Versoepeling ontslagrecht: en nu zelf achter het stuur!

GITP |

De versoepeling van het ontslagrecht zou voor velen van ons wel eens de schop onder de kont kunnen zijn die we nodig hebben om echt werk te maken van die leuke baan. We moéten nu echt gaan bewegen. Dan kunnen we maar beter zelf achter het stuur gaan zitten.

Door: Jolanda Salari

Met de Wet werk en zekerheid, die per 1 juli 2015 van kracht is geworden, is een lifetime vaste baan echt voorbij. Dankzij de versoepeling van het ontslagrecht zullen de komende 5 jaar de kussens aardig worden opgeschud. De klassieke loopbaanvragen ‘Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?’, worden relevanter dan ooit.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 80% van werkend Nederland niet op zijn plek zit. Het vaste contract is daar voor een groot deel debet aan. De onzekerheid bij de overstap van een vaste baan naar een nieuwe uitdaging is voor veel mensen te groot om zelf het initiatief te nemen tot een banenswitch. Daardoor komen veel mensen pas in beweging als het te laat is. Met andere woorden, op het moment dat de werkgever wil dat ze gaan.

 

De Wet werk en zekerheid

Met de nieuwe Wet werk en zekerheid wil de overheid de arbeidsmarkt flexibiliseren. De gedachte is dat door versoepeling van het ontslagrecht de arbeidsmobiliteit toeneemt en mensen productiever worden omdat ze eerder en sneller op voor hen geschikte plekken terechtkomen.

De belangrijkste veranderingen op een rij:

  • Mensen ontslaan is goedkoper geworden: de ontslagvergoeding heeft plaats gemaakt voor een transitievergoeding die maximaal oploopt tot 75.000 euro of 1 jaarsalaris voor mensen die meer dan 75.000 euro verdienen.
  • De werknemer kan in beroep tegen de UWV ontslag procedure die wordt gebruikt bij ontslag om economische reden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Indien de werkgever zijn dossier niet op orde heeft, kan een werknemer nu makkelijker zijn recht halen.
  • Per 1 januari 2016 gaat de maximale termijn van de WW uitkering stapsgewijs omlaag van 38 maanden naar24 maanden per 1 januari 2019.
  • Werkzoekenden met een WW-uitkering hebben een half jaar om een passende baan te vinden. Na een half jaar wordt al het werk passend. Voorheen was deze periode een jaar.
  • Flexwerkers hebben recht op een vast contract na maximaal 3 tijdelijke contracten of na een aantal aanééngesloten tijdelijke contracten die de 2 jaar overschrijden. Na 2 jaar aaneengesloten gewerkt te hebben voor dezelfde werkgever via tijdelijke contracten hebben ook flexwerkers recht op een transitievergoeding bij contractbeëindiging. Daarnaast is er een aanzegtermijn van 1 maand ingesteld en is de onderbreking waarna de telling van contracten weer bij 0 begint, verlengd van 3 naar 6 maanden.

 

Direct gas op die leuke baan
Werkgevers en managers hebben beweging van hun medewerkers nooit echt gestimuleerd. Waarom? Omdat ze vooral zelf graag willen bepalen wanneer een werknemer afscheid moet nemen. Nu de WW wordt ingekort en je nog maar een half jaar hebt om op zoek te gaan naar een passende baan op je eigen niveau, is het meer dan ooit in jouw belang om zelf te bepalen wanneer het tijd is voor die nieuwe baan. Het is dus zaak te allen tijde heel goed te weten wat je wil en na een eventueel ontslag direct gas te geven op die leuke nieuwe baan. Er is geen tijd meer om eerst even op de bank te gaan hangen en elke maand plichtmatig je sollicitatiebrief de deur uit te doen om het UVW van je af te houden. Houd zelf de regie. Anders ga je vanuit een slecht basisgevoel op zoek naar een nieuwe baan met het risico dat je binnen de kortste keren weer in een baan zit die niet bij je past.


Wat is jouw stip op de horizon?
Stap eens uit de cocon van je huidige baan. Opnieuw ontdekken wat je echt leuk vindt en plannen maken voor de toekomst geven inspiratie en nieuwe energie. Er is veel meer mogelijk dan je denkt met de competenties die je al hebt.

  • Waar krijg je energie van?
  • Hoe kun je dat op basis van jouw kwaliteiten vertalen naar mogelijke banen?

Tegenwoordig heb je geen lang intensief coachingstraject meer nodig om op basis van je loopbaanwensen en kwaliteiten mogelijke carrièrepaden te inventariseren. Met simpele e-tools is die informatie direct praktisch en concreet te vertalen. Dit kun je eventueel combineren met een 360-feedback, waarvoor je naast gewoonlijk je collega’s net zo goed je vrienden en je partner kunt inschakelen. Kort en krachtige loopbaancoaching kan je helpen om even uit het 24/7 hier en nu te stappen en jezelf de reflectietijd te gunnen om erachter te komen wat je echt leuk vindt en waar je voldoening uit haalt.


Wat is haalbaar, wat is realistisch?

Als je weet welke loopbaanrichtingen op basis van wat je wil en kan voor je open liggen, is het zaak een realistisch en haalbaar plan te maken. Wat moet je doen om bij jouw stip op de horizon te komen? Gok je op een fulltime baan of ga je een parttime baan combineren met een ZZP constructie? Heb je een opleiding nodig voor een carrièreswitch? En vervolgens: wat betekenen die keuzes concreet en realistisch voor het tijdspad dat je hebt af te leggen. Moet er eerst nog een financieel buffertje aangelegd worden met dank aan je huidige baan? Hoe lang duurt de opleiding die je wilt volgen?


Gelukkig in je baan?

Mensen die de stap naar hun stip op de horizon echt durven zetten, worden daar gelukkiger van, ook al gaan ze vaak minder verdienen. Het is verleidelijk om je kop in het zand te steken, maar met de versoepeling van het ontslagrecht is bewegen in je loopbaan niet meer afhankelijk van de conjunctuur. Het is lifetime geworden. Vaste contracten zullen de komende jaren worden vervangen door contracten van 3-4 jaar met daarna misschien nog een keer verlenging. Maar dan is het klaar. Vooral mensen die al jarenlang in een baan hun tijd uitzitten, moeten zich achter de oren gaan krabben. Zorg dat je in je baan de dingen doet waar je energie van krijgt in plaats van dat je je tijd uitzit. Als je weet wie je bent, wat je wil en wat je kan en hoe dit zich vertaalt naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt, dan ben je elke dag op je toekomst voorbereid.

 

Over Jolanda Salari
Jolanda Salari is senior adviseur en coach bij HRD-adviesbureau GITP. In coachingstrajecten kiest Jolanda veelal in overleg met de deelnemer voor de oplossingsgerichte methode. Deze vorm van coaching gaat uit van datgene wat goed gaat om zo op een positieve en pragmatische manier vooruitgang te boeken.


 

Geef uw reactie op "Versoepeling ontslagrecht: en nu zelf achter het stuur!" geschreven door GITP