Schaarste gekwalificeerd personeel vergroot kans op geldverslindende selectiefouten bij MKB

GITP |

Het gaat weer goed met het MKB. De omzet stijgt sterk. Maar doet de winst dat ook? Schaarste van gekwalificeerd personeel zorgt voor toenemende personeelskosten. Nieuwe wetgeving dwingt bedrijven langs duurdere wegen mensen in te huren. Daarbovenop komt nog een kostenpost waar het MKB zich vaak niet van bewust is: meer selectiefouten.

Door: Anthon van der Horst

De kans dat er selectiefouten gemaakt worden, neemt met de huidige ‘arbeidsmarktsqueeze’ aanzienlijk toe. Er is meer vraag vanuit de markt, maar nieuw gekwalificeerd personeel wordt niet makkelijk meer gevonden. De vreugde is bij veel MKB-bedrijven daarom groot als zich een op papier geschikte nieuwe medewerker aandient. Niet alleen wordt er vaak meer salaris betaald, er wordt ook minder streng geselecteerd. Immers ‘nee’ zeggen tegen klanten vanwege een tekort aan personeel, is taboe. Dan maar liever in de praktijk kijken hoe iemand het doet. Het gevolg is geldverslindende mismatches.


Goede screening aan de poort
Ondernemers staan onvoldoende stil bij de vraag wat iemand echt moet kunnen om te slagen in het bedrijf. Snapt de sollicitant de onderlinge verhoudingen, heeft iemand de juiste werkinstelling, maakt hij of zij het opleidingsniveau echt waar? Juist in deze tijd van schaarste en economische groei is het belang van een goede screening aan de poort noodzakelijk.


Een kostenpost van bijna 1 ton
Reken maar uit. Een startende ICT-consultant met een salaris van 60k per jaar, die zelfstandig klanten bezoekt en uitgebreid ingewerkt moet worden, kost in zijn eerste jaar al gauw 90.000 euro out of pocket. De consultant vraagt zeker een maand inwerktijd van een senior consultant, maakt gebruik van wellicht een leaseauto en last but not least loopt rond bij gewaardeerde klanten. De secundaire kosten zijn out of pocket nog eens 30k en de goodwill waar gebruik van gemaakt wordt, is weliswaar sterk afhankelijk van de business, maar is ook te begroten op en bedrag van 30k. Totaal in het eerste jaar hebben we het dan over misschien wel 150.000 euro. Natuurlijk zal deze consultant ook wat terugverdienen. Maar, als de persoon niet bevalt, dan heeft de organisatie al gauw een kostenpost van bijna een ton.


Preken voor eigen parochie?
Ons advies: blijf kritisch selecteren. Neem een goed interview af, win referenties in, en maak gebruik van online assessment tests of een assessment met een assessmentadviseur. De wetenschap toont keer op keer aan dat het gebruik van psychologische tests tot reductie van selectiefouten leidt. Bovendien zijn de maximale selectiekosten een fractie van de faalkosten. Voor 1.500 euro, soms zelfs minder, wordt 70% of meer van de fouten uitgesloten. Natuurlijk kun je zeggen dat dit voor een adviseur van GITP preken voor eigen parochie is. Maar feit blijft dat het MKB te snel geneigd is blij te zijn met iemand die in het bedrijf wil komen werken, terwijl juist daar de negatieve gevolgen van een selectiefout veel sterker merkbaar zijn dan in een grote onderneming.

 

Over Anthon van der Horst
Anthon van der Horst is senior adviseur/psycholoog, coach en regiodirecteur bij GITP.


 

Geef uw reactie op "Schaarste gekwalificeerd personeel vergroot kans op geldverslindende selectiefouten bij MKB" geschreven door GITP