Loopbaan APK

Loopbaan APK in Nederland nog niet ingeburgerd

Door: Marco Hendrikse | 1 reactie

De Sociaal Economische Raad (SER) en voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, pleitten eerder al voor een vorm van ‘algemene periodieke keuring’ van werknemers. Voor werknemers is het immers verstandig om regelmatig te reflecteren op de huidige en toekomstige arbeidsmarktpositie. Verschillende organisaties hebben instrumenten ontwikkeld om deze loopbaankeuring te ondersteunen. Deze instrumenten fungeren als Loopbaan APK.

Lees meer Lees meer

PErspectief verantwoordelijk leiderschap

Verantwoordelijk leiderschap is niet simpel of vanzelfsprekend

Door: GITP | Geef een reactie

Voortdurend worden we geconfronteerd met problematisch leiderschapsgedrag. Graag zien we daar eenvoudige en gemakkelijke oplossingen voor. Meer dienend leiderschap, meer diversiteit aan de top, meer agility, meer kwetsbaarheid, meer zelfreflectie, etc. Echter, goed leiderschap is verre van eenvoudig en nooit vanzelfsprekend. Verantwoordelijk leiderschap erkent de complexiteit en de inspanning die geleverd moet worden. Verantwoordelijk leiderschap onderscheidt vier perspectieven: leidinggeven aan zichzelf, het team, de organisatie en de stakeholders. Ieder van deze vier perspectieven draagt bij aan verantwoordelijk leiderschap.
Lees meer Lees meer

voortgangsgesprek

Vijf tips voor het voeren van een effectief voortgangsgesprek

Door: GITP | Geef een reactie

Binnen veel organisaties vinden binnenkort weer voortgangsgesprekken plaats. Het voortgangsgesprek, ook wel functioneringsgesprek genoemd, vindt in ieder geval een keer per jaar plaats. Een voortgangsgesprek kan als doel hebben om het functioneren van de medewerker te bespreken. Vaak ook wordt het gesprek gebruikt om de wensen en ambities van medewerkers in kaart te brengen.

Lees meer Lees meer

Werken aan de competentie klantgerichtheid

Door: GITP | Geef een reactie

GITP en PiCompany hebben de afgelopen jaren tienduizenden assessments afgenomen. Op basis van de uitkomsten van deze tienduizenden assessments kan een top 10 samengesteld worden van competenties die het meest geadviseerd worden om te ontwikkelen. In dit artikel aandacht voor de competentie die na resultaatgerichtheid en samenwerken het meest geadviseerd wordt om te ontwikkelen: Klantgerichtheid.

Lees meer Lees meer

Wat voor talent manager bent u?

Door: GITP | Geef een reactie

Als talent manager zult u zich waarschijnlijk wel eens het volgende hebben afgevraagd: wat is talent eigenlijk? Is het een gave waardoor je iets sneller of gemakkelijker onder de knie krijgt dan anderen? Of is het iets dat je al beter kunt dan anderen? Of iets dat je moet en kunt ontwikkelen? Moet u de sterke punten van mensen in kaart brengen zodat de beste medewerker op de juiste plaats terecht kan komen? Of gaat het er juist om te ontdekken wat medewerkers tekort komen om voldoende te presteren?
Lees meer Lees meer