S-curve: krimp dwingt ons tot een zalmsprong

GITP |

We hebben het zo lang mogelijk uitgesteld, maar de hoop op groei als middel om onze welvaart te laten toenemen, is door de aanhoudende krimp ‘hopen tegen beter weten in’ geworden. De krimp dwingt ons op maatschappelijk, economisch en persoonlijk niveau tot een zalmsprong.

Door: Jan Bernard Koolen

Een sprong die risico’s met zich meebrengt maar wel nodig is om een voedingsbodem te creëren voor een nieuw begin. We moeten nu de aanwezige krachten durven benutten om van de mantra ‘meer is beter’ over te stappen naar de ongewisse toekomst van ‘voldoende is ook genoeg’. We hebben geen andere keuze. Net als bij de zalm is het gevaarlijker om de sprong niet te wagen..

Zelfs VVD-fractieleider Zijlstra durfde het vorige week in een opiniestuk in het Financieel Dagblad hardop te zeggen: ‘Het is ondenkbaar dat we kunnen terugkeren naar de economische groeicijfers waar we in het verleden aan gewend waren.’  Hij hamert op structurele maatregelen en haalt daarbij aan dat ‘niemand het zich meer kan permitteren om met de armen over elkaar te blijven zitten’.

Verval en wedergeboorte
Net als de opkomst en ondergang van maatschappijen, maffiabazen, konijnenkolonies, liefdesrelaties en ons eigen leven, verloopt ook de dynamiek van de opkomst en ondergang van groei als middel voor toenemende welvaart, als een S-curve: het symbool voor verval en wedergeboorte voor alles wat groeit. Met de aanhoudende krimp zijn we simpelweg aan het einde van de S-curve van groei beland en aan een nieuwe S-curve gebaseerd op krimp begonnen. Dat betekent constructief afscheid nemen van wat is opgebouwd. We dienen te veranderen van hebben naar zijn, van normen naar waarden, van doelen en KPI’s naar visie en passie.

Ideeën uit de kast
Bedrijven die versneld succesvol de zalmsprong willen maken, zullen versneld afscheid moeten nemen van het verleden en doorpakken op nieuwe ideeën die te lang in de kast zijn blijven liggen. Voor deze bedrijfstransformatie is het nodig om over voldoende diversiteit en consistentie te beschikken. Diversiteit is nodig om ‘bemensing’  te hebben voor alle onderdelen van de S-curve die een organisatie tijdens haar ontwikkeling doormaakt. Consistentie is nodig om voldoende veiligheid te creëren zodat de organisatie de sprong naar de volgende S-curve kan wagen.

Een kans voor HR
Voor HR biedt de krimp een kans om als businesspartner aan te sturen op een kwaliteitsslag via vlootschouw, strategische personeelsplanning en loopbaangesprekken. Dat kan betekenen dat er afscheid moet worden genomen van mensen die tot dan toe goed werk hebben verricht. Of dat er gekozen moet worden voor diversiteit in plaats van last in first out. Een zalmsprong is nu eenmaal niet zonder risico’s. Maar zoals een goed werkgever medewerkers die hun werk goed doen positief evalueert en waardeert, zo zal een goed werkgever dezelfde medewerkers naar buiten moeten durven begeleiden als zij niet aan toekomstige eisen kunnen voldoen. Een goede werkgever bewaakt ook nadrukkelijk de toekomst van de organisatie.

Lees ook de blog De krimp: van individu denken naar het zelfvoorzienend collectief

Over Jan Bernard Koolen
Jan Bernard Koolen is als senior adviseur verbonden aan de adviesgroep GITP Consulting. Hij is gespecialiseerd in veranderkundige vraagstukken binnen organisaties, doorlichtingen, reorganisaties, fusies, het begeleiden van (management-) teams bij strategische kwesties en samenwerkingsvraagstukken.


 

Geef uw reactie op "S-curve: krimp dwingt ons tot een zalmsprong" geschreven door GITP