Verantwoordelijk leiderschap is bewust leiderschap

Door: GITP | Geef een reactie

In onze huidige maatschappij zijn meerdere dynamieken te herkennen die een sterk ontwrichtend effect kunnen hebben. Politieke polarisatie, scherper wordende maatschappelijke tegenstellingen, mede geholpen door de kracht van de Twitter-cultuur, ongebreidelde zelfverrijking en het uitputten van de aarde met directe en onomkeerbare gevolgen voor het milieu.

Lees meer Lees meer

Werken aan de competentie samenwerken

Door: GITP | Geef een reactie

GITP en PiCompany hebben de afgelopen jaren tienduizenden assessments afgenomen. Op basis van de uitkomsten van deze tienduizenden assessments kan een top 10 samengesteld worden van competenties die het meest geadviseerd worden om te ontwikkelen. In dit artikel aandacht voor de competentie die na resultaatgerichtheid het meest geadviseerd wordt om te ontwikkelen: Samenwerken.
Lees meer Lees meer

Cijfer van de maand

Cijfer van de maand: Ambitie scoort laatste plaats

Door: Marco Hendrikse | Geef een reactie

‘Het begint met ambitie.’ Ooit de slogan van een grote bank en ook nu hoor je het nog zeer regelmatig. Maar weerspiegelt het de werkelijkheid? Zijn we in Nederland wel zo ambitieus?

GITP en PiCompany hebben de afgelopen jaren tienduizenden assessments afgenomen. Op basis van de uitkomsten van deze tienduizenden assessments kan een ranking samengesteld worden van competenties die het meest en minst gevraagd worden om te testen.

Lees meer Lees meer

Verantwoordelijk leiderschap

De vier perspectieven van Verantwoordelijk Leiderschap

Door: GITP | 1 reactie

De politieke aardverschuiving die Thierry Baudet met het Forum van Democratie in de afgelopen periode heeft gerealiseerd, roept hele wisselende reacties op. Bij tegenstanders apocalyptische zorg, bij voorstanders euforische vreugde. Beide kampen vergeten dat het leiderschap in Nederland veel kenmerken vertoont van wat ik hier Verantwoordelijk Leiderschap zou willen noemen. De verantwoordelijk leider neemt en geeft verantwoordelijkheid en combineert dat met verantwoording vragen en afleggen.

De mensen die bang zijn kunnen daarom gerust ademhalen. De daden en voorstellen van FvD worden op vele fronten actief getoetst. Heel wat mensen zullen mee moeten gaan in een nieuwe richting, voordat er iets echt verandert. Ondertussen vinden vele aanpassingen plaats, de kans dat er dan hele onverantwoorde zaken gebeuren is klein. Lees meer Lees meer

Hoe houdt je medewerkers betrokken in de ‘digital age’?

Hoe houdt u medewerkers betrokken in de ‘digital age’?

Door: Cindy van Hunen | Geef een reactie

Motivatie en betrokkenheid van medewerkers vormen één van de grootste uitdagingen voor HR teams. In Nederland geeft slechts 12% van de medewerkers aan zich ‘betrokken’ te voelen bij haar organisatie. Dat er hier ruimte voor verbetering is, weten we allemaal. Maar hoe pak je dat aan in een wereld waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen en medewerkers uiteenlopende verwachtingen hebben? Lees meer Lees meer