Schaarste gekwalificeerd personeel vergroot kans op geldverslindende selectiefouten bij MKB

Door: GITP | Geef een reactie

Het gaat weer goed met het MKB. De omzet stijgt sterk. Maar doet de winst dat ook? Schaarste van gekwalificeerd personeel zorgt voor toenemende personeelskosten. Nieuwe wetgeving dwingt bedrijven langs duurdere wegen mensen in te huren. Daarbovenop komt nog een kostenpost waar het MKB zich vaak niet van bewust is: meer selectiefouten.

Door: Anthon van der Horst

Lees meer Lees meer

Creatieve relatie tussen toezichtshouders en OR leidt tot meerwaarde driehoek

Door: GITP | Geef een reactie

Al sinds de inwerkingtreding van de structuurregeling begin jaren ‘70, is er debat over de betekenis van ‘de driehoek’: de verhoudingen tussen bestuur, intern toezicht en medezeggenschap. Wordt het zo langzamerhand niet eens tijd voor een betere benutting van de driehoek? Dat is in het belang van de werknemers, maar ook – en niet in de laatste plaats – in het belang van de toezichthouders.

Door: Rienk Goodijk

Juist de RvC en de RvT zouden hun voordeel kunnen doen met de input van bijvoorbeeld de OR. Van toezichthouders wordt tegenwoordig immers verwacht dat ze, naast de informatie van de bestuurder, zelf signalen uit de organisatie opvangen en actief op zoek gaan naar additionele informatie. Daarbij past overigens wel de wijsheid om niet in een verkeerde rol terecht te komen. Actief – en passend bij de eigen rol – participeren in de driehoek kan de Rvc/RvT dichter bij de besturing van de organisatie brengen. En dat is precies wat er wordt aanbevolen in de rapporten over de lessons learned naar aanleiding van de eerdere debacles in het semipublieke domein.

Lees meer Lees meer

Governance: van afvinkcultuur naar strategisch partnerschap

Door: GITP | 1 reactie

De ontwikkeling van de governance is de afgelopen jaren als reactie op de debacles in het publieke domein, nogal technisch en procedureel van aard geweest. Nu wordt het tijd om nieuwe concepten van governance uit te werken en in de praktijk te brengen. Van afvinkgedrag naar strategisch partnerschap.

Door: Rienk Goodijk

 

Er is al veel geschreven over falende bestuurders en toezichthouders in het semipublieke domein. Inmiddels kennen we de oorzaken en ‘patronen’ die tot de debacles hebben geleid. Naast de systeemfouten en de valse start in de jaren negentig waren het vooral de tekortkomingen in cultuur en gedrag, waarvoor in de recente governancecodes dan ook terecht veel aandacht wordt gevraagd.

Lees meer Lees meer

Hidde Santman

Talentprogramma inrichten? Zo hou je trainees bij de les

Door: GITP | Geef een reactie

In een talentprogramma voor trainees draait het vooral om balans. Balans tussen de competenties die de trainees nodig hebben en wat de organisatie vraagt, tussen instrueren en zelf uitzoeken, tussen actie en reflectie, tussen structuur en eigen invloed, tussen persoonlijke vaardigheden en inhoud. Het enige wat niet in balans is…? Trainees willen vooral heel veel feedback. Kortom, een traineeship inrichten en uitvoeren is topsport. Zo hou je trainees bij de les.

Door: Hidde Santman en  Annefloor Klep
Lees meer Lees meer

Effectief en gericht doelen bereiken met talent analytics

Door: GITP | Geef een reactie

Marktontwikkelingen gaan sneller dan ooit en hebben een veel sterkere impact op organisaties. Om effectief op veranderingen in te kunnen spelen, zijn zij genoodzaakt zich af te vragen op welk vlak ze zich echt kunnen onderscheiden. Talent analytics stelt organisaties in staat om gericht aan de slag te gaan met de versterking van hun onderscheidend vermogen op de meest bepalende factor: de talenten van hun medewerkers.

Auteur: Lolle Schakel (PiCompany)

Lees meer Lees meer