Mobiliteit: trigger ervaren medewerkers op ‘Wat wil je nu echt?’

GITP |

Hanno Meyer“Ik weet wat ik nu heb: zekerheid, een goed salaris, een prima werk-privé balans en bereikt wat ik wilde bereiken. Dus waarom zou ik wat anders gaan doen? Maar toch, ergens knaagt het….’ Dít knagende gevoel is precies het gevoel waarop organisaties werknemers tussen de 35 en 45 jaar kunnen triggeren op zelfregie over hun loopbaan.

Door: Hanno Meyer

Als mens willen we graag ons potentieel volledig ontwikkelen en benutten. Dat is onze natuurlijke drive. Als werknemers rollen we echter van de ene in de andere baan. Ondertussen nemen we te weinig tijd voor reflectie. We rennen maar door, geleid door praktische keuzes. Dat is ook niet zo gek. We worden van jongs af aan geprogrammeerd om eerst te presteren en daarna pas te doen wat we zelf willen.

 

Is dit het nou?
Als gevolg daarvan is de match van ons potentieel met de banen waar we voor kiezen vaak een compromis. We doen wat er van ons gevraagd wordt, doen ons uiterste best, en bereiken daarmee een positie, maatschappelijke status en inkomen. Dat het dan op een gegeven moment begint te knagen, ook al hebben we het maatschappelijk gezien goed voor elkaar, heeft te maken met onze natuurlijke drive. Ergens van binnen ligt potentieel te wachten dat aangeboord wil worden. Hoe langer dit duurt, hoe dwingender het zich aandient. Totdat we er op een bepaald moment niet meer omheen kunnen en ons afvragen: ‘Is dit het nou?’ We zijn op het kruispunt aangekomen dat willen belangrijker wordt dan kunnen. De status quo in stand houden, wordt steeds moeilijker. Ook omdat we er achter komen dat onze schijnbaar onuitputtelijke bron van energie een bodem blijkt te hebben. We beginnen onszelf af te vragen: ‘Maar wat wil ik nu echt?’

 

De buitenkant is niet hetzelfde als de binnenkant
De vraag ‘Wat wil ik zelf eigenlijk?’ brengt ons bij de vraag ‘Wie ben ik?’ Een vraag die door de gerichtheid op anderen, normaliter moeilijk is te beantwoorden. Weliswaar vertellen de ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan, iets over wie we zijn, maar deze informatie is vooral gebaseerd op de rollen die we in het dagelijks leven spelen. Als werknemer, ouder, partner, kind, vriend, vrijwilliger laten we stukjes van ons zelf zien, maar dat is voornamelijk de buitenkant.

 

De juiste vragen stellen
Bij het vinden van de antwoorden op ‘Wat wil ik?’ en ‘Wie ben ik?’, helpt het als iemand de juiste vragen stelt en goed kan luisteren en observeren: de woorden die worden gebruikt, de patronen en lijnen die zich aandienen, de gezichtsuitdrukking en uitstraling die bij een bepaald onderwerp veranderen, de emotie die in de stem even de overhand krijgt. Een professionele coach is op deze manier in staat het reflectieproces dat nodig is om een antwoord te krijgen op de vragen Wie ben ik? en Wat wil ik?, te versnellen. Verder is het slim een reality check te doen om vast te stellen of het niveau van wat iemand wil, ook realistisch is.

 

Dat voelt goed!
Wanneer het antwoord op de vraag ‘Wat wil je nu echt’?, helder is, kunnen er nieuwe energiebronnen vrijkomen die de juiste power geven om werkelijk die stap te nemen die echt past. Opmerkelijk is bovendien dat mensen status en salaris opeens van minder groot belang vinden dan voorheen. Zichzelf kunnen verwezenlijken geeft veel voldoening. Mensen voelen zich vollediger. Dat deel wat nog onvoldoende was aangesproken, kan nu ontwikkeld worden en tot volle wasdom komen. Dat voelt zo goed, dat werknemers een bewuste stap gaan maken in hun loopbaan. Vaak gesteund door familie en vrienden die zien hoe veel stralender ze plots door het leven gaan.

 

Zelfsturing stimuleren
Wilt u uw medewerkers uitdagen tot meer zelfsturing en mobiliteit in hun loopbaan? Met GITP Regisseer je eigen loopbaan helpen wij u de kaders vormgeven waarbinnen medewerkers worden uitgedaagd hun talenten te ontplooien en de regie te pakken over hun loopbaan. Lees meer…

Meer blogs over zelfsturing

 

Over Hanno Meyer
Hanno Meyer is senior adviseur/coach bij GITP. Hij houdt zich in zijn begeleidingstrajecten bezig met competentieontwikkeling, loopbaanbegeleiding/outplacement, burnout en stressmanagement, communicatieve vaardigheden, (team)conflicthantering en zingevingvraagstukken.


 

Geef uw reactie op "Mobiliteit: trigger ervaren medewerkers op ‘Wat wil je nu echt?’" geschreven door GITP
 

Reacties

door carine van son op 05-06-2016 | Reageren

Beste Hanno, je schrijft …Dít knagende gevoel is precies het gevoel waarop organisaties werknemers tussen de 35 en 45 jaar kunnen triggeren op zelfregie over hun loopbaan… Ik ben erg benieuwd wat de reden is dat je deze leeftijdsgroep noemt? Willen we eigenlijk niet dat alle medewerkers zelfregie (leren) nemen? En is het knagende gevoel specifiek voor 35-45 jarigen?

door Hanno Meyer op 13-06-2016 | Reageren

Beste Carine,
dank voor je reactie. Je hebt gelijk dat dit een mooie wens is. Iedereen zelfregie over de loopbaan. de leeftijdsgroep is natuurlijk niet strak omlijnd, maar wat ik zie dat jongere medewerkers nog vaker ontwikkelvragen hebben op het vlak van vaardigheden (kan ik dat wel, hoe moet ik dat doen).
Bij de mensen die al een aantal jaar werkervaring hebben, en die kunnen vertrouwen op ontwikkelde vaardigheden lijkt de vraag “en wil ik nu eigenlijk echt” belangrijker te worden.
Herken jij dit ook?