Gebrek aan toezicht doet 5% van publieke bestuurders ontsporen

GITP |

Na invoering van de marktwerking in de (semi)publieke sector is 5% van de bestuurders ontspoord als gevolg van gebrekkig toezicht. Dat schat hoogleraar Rienk Goodijk. Hij doet al jarenlang onderzoek naar het bestuur in de semipublieke sector naar aanleiding van de schandalen bij onder meer zorgorganisatie Meavita, woningcorporatie Rochdale en de NS, met de Fyra.

Op basis van zijn praktijkervaringen denkt Goodijk dat een derde van de semipublieke topfunctionarissen niet geschikt was om ‘ondernemend bestuurder’ te worden. Ongeveer de helft wist de slag wel te maken en de resterende 20% zocht juist de grenzen op. Binnen deze groep is door gebrek aan daadkracht van het intern toezicht circa 20% ontspoort, oftewel 5% van het totaal aantal bestuurders.


Groter, goedkoper en innovatiever
Betrokkenen bij de semipublieke debacles wijzen erop dat politiek en samenleving juist stonden te juichen, toen het semipublieke domein de overstap maakte naar meer marktwerking. Semipublieke instellingen moesten groter en goedkoper worden, en innovatief gaan werken om maatschappelijke problemen op te lossen.


Bescherming van het publieke belang

In deze voortvarendheid werd echter vergeten te regelen wie het publieke belang van deze organisaties in het schemergebied tussen staat en markt in de gaten moest houden. Inmiddels is er een kentering gaande en zijn de inhoud en de interne organisatie weer belangrijker geworden.

 

Bron: Volkskrant 7 november 2015, door Wilco Dekker &Tjerk Gualthérie Van Weezel


 

Geef uw reactie op "Gebrek aan toezicht doet 5% van publieke bestuurders ontsporen" geschreven door GITP