Stimuleren van zelfsturing: 10 tips voor de leidinggevende

Door: GITP | 2 reacties

Een werkomgeving inrichten die zelfsturing bevordert, luistert best nauw. Hoe en in hoeverre kun je als leidinggevende zelfsturing bij medewerkers stimuleren en ontwikkelen? En, is elke medewerker én leidinggevende wel tot zelfsturing in staat? 10 tips om zelfsturing bij medewerkers te stimuleren.

Door: Marcel Wanrooy

Lees meer Lees meer

Starten met zelfsturing: de 11 aandachtspunten voor HR

Door: GITP | 5 reacties

Zelfsturing is een belangrijke voorwaarde voor elke organisatie die flexibel en agile wil opereren. Hoe kan HR de ontwikkeling van zelfsturing bij medewerkers en teams stimuleren en bijdragen aan een cultuur waarin zelfsturing goed gedijt? De 11 aandachtspunten voor HR voor starten met zelfsturing.

Door: Marcel Wanrooy

Lees meer Lees meer

Talentmanagement

Het uitgangspunt voor de slimste ontwikkelstrategie

Door: GITP | 4 reacties

Hoeveel ga je als organisatie investeren in ontwikkeling? Omdat budgetten nog beperkt zijn, zoek je naar een effectieve oplossing. Je wilt snel en kostenefficiënt kunnen beschikken over de competenties die nodig zijn voor het uitvoeren van de organisatiestrategie. Dat is mogelijk. Maar dan moet je wel kiezen voor de juiste ontwikkelstrategie.

Lees meer Lees meer

Talentmanagement

De noodzaak van talentmanagement in 5 urgente argumenten

Door: GITP | 4 reacties

Waarom organisaties zonder talentmanagement de boot missen
Organisaties die werknemers zien als kostenpost, kwamen daar tot voor kort misschien mee weg. In de huidige aantrekkende economie missen ze vrijwel zeker de boot. Organisaties die nu de urgentie van talentmanagement niet inzien, leggen hun continuïteit in de waagschaal. De noodzaak van talentmanagement in 5 urgente argumenten.

Lees meer Lees meer

Talentmanagement

Wendbaarheid: de norm bij talentmanagement

Door: GITP | 4 reacties

‘If the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near.’ Jack Welch, oud-CEO van General Electric. In zijn twintigjarig bewind als topman transformeerde hij het bedrijf van een bureaucratische kolos in een dynamische, flexibele organisatie. Maar wat vraagt een dynamische, flexibele organisatie van haar medewerkers? Over wendbaarheid: de norm bij talentmanagement.

Lees meer Lees meer