Marcel Wanrooy is senior adviseur bij GITP

Stakeholders betrekken bij de zelfevaluatie van de RvT of RvC?

Door: GITP | Geef een reactie

Zijn codes en regelgeving behulpzaam bij de ontwikkeling van goed toezicht?  Algemeen is het besef doorgedrongen dat méér regels en voorschriften (en ‘vinken’) niet per sé leiden tot beter toezicht. Toch dragen codes wel degelijk bij aan de professionaliteit van toezichthoudende organen. Vooral omdat zij steeds meer gericht zijn op de ‘zachte aspecten’ zoals gedrag, cultuur en team samenwerking. Zo zijn intussen veel toezichthouders, mede onder druk van de codebepalingen overgegaan tot het houden van een jaarlijkse zelfevaluatie. Ook stimuleren de codes de raad om verbindingen met stakeholders aan te gaan, anders dan het klassieke jaarlijkse gesprek met de OR of cliëntenraad. Een actuele vraag is: hoe het brede veld van stakeholders te betrekken bij de zelfevaluatie?

Door: Marcel Wanrooy

Lees meer Lees meer

Schaarste gekwalificeerd personeel vergroot kans op geldverslindende selectiefouten bij MKB

Door: GITP | Geef een reactie

Het gaat weer goed met het MKB. De omzet stijgt sterk. Maar doet de winst dat ook? Schaarste van gekwalificeerd personeel zorgt voor toenemende personeelskosten. Nieuwe wetgeving dwingt bedrijven langs duurdere wegen mensen in te huren. Daarbovenop komt nog een kostenpost waar het MKB zich vaak niet van bewust is: meer selectiefouten.

Door: Anthon van der Horst

Lees meer Lees meer

Lees meer

Creatieve relatie tussen toezichtshouders en OR leidt tot meerwaarde driehoek

Door: GITP | Geef een reactie

Door: Rienk Goodijk

Juist de RvC en de RvT zouden hun voordeel kunnen doen met de input van bijvoorbeeld de OR. Van toezichthouders wordt tegenwoordig immers verwacht dat ze, naast de informatie van de bestuurder, zelf signalen uit de organisatie opvangen en actief op zoek gaan naar additionele informatie. Daarbij past overigens wel de wijsheid om niet in een verkeerde rol terecht te komen. Actief – en passend bij de eigen rol – participeren in de driehoek kan de Rvc/RvT dichter bij de besturing van de organisatie brengen. En dat is precies wat er wordt aanbevolen in de rapporten over de lessons learned naar aanleiding van de eerdere debacles in het semipublieke domein.

Lees meer

Governance: van afvinkcultuur naar strategisch partnerschap

Door: GITP | 1 reactie

De ontwikkeling van de governance is de afgelopen jaren als reactie op de debacles in het publieke domein, nogal technisch en procedureel van aard geweest. Nu wordt het tijd om nieuwe concepten van governance uit te werken en in de praktijk te brengen. Van afvinkgedrag naar strategisch partnerschap.

Door: Rienk Goodijk

 

Er is al veel geschreven over falende bestuurders en toezichthouders in het semipublieke domein. Inmiddels kennen we de oorzaken en ‘patronen’ die tot de debacles hebben geleid. Naast de systeemfouten en de valse start in de jaren negentig waren het vooral de tekortkomingen in cultuur en gedrag, waarvoor in de recente governancecodes dan ook terecht veel aandacht wordt gevraagd.

Lees meer Lees meer

Hidde Santman

Talentprogramma inrichten? Zo hou je trainees bij de les

Door: GITP | Geef een reactie

In een talentprogramma voor trainees draait het vooral om balans. Balans tussen de competenties die de trainees nodig hebben en wat de organisatie vraagt, tussen instrueren en zelf uitzoeken, tussen actie en reflectie, tussen structuur en eigen invloed, tussen persoonlijke vaardigheden en inhoud. Het enige wat niet in balans is…? Trainees willen vooral heel veel feedback. Kortom, een traineeship inrichten en uitvoeren is topsport. Zo hou je trainees bij de les.

Door: Hidde Santman en  Annefloor Klep
Lees meer Lees meer