Werken aan de competentie resultaatgerichtheid

Door: GITP | 1 reactie

GITP en PiCompany hebben de afgelopen jaren tienduizenden assessments afgenomen. Op basis van de uitkomsten van deze tienduizenden assessments kan een top 10 samengesteld worden van competenties die het meest geadviseerd worden om te ontwikkelen. In dit artikel aandacht voor de meest geadviseerde te ontwikkelen competentie: resultaatgerichtheid.

Lees meer Lees meer

Cijfer van de maand

Cijfer van de maand: 35 procent van de medewerkers overschat zichzelf in ernstige mate

Door: Marco Hendrikse | Geef een reactie

Mijn zoon vindt zichzelf de beste gamer van Nederland. En als hij iets vaker zou mogen gamen, kan hij dat ook laten zien, zo zegt hij. Dan zou hij nummer 1 in Nederland staan. Tja, alleen die lastige ouders hè. Ze leggen restricties op aan ‘de schermtijd’ per dag. Zou mijn zoon werkelijk zo’n goede gamer zijn? Of is het pure zelfoverschatting? Lees meer Lees meer

Competentie

Top 10 meest geadviseerde te ontwikkelen competenties

Door: GITP | 3 reacties

Competenties vormen het uitgangspunt voor alle hrm-systemen en spelen een sleutelrol bij de in-, door- en uitstroom van medewerkers in organisaties. Het sturen en ontwikkelen met competenties helpt resultaatgerichter te werken en een duidelijke bijdrage te leveren aan het behalen van de doelen van de organisatie.

In deze bijdrage een uitleg over wat onder competenties wordt verstaan en welke competenties het meest geadviseerd worden om te ontwikkelen. Lees meer Lees meer

Inspirerende feedback

Vijf inspirerende voorbeelden van hoe je feedback geven ook kunt organiseren

Door: Marco Hendrikse | Geef een reactie

Steeds meer organisaties realiseren zich dat een traditionele beoordelingssystematiek, met jaarlijks één functioneringsgesprek en één beoordelingsgesprek, niet meer van deze tijd is. Een voortdurende of regelmatige terugkoppeling op gedrag en prestaties van medewerkers en managers is gewenst. Het is echter een zoektocht, bepalen wat de juiste manier is om iedereen op juiste wijze gepaste feedback te geven. Er zijn organisaties die dit oplossen met een feedback-app. Anderen organiseren dialoogsessies of goede gesprekken. Niet zelden gaat het anders organiseren van feedback (gedwongen) ook gepaard met een cultuuromslag.

Hoe je het geven van feedback ook anders kunt organiseren laten onderstaande vijf organisaties zien:

Lees meer Lees meer

Wat is feedback

Wat is feedback en welke rol speelt feedback bij verbetering functioneren?

Door: GITP | 10 reacties

Wat is feedback, en vooral ook, wat is het niet? En waarom speelt feedback zo’n belangrijke rol bij het verbeteren van samenwerking en het functioneren van medewerkers? Om dit goed te begrijpen is ook kennis over het gedrag van mensen en hoe je dit gedrag interpreteert noodzakelijk.

Lang niet alle feedback is even effectief. Met de kennis uit dit artikel weet je welke feedback er wel voor zorgt dat anderen beter functioneren en samenwerken. 

Lees meer Lees meer