Wat te zeggen hebben? Professionaliseer je OR

GITP |

Vraag de OR-leden in een ziekenhuis hoe zorgverspilling in hun organisatie kan worden tegengegaan, en het ene na het andere idee komt op tafel. Een OR beschikt als geen ander over de informatie die zijn organisatie als geheel duurzaam beter kan maken.

Auteur: Steven van Slageren

Maar, hoe zorgt de OR dat die belangrijke informatie op tafel komt bij de directie en wordt meegewogen, zonder dat de OR zelf op de stoel van de directie gaat zitten? Oftewel, hoe kan een OR serieus werk maken van medezeggenschap? Het antwoord is: professionaliseren!

Vanuit werknemersperspectief
Wanneer je als OR je toegevoegde waarde wilt benutten, kun je niet alleen maar afwachten en reageren op plannen van de directie. Het is zaak om met eigen voorstellen te komen en eigen analyses te maken. De OR kan vanuit het werknemersperspectief heel goed meedenken over strategie en beleid zonder op de stoel van de directie te gaan zitten. Dat is ook precies waarvoor medezeggenschap bedoeld is. Binnen dit kader kunnen bovendien alle onderwerpen waarvoor een OR adviesrecht heeft, een plek krijgen. Uit recent onderzoek blijkt dat een OR economisch van grote waarde is omdat de OR kanalen en informatiebronnen kan aanboren die het management niet ziet.

Een compleet beeld
Vraag drie mensen hetzelfde huis te beschrijven. De een doet het tijdens een bezoekje bij het kadaster, de ander vanuit de keuken, en de laatste vanaf de overloop. Het resultaat is drie verschillende verhalen. Hetzelfde gaat op voor de directie en de OR. De directie ziet zaken die de OR niet ziet en andersom. Beide zijn nodig om een compleet beeld te schetsen.

Veel kennis en inzicht in de OR
Elke OR herbergt heel veel kennis en ervaring in zich. Omdat die kennis en ervaring is versnipperd over de verschillende OR-leden, wordt dat vaak niet gerealiseerd. De meeste OR’en hebben mensen van de werkvloer en lagere leidinggevenden in hun gelederen die dagelijks met leveranciers, klanten, concurrenten en werkprocessen te maken hebben. Daardoor weten ze precies waar hun organisatie goed in is en wat er verbeterd kan worden. Een OR kan net zo goed een SWOT-analyse maken, maar dan moet er wel besloten worden daar tijd voor uit te trekken.

Niet de hijskraan maar het onderhoud
Het besluit van een OR om zich niet meer te laten leiden door de veelheid aan onderwerpen die er op het OR-bordje terecht komt, maar prioriteiten te stellen, is de eerste stap naar professionalisering. Wil je vervolgens een mening kunnen hebben over het beleidsplan van de directie of over het financieel jaarverslag of zelf een voorstel kunnen doen, dan zul je zelf een visie moeten hebben en een oordeel moeten kunnen vormen dat zodanig wordt gecommuniceerd dat de boodschap ook landt bij de directie. Dus niet melden dat de roestige kettingen van de hijskraan alsmaar niet worden vervangen, maar het gesprek aangaan over de organisatie van het onderhoud in het bedrijf, en hoe dat beter kan.

Competenties optimaal benutten
Als de OR besluit serieus werk te maken van medezeggenschap door een bijdrage te willen leveren aan de verbetering van de organisatie, gaan vaardigheden of competenties als oordeelsvorming, analyseren, organiseren, communiceren en onderhandelen het verschil maken. Inhoudelijke kennis over hoe je bijvoorbeeld een financieel jaarverslag leest, kan immers ingehuurd worden. Met die kennis een bepaald doel realiseren, is aan de OR zelf en dus voor een belangrijk deel afhankelijk van de competenties die de OR in huis heeft. Op dat vlak valt nog veel winst te boeken door aanwezige competenties optimaal te benutten en verder te ontwikkelen.

Download de gratis whitepaper  Professionalisering OR is noodzaak met daarin een stappenplan voor verzilvering van OR-competenties.

Over Steven van Slageren
Steven van Slageren is senior trainer/adviseur bij GITP, adviesgroep Medezeggenschap. Zijn passie is het professionaliseren van de OR, vanuit de overtuiging dat medezeggenschap een belangrijke bijdrage kan leveren aan het economisch resultaat van een organisatie. Steven is auteur van het boek Basisboek voor OR en PVT en medeauteur van het boek ORRegie 2.0, naar een professionele medezeggenschap in zeven stappen.


 

Geef uw reactie op "Wat te zeggen hebben? Professionaliseer je OR" geschreven door GITP