Effectief en gericht ontwikkelen? Maatwerk voor iedereen

GITP |

De effectiviteit van een ontwikkeltraject is sterk afhankelijk van de ontwikkelbaarheid van competenties en de unieke persoonlijkheid, intelligentie en ervaringen van degene die zich wil ontwikkelen. Gerichte en effectieve ontwikkeling vraagt dus om maatwerk voor iedereen. Eenheidsworst werkt niet.

Door: Alec Serlie

 

Ontwikkeling op basis van kennis over intelligentie, persoonlijkheid, ervaring en de ontwikkelbaarheid van competenties levert de BV Nederland veel voordeel op. Bedrijven kunnen veel beter aansluiten bij de (verborgen) talenten van hun medewerkers en daardoor het aanwezige potentieel optimaal benutten voor realisering van de organisatiestrategie.

 

Meest gevraagde competenties
Neem als voorbeeld de door organisaties meest gevraagde competenties voor hogere functies in de zakelijke dienstverlening, de financiële sector, zorg, het onderwijs en bij de overheid. De huidige top 5 ziet er als volgt uit:

  1. Samenwerken
  2. Klantgerichtheid
  3. Overtuigingskracht
  4. Resultaatgerichtheid
  5. Leidinggeven (groep)

 

Is de competentie ontwikkelbaar?
Voordat je een medewerker naar een training stuurt om een competentie uit het rijtje van de 5 meest gevraagde competenties te ontwikkelen, zul je moeten weten of die competentie goed ontwikkelbaar is. Dat wordt bepaald aan de hand van de relatie tussen de competentie en persoonlijke aanleg. Een competentie is een combinatie van vaardigheid en expertise, die meer of minder zijn gerelateerd aan intelligentie en persoonlijkheid. Hetzelfde gaat op voor de ontwikkelbaarheid van een competentie. Van intelligentie en persoonlijkheid weten we dat die nauwelijks ontwikkelbaar zijn. Neem bijvoorbeeld de competentie Probleemanalyse. Deze is vooral gerelateerd aan intelligentie. Dat maakt Probleemanalyse moeilijk ontwikkelbaar. Natuurlijk kun je mensen trucjes leren, maar ze zullen er nooit goed in worden. De competentie Overtuigingskracht is daarentegen wel goed ontwikkelbaar, omdat deze competentie naast de persoonlijkheid is gerelateerd aan gedrag en nauwelijks aan intelligentie.

 

Competenties met het hoogste ontwikkelpotentieel
Als we nu kijken naar de top 5 van competenties met het hoogste ontwikkelpotentieel en waarop dus de meeste winst valt te boeken in een ontwikkeltraject dan ziet dat rijtje er zo uit:

  1. Overtuigingskracht
  2. Leidinggeven (groep)
  3. Coachen
  4. Samenwerken
  5. Communiceren

 

Grote stappen in ontwikkeling
We zien dat de competentie Overtuigingskracht gestegen is van plek 3 uit de top 5 van meest gevraagde competenties naar nummer 1 in ontwikkelbaarheid. Overtuigingskracht is van de onderzochte competenties de competentie met het hoogste ontwikkelpotentieel. Deze competentie is vergelijkbaar met Communiceren, een van de basiscompetenties die je voor elke functie nodig hebt. Het is dus een belangrijke competentie, maar vaak niet bewust ontwikkeld. Dat komt omdat er tijdens studie en in gangbare werksituaties over het algemeen weinig aanspraak wordt gedaan op deze competentie. Omdat de ontwikkelbaarheid van Overtuigingskracht goed is, zijn op deze competentie grote stappen te maken.

 

Persoonlijk digitaal leerdossier
Dankzij de ontwikkelingen in de ICT zullen we uiteindelijk de richting op gaan dat elke werknemer een persoonlijk digitaal leerdossier heeft met daarin al zijn assessment-, feedback-, en leerresultaten. Door verbinding te maken tussen de verschillende data binnen de persoonlijke leeromgeving maar ook met andere data (Big Data) is er een nog gerichter advies mogelijk. Er zijn immers heel veel relaties te leggen, zoals tussen persoonlijkheid en vaardigheden, tussen persoonlijkheid en prestaties maar ook tussen persoonlijkheid en organisatie. Dit maakt het voor de BV Nederland steeds gemakkelijker om op zoek gaan naar (verborgen) talent en ontwikkeltrajecten in te richten om dit talent optimaal te benutten. De huidige beschikbare technologie maakt maatwerk toegankelijk voor iedereen.

 

Toegankelijk maatwerk
GITP heeft e-learning tools, e-feedback tools en serious games ontwikkeld die maatwerk mogelijk maken voor iedereen.

In onze verschillende trainingen Communicatieve vaardigheden bijvoorbeeld krijgt elke deelnemer via een serious game (interactieve simulatiegame) inzicht in zijn communicatiestijl en wendbaarheid ten opzichte van de andere communicatiestijlen. Vervolgens krijgt hij tips om te experimenteren met andere communicatiestijlen. En terwijl de deelnemer het spel speelt krijg hij feedback die hij in de game kan gebruiken om zichzelf te verbeteren. Op deze manier kan elke deelnemer in zijn eigen tempo met zijn persoonlijke leerdoel aan de slag.

Over Alec Serlie
Dr. Alec Serlie is manager Research & Development bij GITP en als arbeids- en organisatiepsycholoog verbonden aan de Erasmus Universiteit.


 

Geef uw reactie op "Effectief en gericht ontwikkelen? Maatwerk voor iedereen" geschreven door GITP