#welovemillennials

Door: GITP | Geef een reactie

Een open brief aan de millennial van een manager uit de pragmatische generatie.

We buitelen over elkaar heen om millennials te binden en te boeien. Zij hebben onze toekomst immers in handen (In 2020 is 50% van de Nederlandse workforce millennial). En dat binden en boeien valt nog niet mee. De millennial heeft namelijk een stevig eisenpakket. De werkgever moet een purpose hebben, de balans werk-privé moet op orde zijn, en de loopbaan zal zich gestaag moeten ontwikkelen. Want dat wordt verwacht. #myperfectlife. Veel ‘moeten’ van de millennial. En dat eist ook zijn tol: er is geen enkele generatie die zo lijdt onder burnout als de generatie millennials.

Lees meer Lees meer

Stakeholders betrekken bij de zelfevaluatie van de RvT of RvC?

Door: GITP | Geef een reactie

Zijn codes en regelgeving behulpzaam bij de ontwikkeling van goed toezicht?  Algemeen is het besef doorgedrongen dat méér regels en voorschriften (en ‘vinken’) niet per sé leiden tot beter toezicht. Toch dragen codes wel degelijk bij aan de professionaliteit van toezichthoudende organen. Vooral omdat zij steeds meer gericht zijn op de ‘zachte aspecten’ zoals gedrag, cultuur en team samenwerking. Zo zijn intussen veel toezichthouders, mede onder druk van de codebepalingen overgegaan tot het houden van een jaarlijkse zelfevaluatie. Ook stimuleren de codes de raad om verbindingen met stakeholders aan te gaan, anders dan het klassieke jaarlijkse gesprek met de OR of cliëntenraad. Een actuele vraag is: hoe het brede veld van stakeholders te betrekken bij de zelfevaluatie?

Door: Marcel Wanrooy

Lees meer Lees meer

Schaarste gekwalificeerd personeel vergroot kans op geldverslindende selectiefouten bij MKB

Door: GITP | Geef een reactie

Het gaat weer goed met het MKB. De omzet stijgt sterk. Maar doet de winst dat ook? Schaarste van gekwalificeerd personeel zorgt voor toenemende personeelskosten. Nieuwe wetgeving dwingt bedrijven langs duurdere wegen mensen in te huren. Daarbovenop komt nog een kostenpost waar het MKB zich vaak niet van bewust is: meer selectiefouten.

Door: Anthon van der Horst

Lees meer Lees meer

Creatieve relatie tussen toezichtshouders en OR leidt tot meerwaarde driehoek

Door: GITP | Geef een reactie

Juist de RvC en de RvT zouden hun voordeel kunnen doen met de input van bijvoorbeeld de OR. Van toezichthouders wordt tegenwoordig immers verwacht dat ze, naast de informatie van de bestuurder, zelf signalen uit de organisatie opvangen en actief op zoek gaan naar additionele informatie. Daarbij past overigens wel de wijsheid om niet in een verkeerde rol terecht te komen. Actief – en passend bij de eigen rol – participeren in de driehoek kan de Rvc/RvT dichter bij de besturing van de organisatie brengen. En dat is precies wat er wordt aanbevolen in de rapporten over de lessons learned naar aanleiding van de eerdere debacles in het semipublieke domein.

Door: Rienk Goodijk

Lees meer Lees meer

Governance: van afvinkcultuur naar strategisch partnerschap

Door: GITP | 1 reactie

De ontwikkeling van de governance is de afgelopen jaren als reactie op de debacles in het publieke domein, nogal technisch en procedureel van aard geweest. Nu wordt het tijd om nieuwe concepten van governance uit te werken en in de praktijk te brengen. Van afvinkgedrag naar strategisch partnerschap.

Door: Rienk Goodijk

Lees meer Lees meer