Beginnend OR-lid? Zo boek je resultaten waar je blij van wordt

GITP |

Wanneer je als beginnend OR-lid voor het eerst aan de vergadertafel zit, wordt het pas echt duidelijk: je bent in een compleet andere wereld beland. Er komen zaken en stukken op je af waarmee je in je functionele werk nog nooit te maken hebt gehad. Hoe stap je voortvarend die nieuwe wereld in?

Auteur: Steven van Slageren

Om gemotiveerd aan de slag te gaan en te blijven met OR-werk is het zaak resultaten te boeken waar jij blij van wordt. Je bent immers OR-lid geworden omdat je je betrokken voelt bij jouw organisatie. Je wilt zaken die je nauw aan het hart liggen, verbeteren. 3 aandachtsgebieden kunnen je daarbij helpen: verdiep je, vind ergens wat van en laat de spelregels voor je werken.

Laat de spelregels voor je werken

Als beginnend OR-lid wil je houvast. ‘Wat word ik geacht te doen in deze compleet andere wereld?’ Veel beginnende OR-leden doen daarom direct een training over de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het nadeel van deze zet is dat je vanuit een juridische blik gaat kijken. ‘Wat kunnen we met de WOR en waaraan moet de bestuurder volgens de WOR voldoen?’ Daarmee kom je op gespannen voet te staan met de reden waarom je in de OR bent gestapt. Deze heeft immers niet veel met de wet te maken. OR-werk gaat over zaken verbeteren die jij en je mede OR-leden belangrijk vinden. Of het mag of moet van de WOR is van secundair belang. De WOR is in het leven geroepen om  de OR in staat te stellen zaken zorgvuldig te doen, bijvoorbeeld als het er bij een reorganisatie om spant. Zet de WOR dus op het juiste moment in, en laat je er niet door leiden.

Tip

Wanneer je als beginnend OR-lid eerst een tijdje volgt en observeert wat er allemaal gebeurt in de OR, en bijvoorbeeld een half jaar later een WOR training doet, zet je de WOR veel gemakkelijker in als hulpmiddel om jouw doelen te bereiken. Bovendien kun je tijdens de training veel gerichter vragen stellen.

Vind ergens wat van

Veel beginnende OR-leden vragen zich af: ‘Hoe werkt OR-werk nu precies? Hoe vaak wordt er vergaderd? Hoe zit het met de stukken?’ Maar veel belangrijker is de vraag: Hoe krijg ik wat ik vind of wat ik wil verbeteren tussen de oren van de directeur? Stukken doorlezen en er met je mede OR-collega’s over praten, is prima, maar zorg dat je er dan ook wat van vindt. OR’en hebben de neiging om informatie te blijven vragen. Dat is uiteraard zinvol. Ten opzichte van de directeur heeft de OR vaak een grote informatieachterstand. Maar met vragen alleen kom je er niet. Vind ergens wat van en probeer dat op een manier te vertalen dat de bestuurder het begrijpt.

Voorbeeld uit de praktijk
Wanneer een OR-lid bij een technisch bedrijf de bestuurder gaat vertellen dat de kettingen van die en die machines nu eens vervangen moeten worden, zal de bestuurder hem glazig aankijken. Daar gaat hij namelijk niet over. De kunst is het probleem van de kettingen te vertalen naar het niveau dat de bestuurder er wat mee kan: Hoe houden we ons materieel werkend? Hebben we daar procedures voor? Volgens mij kan dat beter want…

Tip
OR’en hebben de neiging om in de moppermodus te blijven hangen. Beter is een vrolijk mopperende OR te zijn. Dat betekent dat je naast het gemopper ook stappen zet om zaken te verbeteren. Kies een beleidsmatige insteek die je baseert op wat je zelf ervaart en hoort van je achterban op de werkvloer. Op die manier blijf je dichtbij je drijfveren die je hebben doen besluiten je aan te melden voor de OR. Daar haal je de kracht en de motivatie uit om het OR-werk te kunnen blijven doen. En, maak soms ook eens een compliment als een besluit van de bestuurder goed uitpakt op de werkvloer.

Verdiep je
Wanneer je als beginnend OR-lid vindt dat bijvoorbeeld de beoordeling van medewerkers beter kan, zul je je daar eerst in moeten verdiepen voordat je over dit onderwerp iets gaat roepen. ‘Wat zijn de uitgangspunten van het huidige beoordelingssysteem? Hoe werkt dat nu in de praktijk?’ Daarvoor hoef je echt niet eerst gestudeerd te hebben. Je kunt putten uit je eigen ervaringen en die van de achterban.

Tip
Toets de onderwerpen waarvoor je in de OR bent gestapt, aan wat er in de organisatie gebeurt en  durf daarin prioriteiten te stellen. OR-werk is met klagende collega’s en leidinggevende waarom je nu al weer niet aanwezig kunt zijn op je werkplek, al lastig genoeg. Vandaar ook dat veel OR-leden in hun vrije tijd met hun OR-werk aan de slag gaan. Als je je dan met iets moet bezig houden wat je totaal niet interesseert, is dat niet haalbaar.

Tot slot: Ga die drempel over
Op basis van ergens wat van te vinden, je erin te verdiepen en handig gebruik te maken van de WOR, wordt het mogelijk om als OR de bestuurder tegenwicht te bieden op basis van de praktijk in de organisatie. Dat is ook de belangrijkste taak van een OR. Maar ergens wat van vinden en dat duidelijke maken aan de bestuurder zijn 2 verschillende dingen. In de vergaderkamer is de OR een gelijkwaardige partner van de bestuurder, maar zodra de OR de vergaderkamer uitstapt, is de bestuurder de hoogste baas. Daar hebben veel OR-leden, ongeacht of ze beginnend of ervaren zijn, moeite mee. Toch zul je als OR die drempel over moeten.

Tip
De meeste voorstellen van een bestuurder zijn gebaseerd op vooronderstellingen en eigen uitgangspunten. Maar, zijn dat wel de juiste vooronderstellingen en uitgangspunten? Daar kun je als OR wel degelijk kritisch op zijn. Een bestuurder neemt uiteraard alle tijd om de OR uit te leggen en te informeren over het fantastische besluit dat hij wil gaan nemen. Alle argumenten die hij aanvoert, zullen zijn besluit onderbouwen. Maar, als deze niet juist zijn… Op een gegeven moment is het aan de OR om te zeggen: ‘Beste bestuurder, het klinkt allemaal heel mooi. We hebben begrepen wat u bedoelt, maar we zijn het er niet mee eens. En wel hier en hier om.’

Over Steven van Slageren

Steven van Slageren is senior trainer/adviseur bij GITP, adviesgroep Medezeggenschap. Zijn passie is het professionaliseren van de OR, vanuit de overtuiging dat medezeggenschap een belangrijke bijdrage kan leveren aan het economisch resultaat van een organisatie. Steven is auteur van het boek Basisboek voor OR en PVT en medeauteur van het boek ORRegie 2.0, naar een professionele medezeggenschap in zeven stappen.


 

Geef uw reactie op "Beginnend OR-lid? Zo boek je resultaten waar je blij van wordt" geschreven door GITP