Andere tijden vragen om andere leervormen

GITP |

De huidige tijd stelt andere eisen aan hoe we leren. De ontwikkelingen gaan razendsnel, wat continu praktijkgericht leren noodzakelijk maakt. Tegelijkertijd zijn werknemers te duur geworden om ze telkens voor een training van de werkplek te halen. Leren moet dus effectiever.

Auteur: Ton Dijkzeul

Zeer korte trainingen alleen zijn niet de oplossing omdat voor effectief leren en ontwikkelen herhaling nodig is. Wat wel werkt is aansluiten bij een palet aan leervormen die van nature bij ons passen. Door integratie van moderne online technologie kan dit nu altijd en overal.

Een marketeer van nu is een hele andere marketeer dan tien jaar geleden. Hij gebruikt andere middelen en andere technieken. En dat geldt voor heel veel beroepen. We moeten veel meer kunnen op verschillende terreinen. Daarnaast werken we meer op afstand en zien we elkaar minder. Er wordt dus meer zelfredzaamheid van ons verwacht. Dit geldt ook voor leren en ontwikkelen. Dat betekent dat een training naast effectiever ook aantrekkelijk en stimulerend moet zijn.

Verschillende leervormen combineren
Ingegeven door de huidige eisen die aan leren worden gesteld en de technische ontwikkelingen die dat mogelijk maken, wisselt GITP de laatste jaren klassikaal leren af met andere bewezen leervormen die onafhankelijk van plaats en tijd kunnen worden ingezet. We verlengen en intensiveren als het ware het leertraject. We beginnen bijvoorbeeld met een online test waarmee deelnemers inzicht krijgen in hun te ontwikkelen competenties. Daarnaast krijgen deelnemers voorafgaand aan een klassikaal trainingsonderdeel waarin vooral veel praktijkgericht wordt geoefend, de opdracht lesstof door te lezen, filmpjes te bekijken en vragen te beantwoorden via een digitale leeromgeving. Zo komt de leerstof op verschillende manieren binnen, waardoor het leerrendement aanzienlijk toeneemt.

Dicht tegen de praktijk aan
Feit blijft wel dat ook bij deze combinatie van leervormen het optimale leerresultaat en dus het optimale effect op de werkvloer pas wordt bereikt, als het geleerde zo goed mogelijk aansluit bij het dagelijkse werk. Alleen dan zal de cursist  het geleerde ook langdurig toe kunnen passen in de praktijk. Vandaar dat trainingen gefocust moeten zijn op persoonlijke leervragen van deelnemers én het oefenen van praktijksituaties.

70:20:10
Gelukkig realiseren ook steeds meer bedrijven dat leren dicht tegen de werkpraktijk aan moet zitten om effectief te zijn. Ook uit Amerikaans onderzoek blijkt dat praktijkgericht trainen het beste aansluit bij hoe mensen van nature leren:

  • 70% op de werkvloer, door bijvoorbeeld nieuwe uitdagende opdrachten of projecten te doen of  van baan of functie te veranderen
  • 20% leren van collega’s, leidinggevenden en mentoren
  • en slechts 10% door formele training

Een trainingsopdracht volgens het 70:20:10 principe zou bijvoorbeeld kunnen zijn: Interview met je smartphone een succesvolle accountmanager in je eigen organisatie. Vraag hem naar het geheim van zijn succes, wat is voor hem kritisch gedrag dat hem succesvol maakt? Zet vervolgens het interview op de digitale leeromgeving en deel deze informatie met je andere trainingsdeelnemers. Probeer vervolgens zijn kritisch gedrag ook zelf uit in de praktijk, deel ook deze ervaring weer met je mede-deelnemers en geef elkaar feedback. 

Van en met elkaar leren
In ons nieuwe open trainingenaanbod kiezen we ervoor deze 70:20:10 verhouding te integreren in het palet aan leervormen dat we aanbieden via onze digitale leeromgeving. Ook onze maatwerk incompany trajecten richten we op deze manier in. Het is mijn overtuiging dat deelnemers zo de kans krijgen veel meer met en van andere deelnemers te leren én te kiezen voor leervormen die passen bij hun persoonlijke leervraag en leervoorkeuren. Dat maakt leren leuker en vooral veel effectiever.

Over Ton Dijkzeul
Ton Dijkzeul is directeur Organisatieontwikkeling en Trainingen bij GITP. Hij opereert al 25 jaar op het vlak van leren en ontwikkelen van mensen en organisaties. De laatste jaren richt hij zich vooral op strategische managementposities en directeuren.

 


 

Geef uw reactie op "Andere tijden vragen om andere leervormen" geschreven door GITP