Van-Werk-naar-Werk: regie over eigen loopbaan werkt beter

GITP |

Met oog op de grote bezuinigingsoperatie die eraan zat te komen, kwam het Rijk circa twee jaar geleden met de nieuwe term ‘Van-Werk-naar-Werk begeleiding’. Inmiddels is vooral in de non profit sector Van-Werk-naar- Werk of zelfs al de afkorting ‘VWNW’ de trend van het moment. Voor een grote groep mensen, die te horen krijgen dat ze hun baan kwijt raken vanwege een reorganisatie, is een Van-Werk-naar-Werk traject een goede oplossing. Maar…, er zijn ook vraagtekens. Zoeken naar een nieuwe baan vanuit een gedwongen situatie is nooit ideaal. Voorkomen is beter dan genezen.

Door: Jolanda Salari

 

Solliciteren in de baas zijn tijd
Het uitgangspunt ‘vanuit werk naar ander werk bewegen’, is natuurlijk goed. Werknemers in een Van-Werk-naar-Werk traject kunnen in de baas zijn tijd toewerken naar een nieuwe passende baan. Zo ontstaat er geen gat op het cv. Uiteraard is het wel de bedoeling dat de werkgever de werktijd, die voor het Van-Werk-naar-Werk traject op papier is vrijgemaakt, ook daadwerkelijk ter beschikking stelt. Een werknemer moet in een Van-Werk-naar-Werk-traject wel onder werktijd naar een coachingsgesprek kunnen. Ook tijdens de sollicitatiefase kan iemand zo maar een dag intensief bezig zijn om de kans op die droombaan, die ineens voorbij komt, te pakken. Het moet in een Van-Werk-naar-Werk-traject, net als in een normale werksituatie, dus van beide kanten komen.

Hoe ziet een Van-Werk-naar-Werk traject eruit?

Een Van–Werk-naar-Werk traject duurt zes tot twaalf maanden en bestaat over het algemeen uit dezelfde stappen als een outplacement- of loopbaantraject. Met dit verschil dat het traject dwingender is en de stappen scherper zijn afgebakend:

  • Rouwverwerking: Ben je klaar om te gaan voor die nieuwe functie?
  • Blauwdruk: Wie ben je, wat wil je en wat kun je? Vaak in combinatie met een loopbaanscan en een assessment
  • Arbeidsmarktanalyse: Welke functies zijn passend en zijn die functies beschikbaar?
  • Arbeidsmarktbenadering: Hoe zet je jezelf onderscheidend en aantrekkelijk neer in de markt? Vaak in combinatie met een sollicitatietraining, maar ook een snuffelstage, proefplaatsing of detachering behoort tot de mogelijkheden.

Bij een overeenkomst over een Van-Werk-naar-Werk traject zijn drie partijen betrokken:

  • De werkgever: hij stelt het budget en de werktijd ter beschikking.
  • De werknemer: Hij zet zich serieus in en houdt over zijn activiteiten een logboek bij.
  • Het dienstverlenende HR-bureau: Dat faciliteert het traject en rapporteert, vaak geanonimiseerd, aan de werkgever, OR en eventueel betrokken vakbondsbestuurders.

Gemotiveerd van baan wisselen
Niet de werknemer maar de werkgever is formeel eindverantwoordelijk voor een Van-Werk-naar-Werk-traject. Dat is natuurlijk een beetje vreemd als je erover nadenkt. In een gezonde situatie bepaalt een werknemer immers zelf wanneer hij van baan wil wisselen. Maar uit de praktijk tot nu toe blijkt dat veel mensen met een vast dienstverband er tegenop zien zelf het initiatief te nemen om van baan te wisselen. De Wet werk en zekerheid die 1 juli 2015 is ingegaan, moet daar verandering in brengen. Werknemers zullen meer in de actiestand moeten komen om mobieler te worden op de arbeidsmarkt. Werkgevers zullen op hun beurt werknemers daar meer en beter op moeten faciliteren. Gedwongen bewegen bij een reorganisatie is en blijft nu eenmaal een stuk minder (kosten)effectief.

Meer eigen regie met loopbaanbudget
Wanneer het normaal wordt dat medewerkers op basis van een loopbaanbudget van de werkgever zelf kunnen bepalen wanneer ze een loopbaanscan doen en één of twee coachingsgesprekken voeren om weer even bewust bezig te zijn met de vragen ‘Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’ houden ze zelf de regie over hun loopbaan. Dat levert veel gemotiveerdere werknemers op en bespaart een hoop kosten op… vooral Van-Werk-naar Werk-trajecten.

 

Over Jolanda Salari
Jolanda Salari is senior adviseur en coach bij HRD-adviesbureau GITP. In coachingstrajecten kiest Jolanda veelal in overleg met de deelnemer voor de oplossingsgerichte methode. Deze vorm van coaching gaat uit van datgene wat goed gaat om zo op een positieve en pragmatische manier vooruitgang te boeken.


 

Geef uw reactie op "Van-Werk-naar-Werk: regie over eigen loopbaan werkt beter" geschreven door GITP