Waarde selectieasssessment

De voorspellende waarde van het selectieassessment

Door: GITP | Geef een reactie

Een tijdje geleden stond ik op een borrel. De vraag ‘wat doe jij eigenlijk?’ werd al snel aan mij gesteld. Ik vertelde dat ik als organisatiepsycholoog assessments uitvoer. Mijn werk nodigt anderen uit om ervaringen en anekdotes te delen. Daar zit altijd wel iemand met een kritische blik tussen: ‘wordt er nou écht wat gemeten’, ‘voegt zo’n assessment iets toe’ of ‘ik geloof niet in assessments’. Dat laatste kwam op deze borrel voorbij. Ikzelf ervaar een assessment als dé start van iemands ontwikkeltraject of hét antwoord op een matchingsvraagstuk. Maar sceptici blijf ik om me heen horen. Is dat terecht? In dit artikel onderzoek ik voor u: is het wetenschappelijk bewezen dat een selectieassessment werksucces voorspelt?

Lees meer Lees meer

Cijfer van de maand

Cijfer van de maand: 40 procent Nederlandse organisaties zet online feedbacktool in

Door: Marco Hendrikse | Geef een reactie

Gisteravond leverde ik om 22.15 uur een artikel aan. Het was een zogenaamd ‘spoedje’. Door iemand anders was eerder een artikel geschreven op basis van een interview met de directeur. Echter, dat was door de – terecht kritische – directie niet goed genoeg bevonden. Of ik het artikel kon herschrijven, de kritiek op het oorspronkelijke artikel in acht nemend? En zo zat ik dus gisteravond te zwoegen op een nieuwe versie van het artikel. Nu, 20 uur later vraag ik me af wat de directie van het herschreven artikel vond. Heb ik de juiste toon weten aan te slaan? Is de centrale boodschap helder? Of heb ik juist de plank volledig misgeslagen? Feedback zou prettig zijn. Zou een tool, een online feedbacktool, het geven van feedback sneller of makkelijker maken?

Lees meer Lees meer

Loopbaan APK

Loopbaan APK in Nederland nog niet ingeburgerd

Door: Marco Hendrikse | 1 reactie

De Sociaal Economische Raad (SER) en voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, pleitten eerder al voor een vorm van ‘algemene periodieke keuring’ van werknemers. Voor werknemers is het immers verstandig om regelmatig te reflecteren op de huidige en toekomstige arbeidsmarktpositie. Verschillende organisaties hebben instrumenten ontwikkeld om deze loopbaankeuring te ondersteunen. Deze instrumenten fungeren als Loopbaan APK.

Lees meer Lees meer

PErspectief verantwoordelijk leiderschap

Verantwoordelijk leiderschap is niet simpel of vanzelfsprekend

Door: GITP | Geef een reactie

Voortdurend worden we geconfronteerd met problematisch leiderschapsgedrag. Graag zien we daar eenvoudige en gemakkelijke oplossingen voor. Meer dienend leiderschap, meer diversiteit aan de top, meer agility, meer kwetsbaarheid, meer zelfreflectie, etc. Echter, goed leiderschap is verre van eenvoudig en nooit vanzelfsprekend. Verantwoordelijk leiderschap erkent de complexiteit en de inspanning die geleverd moet worden. Verantwoordelijk leiderschap onderscheidt vier perspectieven: leidinggeven aan zichzelf, het team, de organisatie en de stakeholders. Ieder van deze vier perspectieven draagt bij aan verantwoordelijk leiderschap.
Lees meer Lees meer

voortgangsgesprek

Vijf tips voor het voeren van een effectief voortgangsgesprek

Door: GITP | Geef een reactie

Binnen veel organisaties vinden binnenkort weer voortgangsgesprekken plaats. Het voortgangsgesprek, ook wel functioneringsgesprek genoemd, vindt in ieder geval een keer per jaar plaats. Een voortgangsgesprek kan als doel hebben om het functioneren van de medewerker te bespreken. Vaak ook wordt het gesprek gebruikt om de wensen en ambities van medewerkers in kaart te brengen.

Lees meer Lees meer