Stimuleren van zelfsturing in loopbaan wordt beloond

GITP |

De invoering van de flexwet is het startschot geweest van de grootste cultuuromslag in Nederland ooit. Voordat de consequenties echt zijn geland is dan ook veel tijd nodig. Eén ding staat wel als een paal boven water: medewerkers die vanuit zelfsturing stappen zetten in hun loopbaan, en de organisaties die dit stimuleren, worden beloond. Dat maakt de klassieke loopbaanvragen ‘Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?’, relevanter dan ooit.

Door: Jolanda Salari

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 80% van werkend Nederland niet op zijn plek zit. Het vaste contract is daar voor een groot deel debet aan. De onzekerheid bij de overstap van een vaste baan naar een nieuwe uitdaging is voor veel mensen nog te groot. Om die stap kleiner te maken, moet bij werkgevers en werknemers het roer om.

 

Werknemers: zelfsturing in loopbaan
Een van de belangrijkste consequenties van de nieuwe flexwet is dat werknemers die achterover leunen in hun loopbaan, niet meer worden beloond met een nog langer dienstverband. Daarnaast is de tijd die beschikbaar is om na ontslag op zoek te gaan naar een nieuwe baan, stevig ingekort door inkorting van de WW. Dat vraagt om een proactieve en zelfsturende houding van werknemers als het om hun loopbaan gaat.

 

Werkgevers: stimuleren van mobiliteit
De consequenties van de flexwet voor werkgevers liggen vooral op het vlak van stimuleren van loopbaanmobiliteit. Vooral bij directies en de lager leidinggevenden moet het roer om. De angst dat werknemers overstappen naar een andere afdeling of naar de concurrent moet eruit. In de HR-gesprekscyclus mensen uitdagen hun talenten te ontplooien, gebeurt nu nog veel te weinig.

 

Dure noodmaatregelen
Transitievergoedingen en outplacement- en Van-werk-naar werk trajecten zijn in feite dure noodmaatregelen. In een gezonde situatie bepaalt een werknemer immers zelf wanneer hij van baan wil wisselen. Maar omdat mensen van nature liever houden wat ze hebben dan dat ze iets willen veranderen, hebben veel werknemers ondersteuning nodig bij het pakken van de regie over hun loopbaan.

 

Meer eigen regie met loopbaanbudget
Wanneer het normaal wordt dat medewerkers op basis van een loopbaanbudget van de werkgever zelf kunnen bepalen wanneer ze een loopbaanscan doen en één of twee coachingsgesprekken voeren om weer even bewust bezig te zijn met de vragen ‘Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’ houden ze zelf de regie over hun loopbaan. Dat levert veel meer gemotiveerde werknemers op en bespaart een hoop kosten. Het houdt mensen arbeidsfit en voorkomt burn-out en ander stress-gerelateerd ziekteverzuim. Kortom, medewerkers faciliteren met een loopbaanbudget om zelf in de regie te blijven over hun loopbaan, kost minder en levert op den duur veel meer op.

 

Zelfsturing stimuleren
Wilt u uw medewerkers uitdagen tot meer zelfsturing en mobiliteit in hun loopbaan? Met GITP Regisseer je eigen loopbaan helpen wij u de kaders vormgeven waarbinnen medewerkers worden uitgedaagd hun talenten te ontplooien en de regie te nemen over hun loopbaan. Lees meerMeer blogs over zelfsturing

 

Auteur: Jolanda Salari

 


 

Geef uw reactie op "Stimuleren van zelfsturing in loopbaan wordt beloond" geschreven door GITP