Effectief en gericht doelen bereiken met talent analytics

Door: GITP | Geef een reactie

Marktontwikkelingen gaan sneller dan ooit en hebben een veel sterkere impact op organisaties. Om effectief op veranderingen in te kunnen spelen, zijn zij genoodzaakt zich af te vragen op welk vlak ze zich echt kunnen onderscheiden. Talent analytics stelt organisaties in staat om gericht aan de slag te gaan met de versterking van hun onderscheidend vermogen op de meest bepalende factor: de talenten van hun medewerkers.

Auteur: Lolle Schakel (PiCompany)

Lees meer Lees meer

Stimuleren van zelfsturing: 10 tips voor de leidinggevende

Door: GITP | 2 reacties

Een werkomgeving inrichten die zelfsturing bevordert, luistert best nauw. Hoe en in hoeverre kun je als leidinggevende zelfsturing bij medewerkers stimuleren en ontwikkelen? En, is elke medewerker én leidinggevende wel tot zelfsturing in staat? 10 tips om zelfsturing bij medewerkers te stimuleren.

Door: Marcel Wanrooy

Lees meer Lees meer

Starten met zelfsturing: de 11 aandachtspunten voor HR

Door: GITP | 4 reacties

Zelfsturing is een belangrijke voorwaarde voor elke organisatie die flexibel en agile wil opereren. Hoe kan HR de ontwikkeling van zelfsturing bij medewerkers en teams stimuleren en bijdragen aan een cultuur waarin zelfsturing goed gedijt? De 11 aandachtspunten voor HR.

Door: Marcel Wanrooy

Lees meer Lees meer

Talentmanagement

Het uitgangspunt voor de slimste ontwikkelstrategie

Door: GITP | 2 reacties

Hoeveel ga je als organisatie investeren in ontwikkeling? Omdat budgetten nog beperkt zijn, zoek je naar een effectieve oplossing. Je wilt snel en kostenefficiënt kunnen beschikken over de competenties die nodig zijn voor het uitvoeren van de organisatiestrategie. Dat is mogelijk. Maar dan moet je wel kiezen voor de juiste ontwikkelstrategie.

Lees meer Lees meer

Talentmanagement

De noodzaak van talentmanagement in 5 urgente argumenten

Door: GITP | 4 reacties

Waarom organisaties zonder talentmanagement de boot missen
Organisaties die werknemers zien als kostenpost, kwamen daar tot voor kort misschien mee weg. In de huidige aantrekkende economie missen ze vrijwel zeker de boot. Organisaties die nu de urgentie van talentmanagement niet inzien, leggen hun continuïteit in de waagschaal. De noodzaak van talentmanagement in 5 urgente argumenten.

Lees meer Lees meer