Vier tips voor het formuleren van een relevante businessvraag

Door: Marco Hendrikse | Geef een reactie

De businessimpact van HR analytics

Organisaties die beginnen met HR analytics maken regelmatig de fout om alle aandacht uit te laten gaan naar tools en het optuigen van een analytics-team. Dat team gaat dan hard aan de slag om data te verzamelen, te verrijken en te analyseren. En vervolgens…. gebeurt er niets. Beleid verandert niet. Het management staat niet juichend bij het team op de stoep om te vragen om nog meer analyses.

Wat gaat er mis? Vaak is dat een gebrek aan businessimpact.

Lees meer Lees meer

Vier redenen waarom feedback geven aan bestuurders zo moeilijk is

Door: GITP | Geef een reactie

In november 2018 is de nieuwe Governance Code voor de sector cultuur gepresenteerd. De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Dit soort codes maakt het voor de toezichthouder en bestuurder gemakkelijker om feedback te geven. Maar krijgt de bestuurder wel genoeg feedback? Het blijkt immers niet zo makkelijk om bestuurders passende feedback te geven.
Lees meer Lees meer

HR analytics

HR analytics: begin kinderlijk eenvoudig

Door: Marco Hendrikse | Geef een reactie

De hoeveelheid data groeit exponentieel. Ook op HR-gebied. Iedere dag weer worden duizelingwekkende hoeveelheden data geproduceerd. En daar wilt u, móet u, kaas van maken. Want data zijn het nieuwe goud. Als u de juiste vragen stelt en de antwoorden uit die data weet te halen, dan levert dat een enorme toegevoegde waarde op voor de organisatie. U zult ergens moeten beginnen met HR analytics. Sommigen zeggen zelfs ‘begin gewoon’, zonder poespas.

Maar dan is een beetje achtergrond over wat onder HR analytics wordt verstaan en hoe de analytics-functie binnen organisaties zich ontwikkelt wel handig. Dat wordt in dit artikel beschreven. Daarbij wordt aangesloten bij het door Bersin by Deloitte ontwikkelde talent analytics maturity model.

Lees meer Lees meer

people analytics

‘People analytics: stel de juiste vraag en presenteer resultaten overtuigend’

Door: Marco Hendrikse | Geef een reactie

HR-professionals staan nog wat ambivalent tegenover People analytics (ook wel HR-analytics of workforce analytics genoemd). Wat moeten ze ermee? Wat kunnen ze ermee? Hoe start je met een analytics-traject? Bovendien, de waan van de dag regeert. ‘De Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) is net door de Tweede Kamer aangenomen. Wat heeft dat voor gevolgen voor ontslagprocedures, de transitievergoeding en de ketenregeling? Dat moet eerst maar eens goed uitgezocht worden. Die analytics, daar kijken we later nog wel eens naar’, zo reageren veel HR-professionals als hen gevraagd wordt wat ze aan analytics doen. In onderzoeken naar de prioriteiten van HR-professionals staan analytics dan ook steevast onderaan het prioriteitenlijstje.

Lees meer Lees meer

Over de dark side van mensen

Een dark side: wie heeft ‘m niet?

Door: Marco Hendrikse | Geef een reactie

Iedereen heeft een dark side. Vaak is deze slechts alleen sluimerend aanwezig. Maar onder druk of bij stress komen negatieve persoonlijkheidstrekken regelmatig bovendrijven. En als dat bij CEO’s of managers gebeurt kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor de organisatie waaraan zij leiding geven. Zijn wij allemaal kleine dictatortjes? En wat kunnen wij doen om tegenwicht te bieden aan onze dark side?

Lees meer Lees meer