Neem de regie in het eindejaarsgesprek

GITP |

Werknemers die hun carrière serieus nemen, bepalen steeds meer zelf de koers van hun loopbaan. Ze wachten niet af waar de werkgever mee komt, maar maken zelfbewust hun ambities kenbaar. Het eindejaarsgesprek is een uitgelezen kans om jouw carrièrewensen voor het nieuwe jaar aan te kaarten.

Auteur: Alexandra de Mul

Door zelf de regie te nemen wordt het eindejaarsgesprek meer een gelijkwaardig gesprek waarin je met je leidinggevende zowel het afgelopen jaar evalueert als vooruitblikt op het nieuwe jaar. Hoe beter je van tevoren weet welke kwaliteiten en ontwikkelpunten het afgelopen jaar bij je leidinggevende zijn opgevallen, hoe beter je weet waar jouw kansen voor het volgend jaar liggen.

Hoe meer een blackbox, hoe spannender
Zowel medewerkers als leidinggevenden zien vaak op tegen een eindejaarsgesprek. Leidinggevenden, omdat feedback geven nu eenmaal erg moeilijk is. Medewerkers, omdat een beoordeling die officieel de boeken in gaat, nu eenmaal altijd spannend is. Hoe meer de uitkomst van het eindejaarsgesprek van tevoren een blackbox is, hoe spannender. Daar heeft uiteraard je leidinggevende een belangrijke taak in te vervullen. Maar ook als medewerker kun je ervoor zorgen dat het eindejaarsgesprek geen verrassing wordt.

Door het hele jaar door feedback te vragen, manage je de verwachtingen van je leidinggevende en vice versa. Zet een goed en duidelijk beeld van jezelf neer. Etaleer je successen. Maar ook als een project minder goed loopt, is het goed om op tijd feedback te vragen. Hoe kom je er anders achter wat je anders kunt doen om het tij te keren? Bovendien kom je zo te weten waarin je jezelf kunt verbeteren en waar je echt goed in bent. Die informatie kan je vervolgens aan het denken zetten over een nieuwe loopbaanstap, een opleiding of stage op een andere afdeling, salarisverhoging etc. Aan de hand van de feedback die je krijgt en de acties die je daarop neemt, vergroot je je inzetbaarheid voor je eigen werkgever, maar zorg je ook dat je aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt. Met andere woorden: je neemt de regie over je duurzame inzetbaarheid.

Onterechte kritische feedback
Wanneer tijdens het eindejaarsgesprek je leidinggevende toch onverhoopt kritische feedback geeft waar jij je niet in herkent, schiet dan niet direct in de verdediging. Het kan zijn dat hij zijn oordeel heeft gebaseerd op verkeerde beelden. Leidinggevenden hebben lang niet altijd een goed beeld van wat hun medewerkers realiseren. Luister rustig naar wat jouw leidinggevende te vertellen heeft en vraag door. Wat bedoelt hij precies? En op welke beelden baseert hij zijn oordeel? Wie weet blijkt de feedback alsnog constructieve kritiek te zijn, waar je wat mee kunt. Als je het echter nog steeds niet eens bent met de feedback, is het zaak niet in de paniek schieten. Geef aan dat je leidinggevende die ene klant maar eens moet bellen of bij je collega langs kan gaan voor meer informatie.

Duidelijk over ambities en drijfveren
Door actief en constructief mee te denken, houd je de sfeer in het eindejaarsgesprek goed en creëer je voor jezelf de ruimte om te tonen wat je waard bent. Onderstreep je kwaliteiten aan de hand van je prestaties van het afgelopen jaar. En vraag je leidinggevende vervolgens hoe hij je ontwikkeling en plaats in de organisatie ziet. Is er ruimte voor je ambities, de opleiding die je voor ogen hebt? Wees daarbij duidelijk over wat je wilt en wat je drijfveren zijn.

Goede voorbereiding
Het eindejaarsgesprek gebruiken om carrièrewensen bij je leidinggevende onder de aandacht te brengen begint met een goede voorbereiding. Zet op papier wat je het afgelopen jaar hebt gedaan en ga na wat jouw aandeel in projecten is geweest. Houd daarbij rekening met de feedback die je het afgelopen jaar van je leidinggevende hebt gekregen. Breng in kaart op welke manier je belangrijk bent voor de ontwikkelingen in jouw organisatie en vraag om feedback bij klanten en collega’s. Denk na over wat je wilt en over je drijfveren en match dit met je ambities voor het nieuwe jaar.

Over Alexandra de Mul
Alexandra de Mul is regiodirecteur bij GITP. Als arbeids- en organisatiepsycholoog heeft Alexandra jarenlange ervaring op het gebied van coaching, loopbaanbegeleiding, diagnostiek en training en is met regelmaat betrokken bij projecten over inzicht in talenten van mensen en hun ontwikkeling in brede zin.

 


 

Geef uw reactie op "Neem de regie in het eindejaarsgesprek" geschreven door GITP