Consequenties flexwet: vrijwillig bewegen wordt beloond

GITP |

De invoering van de flexwet (Wet werk en zekerheid) per 1 juli 2015 is het startschot geweest van de grootste cultuuromslag in Nederland ooit. Voordat de consequenties echt zijn geland en worden omarmd, is dan ook veel tijd nodig. Pas als de angst eraf is bij werknemers én werkgevers, kan de flexwet een succes worden.

Door: Jolanda Salari

 

Hoe de consequenties van de flexwet gaan uitpakken, is nu nog een groot vraagteken. Op papier worden flexwerkers beter beschermd en kunnen werknemers in vast dienstverband makkelijker worden ontslagen. In de praktijk is de verwachte hoos aan ontslagen van vaste medewerkers per 1 juli echter uitgebleven, terwijl veel flexwerkers die volgens de nieuwe flexwet recht hadden op een vast contract, geheel onverwacht met lege handen kwamen te staan. Eén ding staat wel als een paal boven water: vrijwillig bewegen van werk naar werk wordt beloond.

De belangrijkste consequenties van de flexwet op een rij:

  • Mensen ontslaan is goedkoper geworden: de ontslagvergoeding heeft plaats gemaakt voor een transitievergoeding die maximaal oploopt tot 75.000 euro of 1 jaarsalaris voor mensen die meer dan 75.000 euro verdienen.
  • De werknemer kan in beroep tegen de UWV ontslagprocedure die wordt gebruikt bij ontslag om economische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Indien de werkgever zijn dossier niet op orde heeft, kan een werknemer nu makkelijker zijn recht halen.
  • Per 1 januari 2016 gaat de maximale termijn van de WW uitkering stapsgewijs omlaag van 38 maanden naar 24 maanden per 1 januari 2019.
  • Werkzoekenden met een WW-uitkering hebben een half jaar om een passende baan te vinden. Na een half jaar wordt al het werk passend. Voorheen was deze periode een jaar.
  • Een flexwerker heeft recht op een vast contract na maximaal 3 tijdelijke contracten of na een aantal tijdelijke contracten die samen de 2 jaar overschrijden. Na 2 jaar aaneengesloten gewerkt te hebben voor dezelfde werkgever via tijdelijke contracten hebben ook flexwerkers recht op een transitievergoeding bij contractbeëindiging. Daarnaast is de onderbreking waarna de flexwerker weer bij 0 begint, verlengd van 3 naar 6 maanden.

Cultuuromslag bij werknemers
Een van de consequenties van de nieuwe flexwet is dat achterover leunen in je loopbaan niet meer wordt beloond met een nog langer dienstverband. Daarnaast is de tijd die beschikbaar is om na ontslag op zoek te gaan naar een nieuwe baan, stevig ingekort. Dat vraagt om een proactieve houding van werknemers. Lees meer in de blogs:

 

Cultuuromslag bij werkgevers
De consequenties van de flexwet voor werkgevers liggen vooral op het vlak van stimuleren van mobiliteit. Vooral bij directies en de lager leidinggevenden moet het roer om. De angst dat werknemers overstappen naar een andere afdeling of naar de concurrent moet eruit. In de HR-gesprekscyclus mensen uitdagen hun talenten te ontplooien, gebeurt nu nog veel te weinig. Transitievergoedingen en outplacement- en Van-werk-naar werk trajecten zijn in feite dure noodmaatregelen. Medewerkers faciliteren met een loopbaanbudget om zelf in de regie te blijven, kost minder en levert op den duur veel meer op.

Lees meer in de blog Van-werk-naar-Werk: regie over eigen loopbaan werkt beter

 

Groei in de BV Nederland
De som van alle consequenties van de flexwet kan het verschil maken voor de toekomst. Want de BV Nederland gaat pas weer echt groeien als mensen in beweging komen en stappen durven te zetten in hun loopbaan. Maar omdat mensen van nature liever houden wat ze hebben dan dat ze iets willen veranderen, hebben werknemers daarbij ondersteuning nodig. Waarom niet om de zoveel tijd een preventief loopbaangesprek met een coach die even tot de bodem gaat? Periodieke reflectie, confrontatie en vooruit kijken op de loopbaan helpt heel veel mensen in de regie te blijven en zelfstandig te bewegen van werk naar werk. Het houdt mensen arbeidsfit en voorkomt burn-out en ander stress-gerelateerd ziekteverzuim. Zorgverzekeraars zouden er garen bij spinnen wanneer ze een jaarlijks of tweejaarlijks preventief coachingsgesprek opnemen in het basispakket.

 

Over Jolanda Salari
Jolanda Salari is senior adviseur en coach bij HRD-adviesbureau GITP. In coachingstrajecten kiest Jolanda veelal in overleg met de deelnemer voor de oplossingsgerichte methode. Deze vorm van coaching gaat uit van datgene wat goed gaat om zo op een positieve en pragmatische manier vooruitgang te boeken.


 

Geef uw reactie op "Consequenties flexwet: vrijwillig bewegen wordt beloond" geschreven door GITP
 

Reacties

door Lucas op 15-10-2015 | Reageren

Bedankt ik weet nu wat de flexwet inhoud en wat de consequenties zijn. Thanks! Zelf blog ik ook veel over loopbaan/carrière neem eens een kijkje en laat me weten wat je er van vindt 🙂

http://ucareloopbaanbegeleiding.be/2015/07/een-burn-out-herkennen/