Talentprogramma inrichten? Zo hou je trainees bij de les

GITP |

In een talentprogramma voor trainees draait het vooral om balans. Balans tussen de competenties die de trainees nodig hebben en wat de organisatie vraagt, tussen instrueren en zelf uitzoeken, tussen actie en reflectie, tussen structuur en eigen invloed, tussen persoonlijke vaardigheden en inhoud. Het enige wat niet in balans is…? Trainees willen vooral heel veel feedback. Kortom, een traineeship inrichten en uitvoeren is topsport. Zo hou je trainees bij de les.

Door: Hidde Santman en  Annefloor Klep

 

Voor veel trainees is deelname aan een talentprogramma het eerste moment dat ze serieus als werknemer aan de slag gaan. Tijdens de studie gaat het vooral om de inhoud. Op de werkvloer komen ze er achter, perfectionistisch en leergierig als ze zijn, dat niet iedereen is zoals zij. Een belangrijk leermoment. Het resultaat is dat trainees zich van alles gaan afvragen over zichzelf:

 • Wie ben ik?
 • Wat zijn mijn talenten?
 • Wat zijn mijn overtuigingen en belemmeringen?

Vaardigheden die aansluiten bij organisatie en trainees
Verder hebben trainees nog geen succeservaringen waarop ze kunnen bouwen, en veel is nieuw. Het is nog zoeken, maar tegelijkertijd verwacht de organisatie wel dat ze meepraten over de inhoud terwijl ze daar nog geen verstand van hebben. Hoe ga je daar als trainee mee om? De 3 competenties die aansluiten bij zowel de verwachting van de organisatie als de basics waar trainees behoefte aan hebben, zijn in de tijdlijn van een talentprogramma:

 • Communicatievaardigheden
  Het eerste wat trainees ervaren op de werkvloer is dat ze op het gebied van communicatie niet met iedereen matchen. Hoe komt het dat ik niet in staat ben om mijn boodschap over te brengen? Tegelijkertijd verwacht de organisatie dat trainees waarde kunnen toevoegen, juist omdat ze nieuw zijn. Dat hoeft niet per se op de inhoud, dat kan ook op het proces. In het talentprogramma sluit je daarbij aan door te starten met een trainingsblok Communicatievaardigheden:
  > Ontdekken van de eigen communicatiestijl
  > Aansluiten bij de stijl van de ander
  > Communiceren op verschillende niveaus
 • Adviesvaardigheden
  Voor trainees is het de uitdaging zichtbaar te zijn zonder dat ze kunnen bouwen op de inhoud. Hoe brengen ze hun frisse blik over het voetlicht? Daar sluit het blok Adviesvaardigheden op aan:
  > Overtuigen
  > Draagvlak creëren
  > Het politieke krachtenveld in beeld brengen.
 • Persoonlijke effectiviteit
  De leerdoelen voor het blok Persoonlijke effectiviteit worden pas scherp als trainees werkervaring hebben opgedaan. Ervaren dat je steeds tegen dezelfde dingen aanloopt doet immers de behoefte aan een nieuwe strategie ontstaan.

Afwisseling van actie en reflectie
Vanuit de drijfveer toegevoegde waarde te willen leveren, zijn de meeste trainees erg leergierig en hebben de neiging om vooral te doen en te blijven gaan. De trainer en organisatie willen daarentegen juist af en toe tijd voor reflectie zodat trainees op een diepere laag flinke stappen kunnen maken. Aan beiden kom je tegemoet door:

 • Te beginnen met actie in combinatie met veel en continue feedback – Trainees willen vanuit hun leergierigheid continu weten hoe ze het beter kunnen doen.
 • Daarna een moment van reflectie omdat pas iets te reflecteren valt na de actie.
 • Een groepsgevoel creëren zodat trainees activiteiten samen kunnen doen, ervaringen kunnen delen en zich veilig voelen.
Saamhorigheid kweken
Organisaties halen vaak trainees binnen om processen te veranderen, maar dat betekent vaak ook dat trainees in hun pogingen daartoe regelmatig tegen een muur aanlopen. Een veilig platform waarbinnen ze hun ervaringen kunnen delen, is daarom noodzakelijk. Als je ex-trainees vraagt wat ze het meest nodig hadden tijdens hun traineeship, zullen de meesten antwoorden: ‘De groep’. De kunst is saamhorigheid te kweken tussen de trainees zonder dat dit leidt tot kliekvorming.

6 tips voor het vasthouden van de motivatie
Als het leren de trainees niet snel genoeg gaat, slaat de ontevredenheid toe. Over zichzelf én over de trainer. Door in leervormen en leermethoden aan te sluiten bij hun drijfveren, blijven de trainees gemotiveerd. 6 tips voor het vasthouden van de motivatie.

  1. Maak een ijzersterke koppeling tussen training en werk
   Trainees willen ervaren dat wat ze leren tijdens de trainingen zin heeft voor het leveren van toegevoegde waarde in het werk. De koppeling tussen training en werk moet daarom staan als een huis.
  2. Zet in trainingen vooral in op ervaren
   Denk aan acteurs, outdoor, boxen, games.
  3. Geeft de trainees invloed op het programma
   Trainees willen zich eigenaar voelen van het talentprogramma. Biedt keuzes binnen een vooraf opgesteld raamwerk, want wat ze precies willen leren weten ze nog niet.
  4. Laat ze competentie ervaren
   Trainees willen ervaren dat ze het kunnen. Dat betekent dat opdrachten niet te moeilijk maar ook zeker niet te makkelijk mogen zijn. Omdat trainees erg zelfkritisch zijn is het soms lastig ze te overtuigen dat ze het kunnen.
  5. Lever individueel maatwerk
   De trainer houdt de verschillende leerdoelen van de trainees in het oog, monitort van elke trainee zijn ontwikkeling en koppelt dat terug.
  6. Word vooral niet belerend
   Geef instructies die trainees helpen hun doel te bereiken. Ga je preken, dan haken ze volledig af.

Meer weten over het inrichten van een talentprogramma?

Over Hidde Santman en Annefloor Klep
Hidde Santman en  Annefloor Klep zijn beiden trainer/adviseur bij GITP adviesgroep Organisatieontwikkeling en Training.


 

Geef uw reactie op "Talentprogramma inrichten? Zo hou je trainees bij de les" geschreven door GITP