Constructief OR-overleg: de winst van eyeopeners

GITP |

Constructief overleg tussen OR en bestuurder laat een organisatie beter functioneren, zelfs in financiële zin. Maar het overleg is pas constructief wanneer het door beide partijen als zodanig wordt ervaren. Dat vraagt om afspraken, ook over zaken die vanzelfsprekend lijken.

Auteur: Niek van Keulen

Als de ene partij zich instelt op een voetbalfinale terwijl de ander zich oppept voor een fanatieke pot hockey is het niet geheel onwaarschijnlijk dat het een chaos wordt op het veld. Toch wel handig om vooraf even te overleggen wat men nu eigenlijk samen wil gaan doen…

Onuitgesproken verwachtingen
Op de inhoud kunnen en mogen de meningen van de OR en de bestuurder ver uit elkaar liggen, als kennis, beelden en verwachtingen tijdens het overleg maar overeen komen.
Een OR kan zich laten trainen tot hij erbij neervalt, als de bestuurder de OR ziet als puur een wettelijke verplichting, is het overleg slechts een kostenpost en een bron van irritatie. Voor een welwillende bestuurder die moet dealen met een ‘stalinistische’ OR, geldt hetzelfde.
In deze twee cartooneske voorbeelden liggen de verwachtingen en belangen wel heel ver uit elkaar, maar het feit blijft overeind dat, wanneer vanzelfsprekendheden en verwachtingen onuitgesproken blijven, ze erg storend kunnen werken tijdens het overleg. Zeker in een tijd waarin driekwart van de OR-en zich bezighoudt met advies over gevoelige onderwerpen als fusie, ontslagronde, reorganisatie of overname.

Welles nietes discussie
Als een bestuurder er bijvoorbeeld van uit gaat dat de OR het advies binnen een week rond moet hebben, terwijl de OR ervan uit gaat dat er zes weken nodig zijn, kunnen fricties ontstaan die leiden tot een welles nietes-discussie op de inhoud. Met als gevolg dat de twee partijen zich ingraven en elkaar het leven zuur maken. Terwijl nu juist uit onderzoek blijkt dat ondernemingsraden overtuigend aan organisatieresultaten bijdragen omdat zij:

  • beschikken over nieuwe informatie en oplossingen dankzij kennis en contacten met de werkvloer
  • draagvlak onder medewerkers kunnen creëren voor managementplannen
  • managementgedrag dat niet in het belang is van de organisatie kunnen corrigeren en blokkeren.

Spelregels voor het overleg
Voor een overleg dat optimaal bijdraagt aan de prestatie van de organisatie, is het nodig om het met elkaar te hebben over hoe het spel gespeeld gaat worden, alvorens de inhoud in te duiken. Neem de WOR als leidraad en

  • maak concrete werkafspraken
  • verdiep je in elkaars standpunten en belangen
  • spreek openlijk over wat je als OR en bestuur van elkaar verwacht
  • maak afspraken over de frequentie van overleg.

De winst van eyeopeners
Regelmatig komen er tijdens dit soort gesprekken vanzelfsprekendheden op tafel die bij de andere partij niet bekend zijn. Dat levert opmerkingen op als “Nu begrijp ik waarom jullie altijd zo moeilijk doen over dat punt.” Dit soort eyeopeners legt de weg open naar een overleg dat optimaal bijdraagt aan de prestaties van de organisatie.

Over Niek van Keulen
Niek van Keulen is senior trainer/adviseur bij GITP adviesgroep medezeggenschap. Vanuit de overtuiging dat een OR constructief bijdraagt aan het bedrijfsresultaat, bedenkt en geeft hij al meer dan 20 jaar trainingen aan OR’en en adviseert bestuurders. Nieuw is de eendaagse maatwerktraining  Directie, OR en HR in één dag op één lijn. Een werkconferentie waarin – gebaseerd op de WOR – bestuurder, OR en HR gezamenlijk spelregels voor het overleg en concrete (werk)afspraken maken, en met elkaar spreken over elkaars verwachtingen en dilemma’s.


 

Geef uw reactie op "Constructief OR-overleg: de winst van eyeopeners" geschreven door GITP