HR en arbeidsrecht onmisbaar bij strategie

GITP |

Dat HR-managers meer en meer geweerd worden uit de boardoom is een  zorgelijke trend! De betrokkenheid van HR bij het uitstippelen van de strategie is van groot belang. Arbeidsrecht en de ontwikkelingen die daarin gaande zijn, kunnen immers bepalend zijn voor het welslagen van de organisatiestrategie.

Auteur: Heleen Hoogeveen

Zeker in tijden van reorganisaties en ontslagrondes kan HR – waar nodig en wenselijk in samenwerking met de ondernemingsraad – preventief invloed uitoefenen in de boardroom om problemen in de uitvoering te vermijden. Dat kan veel onrust en imagoschade voorkomen.

Internationalisering bedrijfsleven
De trend dat HR steeds meer verwordt tot uitvoerder van het beleid, is vooral het gevolg van de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven. Tegenwoordig wordt op het hoofdkantoor in Amerika, Engeland of Japan het beleid gemaakt. De medezeggenschap vist eveneens door toedoen van deze internationalisering steeds vaker achter het net. Toch moeten ook de plannen die worden gemaakt op het hoofdkantoor in het buitenland voldoen aan Nederlandse wetgeving.

Onhaalbare plannen
Stel dat een hoofdkantoor in Amerika half november aankondigt dat er per 1 januari op de Nederlandse vestiging een ontslagronde moet zijn doorgevoerd. Die termijn is gewoonweg niet haalbaar. Een ontslagronde is in Nederland adviesplichtig. Daarnaast moet wellicht met de vakbonden overlegd worden en er moet een sociaal plan worden gemaakt. Zo’n traject kost gemiddeld drie maanden. Het komt voor dat Nederlandse directies samen met HR toch alles op alles zetten om de deadline te halen. Het gevolg is dat er een enorme druk komt te staan op iedereen. Vakbonden laten zich echter niet onder druk zetten, met als gevolg negatieve publiciteit voor de organisatie. Als HR hierbij een  stevige gesprekspartner op het gebied van arbeidsrecht was geweest, had dit kunnen worden voorkomen.

Bij internationale bedrijven waar ontslagrondes wel in een realistisch tijdpad worden doorgevoerd, krijgt HR vaak de kans om op hoog niveau mee te praten. Er is periodiek overleg waarin de specifieke nationale situaties van het land worden besproken én hoe daarop is in te spelen. Kennis van het arbeidsrecht van de verschillende vestigingslanden wordt in dit soort bedrijven gezien als toegevoegde waarde.

Discussie over ontslagrecht
Vanwege de langlopende discussie over het arbeidsrecht is het voor HR-professionals in Nederlandse organisaties ook belangrijk de ontwikkelingen rondom het arbeidsrecht op de voet te volgen. De recente en op de rol staande wetswijzigingen kunnen immers consequenties hebben voor reorganisatieplannen, bestaande arbeidscontracten, sociaal plannen en arbeidsvoorwaarden. Mocht HR niet kunnen aanschuiven op het hoogste niveau, dan kan HR de directie tenminste vroeg in de besluitvorming adviseren over bezuinigingen en bijkomende ontslagen. Preventief meedenken kan problemen in de uitvoering – waarmee vaak veel geld en tijd is gemoeid – voorkomen.

Partnerschap met ondernemingsraad
HR kan ook heel goed een partnerschap vormen met de ondernemingsraad om ervoor te zorgen dat bezuinigingen vanuit een bepaalde visie worden doorgevoerd in plaats van dat er alleen op korte termijn kosten worden bespaard. Moderniseringstrajecten van arbeidsvoorwaarden, tegenwoordig een populair instrument om een bezuinigingslag te maken, lenen zich daar goed voor. Denk bijvoorbeeld aan Capgemini waar de directie de bestaande arbeidsvoorwaarden niet meer vond aansluiten bij de huidige marktomstandigheden. In eerste instantie is daar natuurlijk niemand blij mee. Maar je kunt als HR en OR wel kijken naar hoe het er bijvoorbeeld bij concurrenten aan toe gaat, en dit meenemen in een besluitvormingstraject. Zonder visie de 13de maand schrappen kan op de lange termijn wel eens averechts werken. Door eerst een antwoord te formuleren op de vragen:

  • Wat is onze strategie?
  • Waar willen we staan over vijf jaar?
  • Wat voor soort medewerkers hebben we daar voor nodig?
  • Wat voor HR-beleid en arbeidsvoorwaarden passen daar bij?

kan het wel eens veel slimmer zijn om de 13e maand te behouden en eerst kritisch te kijken naar het pensioen of de lease-auto. Een HR-professional met state of the art-kennis van het arbeidsrecht maakt in dit soort trajecten het verschil.

Over Heleen Hoogeveen
Heleen Hoogeveen is senior consultant bij GITP, adviesgroep OR Consulting  Als jurist en mediator  gaat ze het gesprek aan  vanuit een scherpe, juridisch getinte probleemanalyse zonder dat daarbij de mensen achter het probleem  vergeten worden. Heleen Hoogeveen is auteur van het Basisboek arbeidsomstandigheden & OR en als trainer betrokken bij de training Arbeidsrecht voor HR-professionals en Juridisch advies voor ondernemingsraad, bestuurder en HR.


 

Geef uw reactie op "HR en arbeidsrecht onmisbaar bij strategie" geschreven door GITP