Focus strategische personeelsplanning op agility

GITP |

Hoe kunnen organisaties zich, ondanks gebrek aan voorkennis, verzekeren van toekomstig succes? Met strategische personeelsplanning gericht op agility creëer je zekerheid in een onzekere toekomst.

Door: Anthon van der Horst

‘Agility’ is het nieuwe buzz woord. En dat heeft een reden. Tegenstanders mogen agility oude wijn in nieuwe zakken vinden, voorstanders vinden dat oude zakken en zien een nieuwe wereld: snel dynamisch, empowered, bevlogen, betrokken en innovatief. Kortom, de wereld is wendbaarder dan ooit.

 

Match tussen agility en organisatiecontext
De mate van agilty van een organisatie, hangt af van 2 dingen: Hebben medewerkers de competenties voor agility in huis? En net zo belangrijk, zo niet belangrijker: geeft een organisatie haar medewerkers, teams, business units de ruimte om agile te zijn? Het komt meer dan ook aan op een match tussen agility en de organisatiecontext. Hoe ziet deze match er in de praktijk uit?

 

Toekomstige kennis
In de Nederlandse kenniseconomie zal strategische personeelsplanning zich meer dan voorheen moeten concentreren op de vraag: welke kennis hebben we over 5 jaar nodig? Een ICT-bedrijf signaleert dat een bepaalde programmeertaal over 5 jaar de nieuwe standaard is. Dat betekent dat het bedrijf daar nu op moet investeren, anders ontstaat er binnen 5 jaar een groot probleem. Dat vraagt van ICT’ers dat ze snel moeten kunnen en willen leren. Maar de huidige programmeertaal is (nog) operationeel. Dus medewerkers moeten beide kunnen.

 

Investeren in ontwikkeling van iedereen
Leervermogen is vanzelfsprekend een van de competenties van agility. De andere 2 zijn motivatie (leergierigheid) en flexibiliteit. Deze 3 competenties zijn nu al in allerlei organisatiecontexten robuuste succesfactoren. Je zou dus kunnen zeggen: niets nieuws onder de zon. Maar die vlieger gaat niet helemaal op. Tot nu toe werden dit soort competenties vooral gevraagd van high potentials. Vanaf nu zullen deze competenties voor steeds meer werknemers gaan gelden. Met andere woorden, de eisen die aan werknemers gesteld worden, gaan omhoog. Voor organisaties is dit een omslag met consequenties. Investeren in ontwikkeling van iedereen is noodzaak geworden. Niet alleen programma’s voor hipo’s, maar voor iedereen!

 

Inzicht in ontwikkelpotentieel en leercontext
Nu we weten dat een veranderlijke toekomst is te tackelen met strategische personeelsplanning gefocust op agility, is de volgende stap een vlootschouw in te richten met een betrouwbare voorspelling over de wendbaarheid en het ontwikkelpotentieel van werknemers in de desbetreffende organisatie. Aan de ene kant zal deze vlootschouw de competentie leervermogen meer dan voorheen in kaart moeten brengen, aan de andere kant moet er meer aandacht uitgaan naar de leercontext. 20 tot 30% van het leersucces is daarvan afhankelijk:

  • Is de manager in staat te coachen?
  • Zijn er voldoende challenges?
  • Zijn er voldoende promotiemogelijkheden?
  • Mag de werknemer verschillende dingen uitproberen?
  • Zijn er online leerprogramma’s?

 

Strategische personeelsplanning = strategische ontwikkelplanning = robuuste agility
Uiteindelijk is het organisatieleerklimaat bepalend in het realiseren van de wendbaarheid die nodig is om succesvol te zijn. Een assessment als onderdeel van een vlootschouw zal daarom vooral zijn nut moeten bewijzen in het onderbouwd matchen van werknemers die de potentie in zich hebben binnen de betreffende organisatie de gewenste agile vaardigheden te ontwikkelen in plaats van te matchen met werknemers die deze vaardigheden al beheersen. Strategische personeelsplanning zal daarom steeds meer strategische ontwikkelplanning moeten worden om als organisatie robuust agile te kunnen opereren.

 

Meer weten?
Meer weten over de rol van assessments bij matching op competenties van de toekomst in het kader van strategische personeelsplanning?

 

Over Anthon van der Horst
Anthon van der Horst is senior-adviseur/psycholoog en regio-directeur bij GITP en publiceert regelmatig. Hij is onder andere mede-auteur van het Groot Psychologisch Modellenboek.


 

Geef uw reactie op "Focus strategische personeelsplanning op agility" geschreven door GITP