkt dat sollicitanten verschillend denken over hun kansen op succes, wanneer een video CV onderdeel uitmaakt van het selectieproces. Opleiding, persoonlijkheid, cognitieve capaciteiten, leeftijd en etniciteit spelen daarbij een rol.

Een video CV is een reclamefilmpje van een minuut en wordt gebruikt als toevoeging op een papieren CV. Het is echter veel meer. Een video CV bevat ook een deel van een motivatiebrief en heeft kenmerken van een interview. Het belangrijkste verschil met een papieren CV is de introductie van beeld en geluid in de eerste fase van de sollicitatieprocedure en het effect dat dit heeft op de allereerste beeldvorming. In ons onderzoek hebben we gekeken naar hoe sollicitanten deze toevoeging aan de eerste stap in het selectieproces beoordelen.

Persoonlijkheid en cognitieve capaciteit
Werkzoekenden met een lagere score op een cognitieve capaciteitentest beoordelen het video CV positiever dan hoogscorenden. Sollicitanten met een hoge score op cognitieve capaciteit  vroegen zich vooral af of het video CV wel een objectief en gevalideerd selectie-instrument is. Daarnaast blijken sollicitanten met een extraverte en/of emotioneel stabiele persoonlijkheid het video CV eerlijker te vinden dan introverte en/of minder stabiele mensen. Wanneer bijvoorbeeld extraversie een van de selectiecriteria is in de sollicitatieprocedure, kan het video CV dus een handig middel zijn om op deze eigenschap voor te selecteren. Datzelfde geldt voor emotionele stabiliteit. Mensen die wat sneller gespannen of introvert zijn, zullen juist een drempel voelen wanneer een video CV onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure en wellicht niet solliciteren.

Zie hieronder een creatief voorbeeld van een video cv: “A dream job would be nice!”

Leeftijd en etniciteit
De algemene gedachtegang dat het video CV sterk zou appelleren aan het onderbuikgevoel en daarmee discriminatie in de hand werkt, wordt niet gedeeld door sollicitanten met een etnische achtergrond en/of een hogere dan gemiddelde leeftijd. Van beide groepen is bekend dat ze worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Het idee achter deze onderzoeksuitkomst is dat met een papieren CV de leeftijd van 55 of de naam ‘Mohammed’ blijft hangen en een stereotypebeeld oproept. Dankzij de introductie van beeld en geluid kunnen leeftijd en naam uit het papieren CV plaatsmaken voor het individu. De sollicitant wordt een compleet persoon en is geen stereotype meer. De recruiter moet natuurlijk wel bereid zijn om voorbij dit stereotype te kijken. Uiteindelijk blijft de interactie met de recruiter doorslaggevend.

Onbewuste voorselectie
Kortweg kan geconcludeerd worden dat naarmate sollicitanten denken dat het video CV hen meer voordeel oplevert, het video CV eerlijker wordt gevonden. Voordat een organisatie een video CV als verplicht onderdeel in een sollicitatieprocedure toevoegt, is het dus van groot belang om te weten of de nieuwe medewerkers die de organisatie wil werven, het video CV als eerlijk beschouwen. Onbewuste voorselectie ligt op de loer.

Over Annemarie Hiemstra
Annemarie Hiemstra is adviseur bij GITP en universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze promoveerde 25 januari 2013 op een van de eerste wetenschappelijke onderzoeken naar de toegevoegde waarde van het video CV. Lees hier het persbericht ‘Onderzoek: Niet-westerse sollicitant vindt video CV eerlijker dan traditioneel CV’.

Relevante links
Lees ook een eerder verschenen blog van Annemarie Hiemstra: Hoe denken sollicitanten over het video cv?


 

Geef uw reactie op "Introductie video CV kan leiden tot onbewuste voorselectie" geschreven door GITP