Match beter met breder inzicht in talent

GITP |

Een competentie kunnen laten zien, is gebaseerd op een samenspel van intelligentie, persoonlijkheid en drijfveren. Een medewerker die veel vrijheid zoekt zal in een baan waarin van alles vastligt, daarom zijn draai niet vinden, ook al is er een match met de belangrijkste competenties op intelligentie en persoonlijkheid.

Auteur: Lolle Schakel (PiCompany)

Zicht op het samenspel van de belangrijkste factoren die de beheersing van competenties ondersteunen, maakt een genuanceerdere kijk op het potentieel dat iemand in zich heeft, mogelijk. Bij veel functies is dat een belangrijk voordeel. Het levert meer inzicht en dus meer zekerheid op om de juiste match te kunnen maken bij de aanstelling van nieuwe medewerkers, teamsamenstelling, reorganisatie et cetera.


Elke competentie combineert anders

Bij competenties als bijvoorbeeld Oordeelsvorming en Probleemanalyse speelt intelligentie de hoofdrol. Bij Netwerken en Besluitvaardigheid, drukt de persoonlijkheid een belangrijk stempel. De competenties Ondernemerschap en Samenwerken worden op hun beurt vooral gevoed door drijfveren. Zo heeft elke competentie zijn eigen beste combinatie van persoonlijkheid, intelligentie en drijfveren.


Helder inzicht met Talent Match
Voor zowel persoonlijkheid, intelligentie als drijfveren gebruikt PiCompany afzonderlijke wetenschappelijk onderbouwde testen. Tot nu toe werd de match tussen de gevraagde competenties en persoonlijkheid, intelligentie en drijfveren van kandidaten altijd zichtbaar gemaakt in afzonderlijke testrapportages. Inzicht in de verbanden tussen de verschillende testresultaten was mogelijk, maar kostte extra tijd. Met de combinatierapportage Talent Match is dat verleden tijd.


Zicht op match met gevraagde competenties
Talent Match toont in één oogopslag per competentie de match en het bijbehorende samenspel van persoonlijkheid, intelligentie en drijfveren. De rangorde in matching geeft direct zicht op welke competenties matchen, welke niet matchen en welke competenties gemiddeld matchen. Hierdoor kan gericht ingegaan worden op competenties die meer nuancering vragen. Er bestaan immers maar weinig mensen die op alle gevraagde competenties een 100% score hebben.

Ontwikkelbaarheid competenties uitgesplitst naar bijdrage van instrument

Graag willen, helaas niet passend
Met name als het gaat om competenties van een functieprofiel die gemiddeld matchen met de eigenschappen die iemand in zich heeft, is het raadzaam te kijken naar hoe het samenspel tussen persoonlijkheid, intelligentie en drijfveren is opgebouwd. Waarop leunt de medewerker het meeste bij deze competenties? Is de drijfveer Prestatie ruim aanwezig, maar is intelligentie zwaarwegend voor de competentie? Dan delft de prestatiedrang het onderspit als het sec gaat om de persoonlijke resultaten die van de medewerker verwacht worden.


Ondergemiddeld op intelligent, toch een match
Scoort de medewerker die graag wil presteren ondergemiddeld op intelligentie, maar kan het team waar hij in terecht komt wel wat prestatiedrang gebruiken? Dan wordt het een ander verhaal. Zeker als hij naast zijn drijfveer presteren, ook hoog scoort op de competentie samenwerken. Dan is hij in een rol als draaiende motor een welkome aanvulling op zijn team omdat hij in die rol een belangrijke bijdrage levert aan de prestaties van het team als geheel. Deze strategische kijk op teamsamenstelling is geen overbodige luxe als je je realiseert dat samenwerken in multidisciplinaire teams alleen maar toeneemt en we als gevolg daarvan op de werkvloer steeds afhankelijker van elkaar worden.


Slim benutten van talent
Talent Match nodigt uit de verbanden tussen persoonlijkheid, intelligentie en drijfveren te benutten. In één oogopslag is helder hoe bestaande en nieuwe medewerkers het beste tot hun recht komen in de organisatie.

 

Over Lolle Schakel
Lolle Schakel is verantwoordelijk voor R&D bij PiCompany. Hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe tools en innovatie. Lolle Schakel is gepromoveerd op nieuwe toepassingen van psychologische instrumenten binnen human resource management.


Ook interessant:


 

Geef uw reactie op "Match beter met breder inzicht in talent" geschreven door GITP