Ontwikkeladvies

Ontwikkeladvies wordt succesvol ingezet bij loopbaanbegeleiding

Door: Marco Hendrikse | Geef een reactie

Per 1 januari 2019 is het Ontwikkeladvies 45+ voor alle werkenden van 45 jaar en ouder opengesteld. Voor die datum hadden alleen specifieke beroepsgroepen recht op deze subsidie. Loopbaanadviseurs kunnen een subsidiebedrag van €600 aanvragen voor het geven van een ontwikkeladvies aan werkende vijfenveertigplussers. Hieronder volgt een korte toelichting op het Ontwikkeladvies en een beschrijving van hoe ze loopbaanbegeleiding bij de gemeente Den Haag, afdeling handhaving, hebben opgepakt.

Lees meer Lees meer

Vormgeven aan strategisch partnerschap: zet psychologie op de agenda

Door: GITP | Geef een reactie

Hoe zorg je ervoor dat een bijeenkomst tussen bestuur en raad van toezicht meer is dan het overdragen van informatie en het stellen van enkele kritische vragen? Professor Rienk Goodijk benadrukt het belang van strategisch partnerschap in deze relatie. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het strategisch-inhoudelijk debat tussen bestuur en toezicht centraal. Goodijk stelt dat door ruimte te maken voor meer strategisch-inhoudelijk debat, bestuur en toezicht – in ieder geval even – [kunnen] loskomen van de dagelijkse praktijk (het ‘gedoe’) en zo elkaars creativiteit benutten.
Lees meer Lees meer

Inclusief versus exclusief talentmanagement

Inclusief versus exclusief talentmanagement

Door: Marco Hendrikse | 2 reacties

Wat is talent precies? En is het te ontwikkelen? Wetenschappers, managers en HR-professionals zijn het hierover niet met elkaar eens. Ze hebben het in dit kader over inclusief en exclusief talentmanagement. Wat is dat en waarom is het belangrijk om er aandacht aan te besteden?

Lees meer Lees meer

360 graden feedback

Wat is het voordeel van 360 graden feedback?

Door: GITP | 3 reacties

360 graden feedback is een vorm van feedback waarin medewerkers van meerdere mensen tegelijkertijd feedback krijgen op hun functioneren. De 360 graden feedbackmethode onderscheid zich van ‘gewone’ feedback doordat de feedback vanuit meerdere perspectieven wordt gegeven en geeft zo een objectiever en genuanceerder beeld van de beoordeelde. De 360 graden feedbackmethode richt zich op beoordeling, maar daarnaast ook op de ontwikkeling van de (sterke punten van de) feedbackontvanger.

Lees meer Lees meer

Volgende stap loopbaan

Wat houdt loopbaanbegeleiding in?

Door: Marco Hendrikse | 4 reacties

Keuzestress. We kennen het allemaal. Wie pindakaas moet kopen en vervolgens in de supermarkt voor een rijkelijk gevuld schap met pindakaaspotten staat, ervaart het al. En bij het kopen van een nieuwe wasmachine worden reviewsites doorgeploegd, de buurman geraadpleegd en verkopers honderduit gevraagd. Dat valt nog in het niet met keuzes rondom werk en carrière. Collega’s zie je immers vaker dan je partner. Voor sommigen is het een ware levensvervulling. Het geeft voldoening en zelfvertrouwen. Of juist niet. Twijfels. Keuzes. Iedereen die werkt of gaat werken ervaart dat. Gelukkig kun je daar begeleiding bij krijgen. Loopbaanbegeleiding. Maar wat is dat nu precies en waarvoor kun je het inzetten?

Lees meer Lees meer