Waarde motivatiebrief in sollicitatieprocedure nihil

Door: Marco Hendrikse | Geef een reactie

Wist je dat ‘de uitvinding’ van het cv wordt toegeschreven aan Leonardo da Vinci? In 1482 solliciteerde Da Vinci bij Ludovico Sforza als militair ingenieur. In zijn sollicitatiebrief nam hij een lijst van tien punten op over zijn vaardigheden, zoals het ontwerpen van bruggen, kanonnen en katapulten. Overigens benoemde hij in een van de laatste punten ook nog zijn artistieke kwaliteiten.

Da Vinci werd aangenomen…..

Lees meer Lees meer

Online assessment is een betere voorspeller van succes

‘Assessment is een betere voorspeller van succes’

Door: GITP | 1 reactie

Online testen aan de voorkant van het selectieproces heeft grote voordelen (onder voorwaarden)

Met de opkomst van gestandaardiseerde online assessments heeft het traditionele instrument assessments er een nieuwe functie bij gekregen: poortwachter in het recruitmentproces. Door het inzetten van online assessments is het selectieproces objectiever en efficiënter. Maar er wordt ook gewaarschuwd voor schijnveiligheid. De kandidaat die goed is in testen, is immers niet per se de beste kandidaat. Persoonlijk contact blijft geboden.

Lees meer Lees meer

Met development as a service carrièreladder bestijgen

Wordt Development as a Service de trend van 2019?

Door: Marco Hendrikse | Geef een reactie

Het einde van het jaar is traditioneel een tijd waarin HR-trends voor 2019 op een rij worden gezet. Vrijwel iedere HR-gerelateerde website waagt zich aan voorspellingen of een vooruitblik. Sommige voorspellingen zijn gebaseerd op feiten, anderen zijn wishfull thinking. Het levert in ieder geval altijd weer interessant leesvoer op. Een voorspelling van Tom Haak (eind november 2018) van het HR Trend Institute is mij in het bijzonder bijgebleven: Development as a Service.

Lees meer Lees meer

#welovemillennials

Door: GITP | 2 reacties

Een open brief aan de millennial van een manager uit de pragmatische generatie.

We buitelen over elkaar heen om millennials te binden en te boeien. Zij hebben onze toekomst immers in handen (In 2020 is 50% van de Nederlandse workforce millennial). En dat binden en boeien valt nog niet mee. De millennial heeft namelijk een stevig eisenpakket. De werkgever moet een purpose hebben, de balans werk-privé moet op orde zijn, en de loopbaan zal zich gestaag moeten ontwikkelen. Want dat wordt verwacht. #myperfectlife. Veel ‘moeten’ van de millennial. En dat eist ook zijn tol: er is geen enkele generatie die zo lijdt onder burnout als de generatie millennials.

Lees meer Lees meer

Stakeholders betrekken bij de zelfevaluatie van de RvT of RvC?

Door: GITP | Geef een reactie

Zijn codes en regelgeving behulpzaam bij de ontwikkeling van goed toezicht?  Algemeen is het besef doorgedrongen dat méér regels en voorschriften (en ‘vinken’) niet per sé leiden tot beter toezicht. Toch dragen codes wel degelijk bij aan de professionaliteit van toezichthoudende organen. Vooral omdat zij steeds meer gericht zijn op de ‘zachte aspecten’ zoals gedrag, cultuur en team samenwerking. Zo zijn intussen veel toezichthouders, mede onder druk van de codebepalingen overgegaan tot het houden van een jaarlijkse zelfevaluatie. Ook stimuleren de codes de raad om verbindingen met stakeholders aan te gaan, anders dan het klassieke jaarlijkse gesprek met de OR of cliëntenraad. Een actuele vraag is: hoe het brede veld van stakeholders te betrekken bij de zelfevaluatie?

Door: Marcel Wanrooy

Lees meer Lees meer