Zinvolle zakelijkheid: van targets naar toegevoegde waarde

GITP |

De crisis confronteert ons met grenzen: de sky is niet meer de limit en ‘altijd meer’ en ‘nooit genoeg’ wankelen op hun grondvesten. We worden gedwongen na te denken over wat echt essentieel is. Zinvolle zakelijkheid geeft richting.

Auteur: Ietje Lindermann 


Organisaties floreren als er naast winstmaximalisatie en continuïteit aandacht is voor zingeving. Mensen willen een zinvol bestaan. Hetzelfde geldt voor organisaties, ooit opgericht om waarde toe te voegen aan de omgeving. Wanneer je de menselijke behoefte aan zingeving samenbrengt met de identiteit van de organisatie, ontstaat bevlogenheid en mede-eigenaarschap.

Als mensen hun persoonlijke zingeving kwijt kunnen in hun dagelijks werk en zich verbonden voelen met de zin van de organisatie, ontstaat intrinsieke motivatie en eigenaarschap. Dat levert organisaties een gigantisch potentieel aan creativiteit en betrokkenheid op. Belangrijke voorwaarden voor succes dus. Als persoonlijke zin en de zin van organisaties in elkaars verlengde liggen, ontstaat bovendien collectieve bezieling. De praktijk is echter weerbarstig. Door de druk op resultaten en targets is het accent de laatste jaren steeds meer komen te liggen op de controleerbare en beheersbare aspecten van een bedrijfsvoering. De zin is op de achtergrond geraakt. Hoe zorg je voor een goede balans tussen zakelijkheid en zingeving, oftewel voor zinvolle zakelijkheid?

Terug naar de kernwaarden
Momenteel zijn veel organisaties bezig hun kernwaarden op te poetsen, hun DNA opnieuw te formuleren. Terwijl de noodzaak voor slim zaken doen, kostenbeheersing en economisch gezond blijven groter is dan ooit. Door de huidige focus op kostenbesparing is het thema zinvolle zakelijkheid uiteindelijk dus toch geland. Krimp is de katalysator: Wat willen we in onze organisatie hoe dan ook hooghouden? Die vraag brengt een organisatie terug bij haar kernwaarden en blaast de verbinding tussen zakelijkheid en zingeving nieuw leven in. Medewerkers hebben, zeker in tijden van kostenbesparing, die verbinding nodig om bevlogen hun werk te kunnen doen. Uit veel onderzoeken blijkt dat wanneer mensen echt waarde kunnen toevoegen en zich daar ook bewust van zijn, ze veel gemotiveerder zijn. Dat komt het zakelijk succes van de organisatie ten goede.

Belangrijke motivator
Elke organisatie heeft een reden van bestaan, een oorsprong. Zonder spirit van het eerste uur geen organisatie. De verbinding die mensen met een organisatie hebben, is vaak meer dan de verbinding met hun functie. Als er geen aandacht meer wordt besteed aan de oorspronkelijke bedoeling van de organisatie, dreigt een belangrijke motivator verloren te gaan. Iets van de levenskracht verdwijnt. De huidige crisis biedt organisaties en haar leiders de kans en uitdaging zingeving te koppelen aan zakelijkheid.

Het antwoord van de rioolwerker in Parijs op de vraag “Wat ben je aan het doen?” is een bekend voorbeeld van hoe mensen zich verbonden voelen met de ZIN. De rioolwerker zegt niet: “Ik ben putjes aan het scheppen.” Nee, hij zegt: “Ik zorg voor schoon water in de Seine.” Dat is de toegevoegde waarde van zijn werk.

Door als organisatie de vraag te stellen Waartoe zijn we op aarde? Wat was ook al weer de bedoeling?, kom je van zelf bij de vraag terecht: Wat willen we als organisatie bijdragen? Wat is onze toegevoegde waarde?

Verbindend leiderschap
Zinvolle zakelijkheid vraagt van leiders dat ze kunnen verbinden op meerdere niveaus. In de eerste plaats gaat het om verbinding met je eigen waarden en een eerlijk antwoord op de vraag of die overeenkomen met het DNA van de organisatie. Als die match er is, zal je handelen als vanzelf afgestemd zijn op die kernboodschap. Dat helpt focus aan te brengen en gemakkelijker te begrenzen als zaken afwijken. Als tweede gaat het om verbinding met de mensen in je team en met hun zin. Dat betekent tijd maken voor het persoonlijke gesprek over wat hen drijft en waar ze gelukkig van worden, om dat vervolgens te verbinden met de zin van de organisatie. Als derde gaat het om verbinding met het collectief. Als een team het gevoel heeft gezamenlijk bij te dragen aan de organisatie, de klant en de samenleving, ontstaat een sterk gemeenschapsgevoel en een gevoel van collectief eigenaarschap.

Sturen op waarden
Verbinden vraagt om contact maken met de zichtbare zaken en met dat wat onzichtbaar is. Ook de ongrijpbare diepere lagen waar bezieling en zingeving zich bevinden, vragen aandacht.
Daarvoor zijn – naast actie – verstilling en dieper doorvragen naar de kern noodzakelijk. Zinvolle zakelijkheid drijft op het kunnen sturen op waarden, maar ook op het kunnen begrenzen van de medewerkers en jezelf, als er niet gehandeld wordt naar de kernwaarden van de organisatie. Dat is niet alleen een kwestie van het ‘zachte’ gesprek, maar ook van ‘harde’ keuzes. Daarnaast vraagt zinvolle zakelijkheid van leiders los te durven laten. Want bevlogenheid is als de geest uit de fles. Die valt niet te sturen. Door oog te hebben voor de energie van medewerkers, te letten op de twinkeling in hun ogen en vertrouwen te hebben dat dit innerlijke vuur vorm wil krijgen, wordt het mogelijk mee te bewegen met de flow. Zo ontstaat een dynamische organisatie, die in staat is in verbinding met haar kernwaarden nieuwe succesvolle vormen van toegevoegde waarde te realiseren en daarmee de zin van haar bestaan opnieuw te bevestigen.

Over Ietje Lindermann
Ietje Lindermann is trainer, coach en adviseur bij GITP op het gebied van leiderschap en teamontwikkeling. Ze begeleidt individuen, teams en organisaties bij het ontdekken en inzetten van eigenheid en persoonlijke kracht bij het realiseren van een goede balans tussen ziel en zakelijkheid. Ietje Lindermann is daarnaast auteur van het boek Innerlijk leiderschap en medeauteur van het boek Echt leiderschap.

Aan de slag met zinvolle zakelijkheid? Bekijk de bijbehorende training ‘Zinvolle zakelijkheid‘ voor managers.

 

 


 

Geef uw reactie op "Zinvolle zakelijkheid: van targets naar toegevoegde waarde" geschreven door GITP