Emoties in teams? Laat ze in je voordeel werken!

GITP |

Organisaties houden in het algemeen niet van emoties op de werkvloer. Ze vinden het onprofessioneel en zweverig. Echter, positieve én negatieve emoties die in een team worden gedeeld, kunnen de prestaties en de saamhorigheid van het team positief beïnvloeden.

Auteur: Annefloor Klep

Ga als leidinggevende niet aan emoties voorbij, maar laat ze in je voordeel werken door het delen van emoties op de werkvloer te stimuleren.  Dit kan zelfs potentiële voordelen van conflicten versterken en nadelen verzwakken.

Negatieve emoties
Op de werkvloer hebben we de neiging voorbij te gaan aan wat er niet goed ging, en te focussen op hoe het beter kan. Het delen van negatieve emoties als gevolg van ontevredenheid of frustraties zou contraproductief zijn. Het tegenovergestelde is waar. Het delen van negatieve emoties als somberheid, ellendigheid, gespannenheid en nervositeit leidt tot een hogere teamprestatie bij de uitvoering van analytische taken. Daarnaast groeit de saamhorigheid in het team en wordt er meer informatie gedeeld. Deze effecten zijn te verklaren aan de hand van de evolutie theorie. Negatieve emoties zijn gelinkt aan gevaar. Dat maakt ons voorzichtiger en kritischer met als resultaat dat we beter presteren op cognitieve taken die een diepgaande informatieverwerking van ons vragen.

Een klaagkwartiertje
Vertaald naar de prakrijk betekent dit dat tijdens een projectevaluatie het juist goed is om ruimte te geven aan gevoelens van machteloosheid en ontevredenheid over bijvoorbeeld wat er mis ging. Aan de projectmanager de taak het goede voorbeeld te geven zodat medewerkers zich veilig voelen om hun emoties te tonen, en ervoor te zorgen dat de negatieve emoties gedeeld worden binnen gezette kaders. Stel bijvoorbeeld een klaagkwartiertje in.

Positieve emoties
Het delen van positieve emoties als blijheid, uitgelatenheid en enthousiasme heeft een positief effect op teamprestaties bij creatieve taken. Wanneer je een brainstormsessie begint met een rondje anekdotes, leuke Youtube filmpjes of moppen, komt iedereen in een uitgelaten en positieve stemming. Zo ontstaat er een veilige omgeving die uitnodigt risico’s te nemen en eens gek te doen. De deelnemers zullen gemakkelijker en sneller out of the box gaan denken.

Conflicten en emoties
In specifieke gevallen kan het delen van emoties potentiële voordelen van conflicten versterken en nadelen verzwakken. In het geval waarbij voorafgaand aan een taak positieve emoties zijn gedeeld, en daarna een taakconflict ontstaat, zullen mensen meer geneigd zijn het conflict aan te gaan over hoe de taak moet worden aangepakt. Hierdoor wordt de taak van meerdere kanten belicht en kom je als team tot betere oplossingen. Een relatieconflict is in tegenstelling tot een taakconflict vaak desastreus voor het oplossen van de taak, omdat dan niet meer de focus op de taakoplossing ligt. Wanneer voorafgaand aan de taak negatieve emoties worden gedeeld, gaan teamleden minder op in het relatieconflict, waardoor de focus op de taak blijft en de nadelen van een persoonlijk conflict minder tot uiting kunnen komen.

Emoties inzetten
Emoties vormen een onuitputtelijke bron van informatie voor managers en medewerkers. Ze zijn er immers altijd. Als emoties worden gedeeld hebben ze nog sterkere effecten op de dynamiek en de prestaties in een team. Door non-verbale en verbale uitingen van emoties makkelijker te herkennen en bespreekbaar te maken, kun je de invloed van emoties vergroten en op die manier emoties voor je laten werken. Organiseer bijvoorbeeld een heidag, bedrijfsuitje of een intervisie groep. Of ga samen met je team op training. Daarnaast zou je bij de samenstelling van een team afhankelijk van het takenpakket, kunnen gaan selecteren op persoonlijkheden die geneigd zijn tot het uiten van positieve of negatieve emoties. Neem bijvoorbeeld een emotievragenlijst mee als onderdeel van het persoonlijkheidsonderzoek bij een assessment.

Meer weten over emoties in teams? Download het proefschrift ‘The Sharing of Affect: Pathways, Processes, and Performance’.

Over Annefloor Klep
Annefloor Klep is sinds november 2012 trainer / adviseur bij GITP en betrokken bij  het trainingenprogramma Communiceren en Samenwerken. In september 2010 promoveerde ze op het onderwerp ‘The Sharing of Affect: Pathways, Processes, and Performance’. Haar bevinding dat het delen van negatieve emoties op de werkvloer een positief effect heeft op werkprestaties, bezorgde haar veel landelijke en internationale media-aandacht.


 

Geef uw reactie op "Emoties in teams? Laat ze in je voordeel werken!" geschreven door GITP